Wyszukiwarka dotacji

EIC Accelerator szansą na wsparcie przełomowych innowacji

EIC Accelerator szansą na wsparcie przełomowych innowacji

Spis treści

EIC Accelerator – czym jest?

EIC Accelerator to konkurs w ramach programu Horyzont Europa zarządzany z poziomu Komisji Europejskiej. Jest on kierowany przede wszystkim do start-upów oraz podmiotów z sektora MŚP będących w posiadaniu przełomowych innowacji, zainteresowanych ich rozwijaniem oraz wprowadzaniem na rynek. W konkursie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie zaawansowane projekty tj. takie, które w momencie startu znajdują się minimum na piątym poziomie gotowości technologicznej (TRL), tym samym od Wnioskodawców wymaga się udowodnienia, że osiągnęli TRL 4. EIC Accelerator stanowi szansę dla projektów, które cechują się jednocześnie wysokim poziomem ryzyka – co utrudnia pozyskanie prywatnych inwestorów – oraz dużym potencjałem rozwojowym, a także wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych przez dłuższy czas, zanim będą w stanie wygenerować zwrot.

Kto może startować w konkursie?

Co do zasady konkurs dedykowany jest podmiotom z sektora MŚP. EIC Accelerator zostawia jednak furtkę także dla tzw. small mid-caps, czyli podmiotów zatrudniających nie więcej niż 499 pracowników. Small mid-caps są dopuszczone do startu w konkursie, przy czym mogą się ubiegać wyłącznie o komponent inwestycyjny, wykluczone są ze wsparcia dotacyjnego, o czym szerzej piszemy poniżej. Warto podkreślić, że EIC Accelerator nie jest ograniczony do jakiejś konkretnej branży, pozostaje otwarty na innowacje z dowolnego obszaru. O dofinansowanie firmy muszą aplikować samodzielnie, nie ma możliwości realizacji projektu w konsorcjum.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

W ramach konkursu można się starać o tzw. mieszane dofinansowanie (blended finance) składające się z dwóch komponentów:

 1. bezzwrotnej dotacji (grantu) – maksymalnie 2,5 mln EUR na dalszy rozwój produktu/procesu/usługi, czyli finansowanie prac badawczo-rozwojowych do maksymalnie 8 poziomu TRL włącznie; z dotacji można sfinansować do 70% kosztów kwalifikowanych projektu;
 2. inwestycji kapitałowej – zwykle w formie bezpośredniego equity lub quasi-equity (od 0,5 do 15 mln euro, w uzasadnionych przypadkach i po spełnieniu warunków określonych w dokumentacji konkursowej także powyżej tej kwoty) w celu wprowadzenia innowacji na rynek lub zwiększenia skali działalności; komponent inwestycyjny służy finansowaniu działań powyżej TRL 8;

W odniesieniu do tych ogólnych zasad finansowania należy dokonać pewnych uszczegółowień:

 • o bezzwrotną dotację mogą ubiegać się wyłącznie MŚP,
 • MŚP mogą skorzystać wyłącznie z dotacji (formuła grant only – do 70% kosztów kwalifikowanych, wówczas są zobowiązane do udowodnienia, że posiadają wystarczające środki finansowe aby samodzielnie pokryć koszty wdrożenia i skalowania rozwiązania) lub uzupełnić montaż finansowy o komponent inwestycyjny (blended finance, 30% kosztów projektu pokrywane jest w postaci inwestycji kapitałowej).

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie – rodzaje naborów

Przedsiębiorcy mogą składać aplikacje w ramach ogólnego naboru albo w ramach obszarów strategicznych:

 • Accelerator Open: ogólna ścieżka, gdzie nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek. Innowacja może więc dotyczyć dowolnego obszaru.
 • Accelerator Challenge: Wspierane są firmy, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii. W 2022 r. określono dwa wyzwania: Fit for 55 (rozwiązania prowadzące do ograniczenia emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r.) oraz Technologies for Open Strategic Autonomy (w ramach tego obszaru wspierana są m.in. rozwój technologii kosmicznych, aplikacje Edge Computing/przetwarzania brzegowego czy komponenty, technologie i systemy dla przemysłu farmaceutycznego.

Jak wygląda start w konkursie – dwuetapowa ścieżka aplikacji

Proces aplikacji w konkursie przebiega dwuetapowo:

 1. Etap 1 – wniosek wstępny (short proposal), nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, przebiega w całości online, na wniosek wstępny składają się 3 elementy:
 • interaktywny formularz, w którym należy podsumować swoją propozycję i odpowiedzieć na zestaw pytań dotyczących innowacji, potencjalnego rynku i zespołu wymaga rejestracji w systemie Funding and Tenders Portal;
 • prezentacja do dziesięciu slajdów w formacie pdf;
 • prezentacja wideo trwająca do trzech minut, w której najważniejsi członkowie zespołu (maksymalnie trzy osoby) charakteryzują składaną propozycję innowacji.

Wniosek wstępny można złożyć w dowolnym momencie, procedura oceny trwa zwykle 4-6 tygodni. W przypadku pozytywnej weryfikacji Wnioskodawca zostaje zaproszony do złożenia pełnej aplikacji. W 2022 r. ostatnia runda na złożenie pełnego wniosku zamyka się 5 października.

 1. Etap 2 – wniosek właściwy (full proposal) składany elektronicznie, ocena trwa do 6 tygodni. Na full proposal składają się: szczegółowy biznesplan, pełna informacja o finansach i strukturze firmy oraz propozycje kamieni milowych, które będą wykorzystywane jako podstawa dla EIC do zarządzania finansowaniem zaproponowanej innowacji. Przedsiębiorcy, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie zostają zaproszeni na spotkanie z ekspertami. Panel odbywa się w Brukseli lub online.

Inne przydatne informacje

 • Warunki wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego negocjowane są indywidualnie. W przypadku equity udział inwestora prywatnego nie może przekroczyć 25% udziałów w spółce. Inwestycje kapitałowe realizowane są zwykle w perspektywie 7-10 do maksymalnie 15 lat.
 • Podczas przygotowania do złożenia pełnego wniosku firmy mogą skorzystać z usług Business Coacha, który skonsultuje ich projekt.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Dofinansowanie na startup można pozyskać w różnych formach, poprzez dotacje unijne, pożyczki, programy akceleracyjne czy poprzez inwestorów. Jakie możliwości już czekają lub dopiero będą czekać na przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju? Sprawdź ofertę programu FENG, programu dla Polski Wschodniej oraz inne możliwości jakie oferuje na przykład Fundusz Inwestycyjny.
Dowiedz się więcej
Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Każdy z projektów współfinansowanych z funduszy europejskich ma obowiązek realizacji działań informacyjnych na rzecz widoczności FE. W celu określenia działań w zakresie informacji i promocji powstały Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich dla danej perspektywy, obecnie na lata 2021-2027. W artykule przyglądamy się bliżej tym wytycznym i obowiązkom z jakich muszą wywiązać się Beneficjenci.
Dowiedz się więcej
Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji to obszar szczególnie dotknięty skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z niniejszego artykułu dowiesz się jaki zasięg i jakie gminy obejmuje obszar transformacji w województwie łódzkim, co było podstawą jego ustalenia oraz na co można przeznaczyć środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Dowiedz się więcej
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Jednak co dzieje się w przypadku kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, co to oznacza?
Dowiedz się więcej
Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

W klimacie biznesowym transformację cyfrową firmy stanowi znalezienie nowych sposobów dostarczania wartości, zwiększania efektywności czy generowania przychodów. Dla transformacji biznesowej przy wykorzystaniu innowacji cyfrowych ważne są obszary takie jak zasoby ludzie, strategia biznesowa oraz inteligentne technologie. Dlaczego firmy powinny przeprowadzać cyfrową transformację? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji