Wyszukiwarka dotacji

EIC Accelerator szansą na wsparcie przełomowych innowacji

Spis treści

EIC Accelerator – czym jest?

EIC Accelerator to konkurs w ramach programu Horyzont Europa zarządzany z poziomu Komisji Europejskiej. Jest on kierowany przede wszystkim do start-upów oraz podmiotów z sektora MŚP będących w posiadaniu przełomowych innowacji, zainteresowanych ich rozwijaniem oraz wprowadzaniem na rynek. W konkursie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie zaawansowane projekty tj. takie, które w momencie startu znajdują się minimum na piątym poziomie gotowości technologicznej (TRL), tym samym od Wnioskodawców wymaga się udowodnienia, że osiągnęli TRL 4. EIC Accelerator stanowi szansę dla projektów, które cechują się jednocześnie wysokim poziomem ryzyka – co utrudnia pozyskanie prywatnych inwestorów – oraz dużym potencjałem rozwojowym, a także wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych przez dłuższy czas, zanim będą w stanie wygenerować zwrot.

Kto może startować w konkursie?

Co do zasady konkurs dedykowany jest podmiotom z sektora MŚP. EIC Accelerator zostawia jednak furtkę także dla tzw. small mid-caps, czyli podmiotów zatrudniających nie więcej niż 499 pracowników. Small mid-caps są dopuszczone do startu w konkursie, przy czym mogą się ubiegać wyłącznie o komponent inwestycyjny, wykluczone są ze wsparcia dotacyjnego, o czym szerzej piszemy poniżej. Warto podkreślić, że EIC Accelerator nie jest ograniczony do jakiejś konkretnej branży, pozostaje otwarty na innowacje z dowolnego obszaru. O dofinansowanie firmy muszą aplikować samodzielnie, nie ma możliwości realizacji projektu w konsorcjum.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

W ramach konkursu można się starać o tzw. mieszane dofinansowanie (blended finance) składające się z dwóch komponentów:

 1. bezzwrotnej dotacji (grantu) – maksymalnie 2,5 mln EUR na dalszy rozwój produktu/procesu/usługi, czyli finansowanie prac badawczo-rozwojowych do maksymalnie 8 poziomu TRL włącznie; z dotacji można sfinansować do 70% kosztów kwalifikowanych projektu;
 2. inwestycji kapitałowej – zwykle w formie bezpośredniego equity lub quasi-equity (od 0,5 do 15 mln euro, w uzasadnionych przypadkach i po spełnieniu warunków określonych w dokumentacji konkursowej także powyżej tej kwoty) w celu wprowadzenia innowacji na rynek lub zwiększenia skali działalności; komponent inwestycyjny służy finansowaniu działań powyżej TRL 8;

W odniesieniu do tych ogólnych zasad finansowania należy dokonać pewnych uszczegółowień:

 • o bezzwrotną dotację mogą ubiegać się wyłącznie MŚP,
 • MŚP mogą skorzystać wyłącznie z dotacji (formuła grant only – do 70% kosztów kwalifikowanych, wówczas są zobowiązane do udowodnienia, że posiadają wystarczające środki finansowe aby samodzielnie pokryć koszty wdrożenia i skalowania rozwiązania) lub uzupełnić montaż finansowy o komponent inwestycyjny (blended finance, 30% kosztów projektu pokrywane jest w postaci inwestycji kapitałowej).

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie – rodzaje naborów

Przedsiębiorcy mogą składać aplikacje w ramach ogólnego naboru albo w ramach obszarów strategicznych:

 • Accelerator Open: ogólna ścieżka, gdzie nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek. Innowacja może więc dotyczyć dowolnego obszaru.
 • Accelerator Challenge: Wspierane są firmy, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii. W 2022 r. określono dwa wyzwania: Fit for 55 (rozwiązania prowadzące do ograniczenia emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r.) oraz Technologies for Open Strategic Autonomy (w ramach tego obszaru wspierana są m.in. rozwój technologii kosmicznych, aplikacje Edge Computing/przetwarzania brzegowego czy komponenty, technologie i systemy dla przemysłu farmaceutycznego.

Jak wygląda start w konkursie – dwuetapowa ścieżka aplikacji

Proces aplikacji w konkursie przebiega dwuetapowo:

 1. Etap 1 – wniosek wstępny (short proposal), nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, przebiega w całości online, na wniosek wstępny składają się 3 elementy:
 • interaktywny formularz, w którym należy podsumować swoją propozycję i odpowiedzieć na zestaw pytań dotyczących innowacji, potencjalnego rynku i zespołu wymaga rejestracji w systemie Funding and Tenders Portal;
 • prezentacja do dziesięciu slajdów w formacie pdf;
 • prezentacja wideo trwająca do trzech minut, w której najważniejsi członkowie zespołu (maksymalnie trzy osoby) charakteryzują składaną propozycję innowacji.

Wniosek wstępny można złożyć w dowolnym momencie, procedura oceny trwa zwykle 4-6 tygodni. W przypadku pozytywnej weryfikacji Wnioskodawca zostaje zaproszony do złożenia pełnej aplikacji. W 2022 r. ostatnia runda na złożenie pełnego wniosku zamyka się 5 października.

 1. Etap 2 – wniosek właściwy (full proposal) składany elektronicznie, ocena trwa do 6 tygodni. Na full proposal składają się: szczegółowy biznesplan, pełna informacja o finansach i strukturze firmy oraz propozycje kamieni milowych, które będą wykorzystywane jako podstawa dla EIC do zarządzania finansowaniem zaproponowanej innowacji. Przedsiębiorcy, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie zostają zaproszeni na spotkanie z ekspertami. Panel odbywa się w Brukseli lub online.

Inne przydatne informacje

 • Warunki wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego negocjowane są indywidualnie. W przypadku equity udział inwestora prywatnego nie może przekroczyć 25% udziałów w spółce. Inwestycje kapitałowe realizowane są zwykle w perspektywie 7-10 do maksymalnie 15 lat.
 • Podczas przygotowania do złożenia pełnego wniosku firmy mogą skorzystać z usług Business Coacha, który skonsultuje ich projekt.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji