Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na innowacje w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

W drugiej połowie roku zostaną w końcu uruchomione środki z nowej perspektywy finansowej. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy chcący uruchomić lub rozwijać działalność innowacyjną? Odpowiadamy w artykule.

Moment uruchomienia środków z nowej perspektywy finansowej (2021-2027) jest już coraz bliżej. Polski rząd jest obecnie na końcowym etapie negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa tj. dokumentu strategicznego regulującego cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności. Do podziału w ramach programów krajowych oraz regionalnych będzie ok. 76 mld euro, a jedynym z najintensywniej wpieranych obszarów będzie promocja innowacji. Warto już teraz przeanalizować z jakich możliwości będą mogli korzystać przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzaniem innowacji w swoich firmach.

Dotacje na innowacje w ramach FENG

Głównym źródłem wsparcia innowacyjnych rozwiązań będzie w najbliższych latach program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w skrócie FENG). Program ten stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój (POIR 2014-2020). Budżet programu wynosi blisko 8 mld euro, z czego połowa zostanie przeznaczona bezpośrednio na wsparcie przedsiębiorców i ich innowacyjnych pomysłów (priorytet I). Pozostałe środki posłużą wzmacnianiu środowiska sprzyjającego innowacji (wsparcie dla ośrodków innowacji, klastrów) czy zazielenieniu przedsiębiorstw.
Program FENG podobnie jak jego poprzednik, czyli POIR, będzie zorientowany na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii. Przewidziano jednak pewne istotne zmiany, które powinny spotkać się z dobrym przyjęciem przez przedsiębiorców:
• Wsparcie będzie mieć charakter modułowy – przedsiębiorcy będą mogli w ramach jednego wniosku uzyskać znacznie bardziej kompleksowe wsparcie niż dotychczas; obowiązkowym elementem każdego projektu będzie moduł badawczo-rozwojowy lub moduł inwestycji w infrastrukturę B+R, dodatkowo zakres projektu będzie mógł być rozszerzony o dofinansowanie kosztów: wdrożenia wyników badań, rozwoju kompetencji pracowników zaangażowanych w realizację projektu (umożliwienie finansowania szkoleń), internacjonalizacji, w tym promocji zagranicznej, cyfryzacji czy zazielenienia przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą mogli dobierać moduły stosownie do swoich potrzeb, nie będzie konieczności składania kilku wniosków do różnych instytucji i przestojów w finansowaniu (dotychczas przedsiębiorcy po zakończeniu części B+R projektu musieli czekać na ogłoszenie naborów pozwalających sfinansować koszty komercjalizacji czy promocji za granicą).
• Nabory będą prowadzone w trybie ciągłym z tzw. odcięciami, w momencie odcięcia złożona partia wniosków będzie przekazywana do oceny, ale nabór będzie trwał dalej.
• Rozszerzona zostanie grupa podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie o podmioty „inne niż MŚP”– w ramach POIR przedsiębiorstwa klasyfikowane jako duże (zatrudniające ponad 250 pracowników) były w dużej mierze wykluczone z możliwości finansowania. W FENG przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw typu MID-CAP tj. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, ale posiadających status:
a) małej spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniającej nie więcej niż 499 pracowników (small mid-caps),
b) spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniającej nie więcej niż 3000 pracowników (mid- caps).
Zmiana ta na pewno ucieszy przedsiębiorców znajdujących się nieznacznie nad progiem MŚP, którzy w latach 2014-2020 byli traktowani na równi z międzynarodowymi koncernami, co nie sprzyjało wzrostowi ich konkurencyjności.
• Uproszczona zostanie ścieżka składania wniosków – MŚP i konsorcja MŚP będą składały wnioski wyłącznie do PARP, pozostałe do NCBR. Korzyści dla Beneficjentów: obsługa jednego generatora wniosków, kontakt wyłącznie z jedną instytucją, jeden opiekun projektu itp.

Innowacje wspierane w regionie

Uzyskanie wsparcia na działalność innowacyjną będzie także możliwe w ramach programów regionalnych. Z puli 76 mld euro z polityki spójności 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Wsparcie udzielane w regionach będzie mieć w przeważającej mierze charakter bezzwrotny (dotacje) i podobnie jak w programie FENG będzie umożliwiać dofinansowanie całego procesu B+R, w tym również części wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje o wsparciu w poszczególnych regionach znaleźć będzie można w naszych kolejnych wpisach. Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji