Wyszukiwarka dotacji

EIC Accelerator szansą na wsparcie przełomowych innowacji

EIC Accelerator szansą na wsparcie przełomowych innowacji

Spis treści

EIC Accelerator – czym jest?

EIC Accelerator to konkurs w ramach programu Horyzont Europa zarządzany z poziomu Komisji Europejskiej. Jest on kierowany przede wszystkim do start-upów oraz podmiotów z sektora MŚP będących w posiadaniu przełomowych innowacji, zainteresowanych ich rozwijaniem oraz wprowadzaniem na rynek. W konkursie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie zaawansowane projekty tj. takie, które w momencie startu znajdują się minimum na piątym poziomie gotowości technologicznej (TRL), tym samym od Wnioskodawców wymaga się udowodnienia, że osiągnęli TRL 4. EIC Accelerator stanowi szansę dla projektów, które cechują się jednocześnie wysokim poziomem ryzyka – co utrudnia pozyskanie prywatnych inwestorów – oraz dużym potencjałem rozwojowym, a także wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych przez dłuższy czas, zanim będą w stanie wygenerować zwrot.

Kto może startować w konkursie?

Co do zasady konkurs dedykowany jest podmiotom z sektora MŚP. EIC Accelerator zostawia jednak furtkę także dla tzw. small mid-caps, czyli podmiotów zatrudniających nie więcej niż 499 pracowników. Small mid-caps są dopuszczone do startu w konkursie, przy czym mogą się ubiegać wyłącznie o komponent inwestycyjny, wykluczone są ze wsparcia dotacyjnego, o czym szerzej piszemy poniżej. Warto podkreślić, że EIC Accelerator nie jest ograniczony do jakiejś konkretnej branży, pozostaje otwarty na innowacje z dowolnego obszaru. O dofinansowanie firmy muszą aplikować samodzielnie, nie ma możliwości realizacji projektu w konsorcjum.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

W ramach konkursu można się starać o tzw. mieszane dofinansowanie (blended finance) składające się z dwóch komponentów:

 1. bezzwrotnej dotacji (grantu) – maksymalnie 2,5 mln EUR na dalszy rozwój produktu/procesu/usługi, czyli finansowanie prac badawczo-rozwojowych do maksymalnie 8 poziomu TRL włącznie; z dotacji można sfinansować do 70% kosztów kwalifikowanych projektu;
 2. inwestycji kapitałowej – zwykle w formie bezpośredniego equity lub quasi-equity (od 0,5 do 15 mln euro, w uzasadnionych przypadkach i po spełnieniu warunków określonych w dokumentacji konkursowej także powyżej tej kwoty) w celu wprowadzenia innowacji na rynek lub zwiększenia skali działalności; komponent inwestycyjny służy finansowaniu działań powyżej TRL 8;

W odniesieniu do tych ogólnych zasad finansowania należy dokonać pewnych uszczegółowień:

 • o bezzwrotną dotację mogą ubiegać się wyłącznie MŚP,
 • MŚP mogą skorzystać wyłącznie z dotacji (formuła grant only – do 70% kosztów kwalifikowanych, wówczas są zobowiązane do udowodnienia, że posiadają wystarczające środki finansowe aby samodzielnie pokryć koszty wdrożenia i skalowania rozwiązania) lub uzupełnić montaż finansowy o komponent inwestycyjny (blended finance, 30% kosztów projektu pokrywane jest w postaci inwestycji kapitałowej).

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie – rodzaje naborów

Przedsiębiorcy mogą składać aplikacje w ramach ogólnego naboru albo w ramach obszarów strategicznych:

 • Accelerator Open: ogólna ścieżka, gdzie nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek. Innowacja może więc dotyczyć dowolnego obszaru.
 • Accelerator Challenge: Wspierane są firmy, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii. W 2022 r. określono dwa wyzwania: Fit for 55 (rozwiązania prowadzące do ograniczenia emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r.) oraz Technologies for Open Strategic Autonomy (w ramach tego obszaru wspierana są m.in. rozwój technologii kosmicznych, aplikacje Edge Computing/przetwarzania brzegowego czy komponenty, technologie i systemy dla przemysłu farmaceutycznego.

Jak wygląda start w konkursie – dwuetapowa ścieżka aplikacji

Proces aplikacji w konkursie przebiega dwuetapowo:

 1. Etap 1 – wniosek wstępny (short proposal), nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, przebiega w całości online, na wniosek wstępny składają się 3 elementy:
 • interaktywny formularz, w którym należy podsumować swoją propozycję i odpowiedzieć na zestaw pytań dotyczących innowacji, potencjalnego rynku i zespołu wymaga rejestracji w systemie Funding and Tenders Portal;
 • prezentacja do dziesięciu slajdów w formacie pdf;
 • prezentacja wideo trwająca do trzech minut, w której najważniejsi członkowie zespołu (maksymalnie trzy osoby) charakteryzują składaną propozycję innowacji.

Wniosek wstępny można złożyć w dowolnym momencie, procedura oceny trwa zwykle 4-6 tygodni. W przypadku pozytywnej weryfikacji Wnioskodawca zostaje zaproszony do złożenia pełnej aplikacji. W 2022 r. ostatnia runda na złożenie pełnego wniosku zamyka się 5 października.

 1. Etap 2 – wniosek właściwy (full proposal) składany elektronicznie, ocena trwa do 6 tygodni. Na full proposal składają się: szczegółowy biznesplan, pełna informacja o finansach i strukturze firmy oraz propozycje kamieni milowych, które będą wykorzystywane jako podstawa dla EIC do zarządzania finansowaniem zaproponowanej innowacji. Przedsiębiorcy, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie zostają zaproszeni na spotkanie z ekspertami. Panel odbywa się w Brukseli lub online.

Inne przydatne informacje

 • Warunki wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego negocjowane są indywidualnie. W przypadku equity udział inwestora prywatnego nie może przekroczyć 25% udziałów w spółce. Inwestycje kapitałowe realizowane są zwykle w perspektywie 7-10 do maksymalnie 15 lat.
 • Podczas przygotowania do złożenia pełnego wniosku firmy mogą skorzystać z usług Business Coacha, który skonsultuje ich projekt.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji