Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na innowacje w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Dotacje na innowacje w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

W drugiej połowie roku zostaną w końcu uruchomione środki z nowej perspektywy finansowej. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy chcący uruchomić lub rozwijać działalność innowacyjną? Odpowiadamy w artykule.

Moment uruchomienia środków z nowej perspektywy finansowej (2021-2027) jest już coraz bliżej. Polski rząd jest obecnie na końcowym etapie negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa tj. dokumentu strategicznego regulującego cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności. Do podziału w ramach programów krajowych oraz regionalnych będzie ok. 76 mld euro, a jedynym z najintensywniej wpieranych obszarów będzie promocja innowacji. Warto już teraz przeanalizować z jakich możliwości będą mogli korzystać przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzaniem innowacji w swoich firmach.

Dotacje na innowacje w ramach FENG

Głównym źródłem wsparcia innowacyjnych rozwiązań będzie w najbliższych latach program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w skrócie FENG). Program ten stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój (POIR 2014-2020). Budżet programu wynosi blisko 8 mld euro, z czego połowa zostanie przeznaczona bezpośrednio na wsparcie przedsiębiorców i ich innowacyjnych pomysłów (priorytet I). Pozostałe środki posłużą wzmacnianiu środowiska sprzyjającego innowacji (wsparcie dla ośrodków innowacji, klastrów) czy zazielenieniu przedsiębiorstw.
Program FENG podobnie jak jego poprzednik, czyli POIR, będzie zorientowany na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii. Przewidziano jednak pewne istotne zmiany, które powinny spotkać się z dobrym przyjęciem przez przedsiębiorców:
• Wsparcie będzie mieć charakter modułowy – przedsiębiorcy będą mogli w ramach jednego wniosku uzyskać znacznie bardziej kompleksowe wsparcie niż dotychczas; obowiązkowym elementem każdego projektu będzie moduł badawczo-rozwojowy lub moduł inwestycji w infrastrukturę B+R, dodatkowo zakres projektu będzie mógł być rozszerzony o dofinansowanie kosztów: wdrożenia wyników badań, rozwoju kompetencji pracowników zaangażowanych w realizację projektu (umożliwienie finansowania szkoleń), internacjonalizacji, w tym promocji zagranicznej, cyfryzacji czy zazielenienia przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą mogli dobierać moduły stosownie do swoich potrzeb, nie będzie konieczności składania kilku wniosków do różnych instytucji i przestojów w finansowaniu (dotychczas przedsiębiorcy po zakończeniu części B+R projektu musieli czekać na ogłoszenie naborów pozwalających sfinansować koszty komercjalizacji czy promocji za granicą).
• Nabory będą prowadzone w trybie ciągłym z tzw. odcięciami, w momencie odcięcia złożona partia wniosków będzie przekazywana do oceny, ale nabór będzie trwał dalej.
• Rozszerzona zostanie grupa podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie o podmioty „inne niż MŚP”– w ramach POIR przedsiębiorstwa klasyfikowane jako duże (zatrudniające ponad 250 pracowników) były w dużej mierze wykluczone z możliwości finansowania. W FENG przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw typu MID-CAP tj. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, ale posiadających status:
a) małej spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniającej nie więcej niż 499 pracowników (small mid-caps),
b) spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniającej nie więcej niż 3000 pracowników (mid- caps).
Zmiana ta na pewno ucieszy przedsiębiorców znajdujących się nieznacznie nad progiem MŚP, którzy w latach 2014-2020 byli traktowani na równi z międzynarodowymi koncernami, co nie sprzyjało wzrostowi ich konkurencyjności.
• Uproszczona zostanie ścieżka składania wniosków – MŚP i konsorcja MŚP będą składały wnioski wyłącznie do PARP, pozostałe do NCBR. Korzyści dla Beneficjentów: obsługa jednego generatora wniosków, kontakt wyłącznie z jedną instytucją, jeden opiekun projektu itp.

Innowacje wspierane w regionie

Uzyskanie wsparcia na działalność innowacyjną będzie także możliwe w ramach programów regionalnych. Z puli 76 mld euro z polityki spójności 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Wsparcie udzielane w regionach będzie mieć w przeważającej mierze charakter bezzwrotny (dotacje) i podobnie jak w programie FENG będzie umożliwiać dofinansowanie całego procesu B+R, w tym również części wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje o wsparciu w poszczególnych regionach znaleźć będzie można w naszych kolejnych wpisach. Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Dofinansowanie na startup można pozyskać w różnych formach, poprzez dotacje unijne, pożyczki, programy akceleracyjne czy poprzez inwestorów. Jakie możliwości już czekają lub dopiero będą czekać na przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju? Sprawdź ofertę programu FENG, programu dla Polski Wschodniej oraz inne możliwości jakie oferuje na przykład Fundusz Inwestycyjny.
Dowiedz się więcej
Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Każdy z projektów współfinansowanych z funduszy europejskich ma obowiązek realizacji działań informacyjnych na rzecz widoczności FE. W celu określenia działań w zakresie informacji i promocji powstały Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich dla danej perspektywy, obecnie na lata 2021-2027. W artykule przyglądamy się bliżej tym wytycznym i obowiązkom z jakich muszą wywiązać się Beneficjenci.
Dowiedz się więcej
Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji to obszar szczególnie dotknięty skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z niniejszego artykułu dowiesz się jaki zasięg i jakie gminy obejmuje obszar transformacji w województwie łódzkim, co było podstawą jego ustalenia oraz na co można przeznaczyć środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Dowiedz się więcej
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Jednak co dzieje się w przypadku kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, co to oznacza?
Dowiedz się więcej
Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

W klimacie biznesowym transformację cyfrową firmy stanowi znalezienie nowych sposobów dostarczania wartości, zwiększania efektywności czy generowania przychodów. Dla transformacji biznesowej przy wykorzystaniu innowacji cyfrowych ważne są obszary takie jak zasoby ludzie, strategia biznesowa oraz inteligentne technologie. Dlaczego firmy powinny przeprowadzać cyfrową transformację? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji