Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na innowacje w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Dotacje na innowacje w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

W drugiej połowie roku zostaną w końcu uruchomione środki z nowej perspektywy finansowej. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy chcący uruchomić lub rozwijać działalność innowacyjną? Odpowiadamy w artykule.

Moment uruchomienia środków z nowej perspektywy finansowej (2021-2027) jest już coraz bliżej. Polski rząd jest obecnie na końcowym etapie negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa tj. dokumentu strategicznego regulującego cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności. Do podziału w ramach programów krajowych oraz regionalnych będzie ok. 76 mld euro, a jedynym z najintensywniej wpieranych obszarów będzie promocja innowacji. Warto już teraz przeanalizować z jakich możliwości będą mogli korzystać przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzaniem innowacji w swoich firmach.

Dotacje na innowacje w ramach FENG

Głównym źródłem wsparcia innowacyjnych rozwiązań będzie w najbliższych latach program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w skrócie FENG). Program ten stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój (POIR 2014-2020). Budżet programu wynosi blisko 8 mld euro, z czego połowa zostanie przeznaczona bezpośrednio na wsparcie przedsiębiorców i ich innowacyjnych pomysłów (priorytet I). Pozostałe środki posłużą wzmacnianiu środowiska sprzyjającego innowacji (wsparcie dla ośrodków innowacji, klastrów) czy zazielenieniu przedsiębiorstw.
Program FENG podobnie jak jego poprzednik, czyli POIR, będzie zorientowany na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii. Przewidziano jednak pewne istotne zmiany, które powinny spotkać się z dobrym przyjęciem przez przedsiębiorców:
• Wsparcie będzie mieć charakter modułowy – przedsiębiorcy będą mogli w ramach jednego wniosku uzyskać znacznie bardziej kompleksowe wsparcie niż dotychczas; obowiązkowym elementem każdego projektu będzie moduł badawczo-rozwojowy lub moduł inwestycji w infrastrukturę B+R, dodatkowo zakres projektu będzie mógł być rozszerzony o dofinansowanie kosztów: wdrożenia wyników badań, rozwoju kompetencji pracowników zaangażowanych w realizację projektu (umożliwienie finansowania szkoleń), internacjonalizacji, w tym promocji zagranicznej, cyfryzacji czy zazielenienia przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą mogli dobierać moduły stosownie do swoich potrzeb, nie będzie konieczności składania kilku wniosków do różnych instytucji i przestojów w finansowaniu (dotychczas przedsiębiorcy po zakończeniu części B+R projektu musieli czekać na ogłoszenie naborów pozwalających sfinansować koszty komercjalizacji czy promocji za granicą).
• Nabory będą prowadzone w trybie ciągłym z tzw. odcięciami, w momencie odcięcia złożona partia wniosków będzie przekazywana do oceny, ale nabór będzie trwał dalej.
• Rozszerzona zostanie grupa podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie o podmioty „inne niż MŚP”– w ramach POIR przedsiębiorstwa klasyfikowane jako duże (zatrudniające ponad 250 pracowników) były w dużej mierze wykluczone z możliwości finansowania. W FENG przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw typu MID-CAP tj. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, ale posiadających status:
a) małej spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniającej nie więcej niż 499 pracowników (small mid-caps),
b) spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniającej nie więcej niż 3000 pracowników (mid- caps).
Zmiana ta na pewno ucieszy przedsiębiorców znajdujących się nieznacznie nad progiem MŚP, którzy w latach 2014-2020 byli traktowani na równi z międzynarodowymi koncernami, co nie sprzyjało wzrostowi ich konkurencyjności.
• Uproszczona zostanie ścieżka składania wniosków – MŚP i konsorcja MŚP będą składały wnioski wyłącznie do PARP, pozostałe do NCBR. Korzyści dla Beneficjentów: obsługa jednego generatora wniosków, kontakt wyłącznie z jedną instytucją, jeden opiekun projektu itp.

Innowacje wspierane w regionie

Uzyskanie wsparcia na działalność innowacyjną będzie także możliwe w ramach programów regionalnych. Z puli 76 mld euro z polityki spójności 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Wsparcie udzielane w regionach będzie mieć w przeważającej mierze charakter bezzwrotny (dotacje) i podobnie jak w programie FENG będzie umożliwiać dofinansowanie całego procesu B+R, w tym również części wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje o wsparciu w poszczególnych regionach znaleźć będzie można w naszych kolejnych wpisach. Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji