Wyszukiwarka dotacji

EIC Accelerator szansą na wsparcie przełomowych innowacji

EIC Accelerator szansą na wsparcie przełomowych innowacji

Spis treści

EIC Accelerator – czym jest?

EIC Accelerator to konkurs w ramach programu Horyzont Europa zarządzany z poziomu Komisji Europejskiej. Jest on kierowany przede wszystkim do start-upów oraz podmiotów z sektora MŚP będących w posiadaniu przełomowych innowacji, zainteresowanych ich rozwijaniem oraz wprowadzaniem na rynek. W konkursie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie zaawansowane projekty tj. takie, które w momencie startu znajdują się minimum na piątym poziomie gotowości technologicznej (TRL), tym samym od Wnioskodawców wymaga się udowodnienia, że osiągnęli TRL 4. EIC Accelerator stanowi szansę dla projektów, które cechują się jednocześnie wysokim poziomem ryzyka – co utrudnia pozyskanie prywatnych inwestorów – oraz dużym potencjałem rozwojowym, a także wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych przez dłuższy czas, zanim będą w stanie wygenerować zwrot.

Kto może startować w konkursie?

Co do zasady konkurs dedykowany jest podmiotom z sektora MŚP. EIC Accelerator zostawia jednak furtkę także dla tzw. small mid-caps, czyli podmiotów zatrudniających nie więcej niż 499 pracowników. Small mid-caps są dopuszczone do startu w konkursie, przy czym mogą się ubiegać wyłącznie o komponent inwestycyjny, wykluczone są ze wsparcia dotacyjnego, o czym szerzej piszemy poniżej. Warto podkreślić, że EIC Accelerator nie jest ograniczony do jakiejś konkretnej branży, pozostaje otwarty na innowacje z dowolnego obszaru. O dofinansowanie firmy muszą aplikować samodzielnie, nie ma możliwości realizacji projektu w konsorcjum.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

W ramach konkursu można się starać o tzw. mieszane dofinansowanie (blended finance) składające się z dwóch komponentów:

 1. bezzwrotnej dotacji (grantu) – maksymalnie 2,5 mln EUR na dalszy rozwój produktu/procesu/usługi, czyli finansowanie prac badawczo-rozwojowych do maksymalnie 8 poziomu TRL włącznie; z dotacji można sfinansować do 70% kosztów kwalifikowanych projektu;
 2. inwestycji kapitałowej – zwykle w formie bezpośredniego equity lub quasi-equity (od 0,5 do 15 mln euro, w uzasadnionych przypadkach i po spełnieniu warunków określonych w dokumentacji konkursowej także powyżej tej kwoty) w celu wprowadzenia innowacji na rynek lub zwiększenia skali działalności; komponent inwestycyjny służy finansowaniu działań powyżej TRL 8;

W odniesieniu do tych ogólnych zasad finansowania należy dokonać pewnych uszczegółowień:

 • o bezzwrotną dotację mogą ubiegać się wyłącznie MŚP,
 • MŚP mogą skorzystać wyłącznie z dotacji (formuła grant only – do 70% kosztów kwalifikowanych, wówczas są zobowiązane do udowodnienia, że posiadają wystarczające środki finansowe aby samodzielnie pokryć koszty wdrożenia i skalowania rozwiązania) lub uzupełnić montaż finansowy o komponent inwestycyjny (blended finance, 30% kosztów projektu pokrywane jest w postaci inwestycji kapitałowej).

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie – rodzaje naborów

Przedsiębiorcy mogą składać aplikacje w ramach ogólnego naboru albo w ramach obszarów strategicznych:

 • Accelerator Open: ogólna ścieżka, gdzie nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek. Innowacja może więc dotyczyć dowolnego obszaru.
 • Accelerator Challenge: Wspierane są firmy, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii. W 2022 r. określono dwa wyzwania: Fit for 55 (rozwiązania prowadzące do ograniczenia emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r.) oraz Technologies for Open Strategic Autonomy (w ramach tego obszaru wspierana są m.in. rozwój technologii kosmicznych, aplikacje Edge Computing/przetwarzania brzegowego czy komponenty, technologie i systemy dla przemysłu farmaceutycznego.

Jak wygląda start w konkursie – dwuetapowa ścieżka aplikacji

Proces aplikacji w konkursie przebiega dwuetapowo:

 1. Etap 1 – wniosek wstępny (short proposal), nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, przebiega w całości online, na wniosek wstępny składają się 3 elementy:
 • interaktywny formularz, w którym należy podsumować swoją propozycję i odpowiedzieć na zestaw pytań dotyczących innowacji, potencjalnego rynku i zespołu wymaga rejestracji w systemie Funding and Tenders Portal;
 • prezentacja do dziesięciu slajdów w formacie pdf;
 • prezentacja wideo trwająca do trzech minut, w której najważniejsi członkowie zespołu (maksymalnie trzy osoby) charakteryzują składaną propozycję innowacji.

Wniosek wstępny można złożyć w dowolnym momencie, procedura oceny trwa zwykle 4-6 tygodni. W przypadku pozytywnej weryfikacji Wnioskodawca zostaje zaproszony do złożenia pełnej aplikacji. W 2022 r. ostatnia runda na złożenie pełnego wniosku zamyka się 5 października.

 1. Etap 2 – wniosek właściwy (full proposal) składany elektronicznie, ocena trwa do 6 tygodni. Na full proposal składają się: szczegółowy biznesplan, pełna informacja o finansach i strukturze firmy oraz propozycje kamieni milowych, które będą wykorzystywane jako podstawa dla EIC do zarządzania finansowaniem zaproponowanej innowacji. Przedsiębiorcy, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie zostają zaproszeni na spotkanie z ekspertami. Panel odbywa się w Brukseli lub online.

Inne przydatne informacje

 • Warunki wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego negocjowane są indywidualnie. W przypadku equity udział inwestora prywatnego nie może przekroczyć 25% udziałów w spółce. Inwestycje kapitałowe realizowane są zwykle w perspektywie 7-10 do maksymalnie 15 lat.
 • Podczas przygotowania do złożenia pełnego wniosku firmy mogą skorzystać z usług Business Coacha, który skonsultuje ich projekt.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Po wielu miesiącach zapowiedzi w końcu jest – harmonogram naborów realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W FENG-u przewidziano kontynuację działań znanych z poprzedniej perspektywy i realizowanych w ramach POIR, jak i organizację nowych konkursów stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej
Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Dotychczas przedsiębiorstwa mogły korzystać z bezzwrotnych (dotacje) oraz zwrotnych form dofinansowania (preferencyjnie oprocentowane pożyczki). Teraz dostępna będzie jeszcze trzecia opcja tj. dotacja warunkowa. W jakich wypadkach będzie można skorzystać z tej formy dofinansowania i czy jest ona korzystna dla przedsiębiorców?
Dowiedz się więcej
Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Działania związane ze zrównoważoną działalnością przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wiele programów wsparcia w nowej perspektywie. Z artykułu dowiesz się więcej także o takich zagadnieniach jak model GOZ, odnawialne źródła energii (projekty OZE), założenia Europejskiego Zielonego Ładu czy cele polityki spójności na lata 2021-2027.
Dowiedz się więcej
Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Z końcem roku 2022 r. Komisja Europejska przekazała do Polski pierwsze środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 o kwocie równej ok. 5 mld zł. Jest to niewielka część z całej puli pieniędzy, która pozwoli na uruchomienie pierwszych programów i konkursów. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na program FENG, a w tym kredyt technologiczny i ekologiczny, a także program FEnIKS oraz FEPW.
Dowiedz się więcej
Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce jest na stosunkowo niskim poziomie i wymaga przyspieszenia. Badania zlecone w 2021 r. przez SAP dotyczące polskich przedsiębiorstw jasno pokazują, że czasy kryzysu oraz zwiększonej niepewności są lepiej tolerowane oraz znoszone przez przedsiębiorstwa, które wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzacyjne i automatyzujące procesy biznesowe.
Dowiedz się więcej
Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Blockchain w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego to łańcuch bloków. Nazwa ta odnosi się do łańcucha następujących po sobie bloków transakcyjnych, które przesyłają i przechowują informacje. Każdy z bloków zawiera ograniczoną ilość informacji, a po jego zapełnieniu tworzy się kolejny blok. Technologię blockchain najczęściej łączy się z kryptowalutami.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas