Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na innowacje w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Dotacje na innowacje w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

W drugiej połowie roku zostaną w końcu uruchomione środki z nowej perspektywy finansowej. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy chcący uruchomić lub rozwijać działalność innowacyjną? Odpowiadamy w artykule.

Moment uruchomienia środków z nowej perspektywy finansowej (2021-2027) jest już coraz bliżej. Polski rząd jest obecnie na końcowym etapie negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa tj. dokumentu strategicznego regulującego cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności. Do podziału w ramach programów krajowych oraz regionalnych będzie ok. 76 mld euro, a jedynym z najintensywniej wpieranych obszarów będzie promocja innowacji. Warto już teraz przeanalizować z jakich możliwości będą mogli korzystać przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzaniem innowacji w swoich firmach.

Dotacje na innowacje w ramach FENG

Głównym źródłem wsparcia innowacyjnych rozwiązań będzie w najbliższych latach program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w skrócie FENG). Program ten stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój (POIR 2014-2020). Budżet programu wynosi blisko 8 mld euro, z czego połowa zostanie przeznaczona bezpośrednio na wsparcie przedsiębiorców i ich innowacyjnych pomysłów (priorytet I). Pozostałe środki posłużą wzmacnianiu środowiska sprzyjającego innowacji (wsparcie dla ośrodków innowacji, klastrów) czy zazielenieniu przedsiębiorstw.
Program FENG podobnie jak jego poprzednik, czyli POIR, będzie zorientowany na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii. Przewidziano jednak pewne istotne zmiany, które powinny spotkać się z dobrym przyjęciem przez przedsiębiorców:
• Wsparcie będzie mieć charakter modułowy – przedsiębiorcy będą mogli w ramach jednego wniosku uzyskać znacznie bardziej kompleksowe wsparcie niż dotychczas; obowiązkowym elementem każdego projektu będzie moduł badawczo-rozwojowy lub moduł inwestycji w infrastrukturę B+R, dodatkowo zakres projektu będzie mógł być rozszerzony o dofinansowanie kosztów: wdrożenia wyników badań, rozwoju kompetencji pracowników zaangażowanych w realizację projektu (umożliwienie finansowania szkoleń), internacjonalizacji, w tym promocji zagranicznej, cyfryzacji czy zazielenienia przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą mogli dobierać moduły stosownie do swoich potrzeb, nie będzie konieczności składania kilku wniosków do różnych instytucji i przestojów w finansowaniu (dotychczas przedsiębiorcy po zakończeniu części B+R projektu musieli czekać na ogłoszenie naborów pozwalających sfinansować koszty komercjalizacji czy promocji za granicą).
• Nabory będą prowadzone w trybie ciągłym z tzw. odcięciami, w momencie odcięcia złożona partia wniosków będzie przekazywana do oceny, ale nabór będzie trwał dalej.
• Rozszerzona zostanie grupa podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie o podmioty „inne niż MŚP”– w ramach POIR przedsiębiorstwa klasyfikowane jako duże (zatrudniające ponad 250 pracowników) były w dużej mierze wykluczone z możliwości finansowania. W FENG przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw typu MID-CAP tj. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, ale posiadających status:
a) małej spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniającej nie więcej niż 499 pracowników (small mid-caps),
b) spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniającej nie więcej niż 3000 pracowników (mid- caps).
Zmiana ta na pewno ucieszy przedsiębiorców znajdujących się nieznacznie nad progiem MŚP, którzy w latach 2014-2020 byli traktowani na równi z międzynarodowymi koncernami, co nie sprzyjało wzrostowi ich konkurencyjności.
• Uproszczona zostanie ścieżka składania wniosków – MŚP i konsorcja MŚP będą składały wnioski wyłącznie do PARP, pozostałe do NCBR. Korzyści dla Beneficjentów: obsługa jednego generatora wniosków, kontakt wyłącznie z jedną instytucją, jeden opiekun projektu itp.

Innowacje wspierane w regionie

Uzyskanie wsparcia na działalność innowacyjną będzie także możliwe w ramach programów regionalnych. Z puli 76 mld euro z polityki spójności 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Wsparcie udzielane w regionach będzie mieć w przeważającej mierze charakter bezzwrotny (dotacje) i podobnie jak w programie FENG będzie umożliwiać dofinansowanie całego procesu B+R, w tym również części wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje o wsparciu w poszczególnych regionach znaleźć będzie można w naszych kolejnych wpisach. Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Po wielu miesiącach zapowiedzi w końcu jest – harmonogram naborów realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W FENG-u przewidziano kontynuację działań znanych z poprzedniej perspektywy i realizowanych w ramach POIR, jak i organizację nowych konkursów stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej
Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Dotychczas przedsiębiorstwa mogły korzystać z bezzwrotnych (dotacje) oraz zwrotnych form dofinansowania (preferencyjnie oprocentowane pożyczki). Teraz dostępna będzie jeszcze trzecia opcja tj. dotacja warunkowa. W jakich wypadkach będzie można skorzystać z tej formy dofinansowania i czy jest ona korzystna dla przedsiębiorców?
Dowiedz się więcej
Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Działania związane ze zrównoważoną działalnością przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wiele programów wsparcia w nowej perspektywie. Z artykułu dowiesz się więcej także o takich zagadnieniach jak model GOZ, odnawialne źródła energii (projekty OZE), założenia Europejskiego Zielonego Ładu czy cele polityki spójności na lata 2021-2027.
Dowiedz się więcej
Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Z końcem roku 2022 r. Komisja Europejska przekazała do Polski pierwsze środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 o kwocie równej ok. 5 mld zł. Jest to niewielka część z całej puli pieniędzy, która pozwoli na uruchomienie pierwszych programów i konkursów. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na program FENG, a w tym kredyt technologiczny i ekologiczny, a także program FEnIKS oraz FEPW.
Dowiedz się więcej
Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce jest na stosunkowo niskim poziomie i wymaga przyspieszenia. Badania zlecone w 2021 r. przez SAP dotyczące polskich przedsiębiorstw jasno pokazują, że czasy kryzysu oraz zwiększonej niepewności są lepiej tolerowane oraz znoszone przez przedsiębiorstwa, które wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzacyjne i automatyzujące procesy biznesowe.
Dowiedz się więcej
Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Blockchain w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego to łańcuch bloków. Nazwa ta odnosi się do łańcucha następujących po sobie bloków transakcyjnych, które przesyłają i przechowują informacje. Każdy z bloków zawiera ograniczoną ilość informacji, a po jego zapełnieniu tworzy się kolejny blok. Technologię blockchain najczęściej łączy się z kryptowalutami.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas