Wyszukiwarka dotacji

Dotacja na GOZ i technologie środowiskowe z KPO

Gospodarka o obiegu zamkniętym – co to takiego?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) znana jest także jako gospodarka cyrkularna (z ang. Circular Economy). Główne założenia GOZ to zwiększanie efektywności wykorzystania surowców przy jednoczesnym minimalizowaniu powstawania odpadów, czego rezultatem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych czy poziomu zużycia energii. Wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach KPO ma za zadanie przyspieszenie transformacji MŚP poprzez tworzenie niskoemisyjnego, zrównoważonego i konkurencyjnego rynku. Wspieranie przedsięwzięć opierających się o prośrodowiskowe transformacje przedsiębiorstw na różnych poziomach stanowi jeden z głównych priorytetów dysponowania środków z Unii Europejskiej. 25 czerwca uruchomiony został nabór na inwestycje GOZ: Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1). Dzięki dotacji MŚP z całego kraju mogą dofinansować swoje działania mające na celu innowacje środowiskowe dla przedsiębiorstw.

Jakie typy projektów dla przedsiębiorstw mogą składać wnioski o dofinansowanie?

W ramach konkursu na dofinansowanie A.2.2.1 z KPO, MŚP mogą uzyskać wsparcie na rozmaite projektu w zakresie tzw. goz-transformacji. Wnioski o dofinasowanie mogą składać przedsięwzięcia, które skupiają się m. in. na:

 • zwiększeniu efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych,
 • zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększeniu wydajności gospodarki materiałowej,
 • zmniejszeniu ilości odpadów lub ponownym ich wykorzystaniu lub recyklingu,
 • zmniejszeniu śladu węglowego, wodnego czy środowiskowego,
 • zoptymalizowaniu zużycia energii,
 • uniknięciu kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,
 • zwiększeniu zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej,
 • wprowadzeniu rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Dla potencjalnych wnioskodawców bardzo ważną informacją jest to, że im więcej z powyższych efektów zostanie spełnionych, tym więcej punktów w klasyfikacji mogą uzyskać. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym warto odpowiednio zaplanować, aby nie tylko zwiększyć swoje szanse w konkursie dotacyjnym, ale też osiągnąć faktyczne korzyści biznesowe. Warto też pamiętać, że wsparcie MŚP w ramach KPO dotyczy tylko projektów spełniających zarówno regulacje krajowe, jak i międzynarodowe.

Konkurs na dofinansowanie – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

W naborze Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na następujące inwestycje:

 • grunty (zakup prawa użytkowania wieczystego lub własności gruntu),
 • nieruchomości zabudowane,
 • środki trwałe (zakup nowych urządzeń i maszyn),
 • roboty i materiały budowlane (niezbędnych do użytkowania środków z punktu poprzedniego),
 • usługi doradcze (w szczególności koszty przeprowadzenia środowiskowej oceny cyklu życia produktu (LCA – Life Cycle Assessment), oceny śladu środowiskowego produktu (PEF – Product Environmental Footprint) i audytu końcowego parametrów przedsięwzięcia,
 • usługi zewnętrzne (w szczególności koszty związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych WNiP),
 • inwestycje na ochronę środowiska,
 • inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami,
 • koszty usług zewnętrznych (w tym przygotowanie studium wykonalności).

Warto w tym miejscu zatrzymać się nad wspomnianym powyżej studium wykonalności. To specjalny dokument, który zawiera w sobie analizę i ocenę potencjału przedsięwzięcia. Ponadto studium wykonalności powinno posiadać takie elementy, jak analiza słabych i mocnych stron przedsięwzięcia, analizę możliwości i zagrożeń związanych z jego realizacją, analizę posiadanych zasobów oraz ocenę szans na powodzenie całego projektu. Koszt przygotowania studium wykonalności nie jest obowiązkowym kosztem projektu.

Pozyskaj dotację – razem z nami

Dotacja na inwestycje GOZ: Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1) odbywa się za pomocą systemu LSI, a wnioskodawcy ubiegający się o otrzymanie wsparcia mogą otrzymać nawet 3 500 000 zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 896 380 zł. Wniosek o dofinansowanie musi być złożony zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Konieczne jest też wykazanie wskaźników GOZ-transformacji, które należy zrealizować na etapie realizacji przedsięwzięcia. Przygotowanie wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie to pracochłonne zadanie, które wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy. Trzeba też dodać, że pozyskanie dotacji na GOZ to dopiero początek – prawdziwym wyzwaniem jest późniejsze rozliczenie dofinansowania. Dlatego też przy ubieganiu się o dofinansowanie na inwestycje GOZ warto skorzystać z pomocy ekspertów od pozyskiwania dotacji. Nie czekaj dłużej i już teraz skontaktuj się z nami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji