Wyszukiwarka dotacji

Coraz bliżej uruchomienia kolejnych programów z perspektywy 2021-2027

Coraz bliżej uruchomienia kolejnych programów z perspektywy 2021-2027

Nowy okres finansowania zapowiada wiele różnych programów i działań dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorstw. W nowej perspektywie możemy się spodziewać zarówno kontynuacji wielu znanych już działań (jak np. Kredyt na innowacje technologiczne), jak i uruchomienia zupełnie nowych instrumentów pomocowych. Kontynuowany będzie program dedykowany podmiotom z Polski Wschodniej. Dostępnych będzie również szereg opcji pozyskania dofinansowania na cyfryzację przedsiębiorstwa m.in. w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy czy z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach tzw. wsparcia modułowego (cyfryzacja przedsiębiorstwa stanowić będzie jeden z modułów fakultatywnych projektu).

W artykule piszemy jaki jest stan przygotowań do uruchomienia dwóch z ośmiu programów operacyjnych tj. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

FEPW – kontynuacja realizacji konkursów przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o podpisaniu porozumienia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dobrze znane i kontynuowane od lat wsparcie dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie wschodniej Polski tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Nowością w perspektywie 2021-2027 będzie włączenie do programu części woj. mazowieckiego. Obszar pomocy finansowej będzie obejmował dotacje dla startupów i przedsiębiorstw na rozwój innowacji i przedsiębiorczości, a także finansowanie zielonej transformacji i wsparcie turystyki. Przewidziana kwota dofinansowania programu wygląda korzystnie, jest to równo 2,65 mld EUR z czego ponad 1,39 mld zł przeznaczone jest na działania realizowane przez PARP.

Jakie działania będą realizowane przez PARP w ramach programu FEPW?

Program FEPW przewiduje działania odpowiadające na problemy Polski Wschodniej zgrupowane w pięciu obszarach. Dla przedsiębiorców i startupów dedykowany jest obszar pierwszy, w którym instytucją pośredniczącą będzie PARP. Obszar ten ukierunkowany jest na wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw przez możliwość sfinansowania wdrożenia szeregu nowoczesnych technologii, w tym kosztów automatyzacji procesów. Przyjrzyjmy się więc bliżej działaniom, które będą realizowane przez PARP w obszarze pierwszym – Przedsiębiorczość i innowacje:

 1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Działanie jest kontynuacją instrumentu Platformy startowe dla nowych pomysłów znanego z poprzedniej perspektywy finansowej. Beneficjentami wsparcia są startupy. Zakres działania obejmuje dofinansowanie kosztów zakupu usług związanych z pracami rozwojowymi, testowaniem i weryfikacją pomysłów biznesowych oraz przygotowaniem odpowiedniego modelu biznesowego. Ponadto nowo powstałe innowacyjne przedsiębiorstwa, które z sukcesem zakończą etap usługowy będą mogły pozyskać dotacje na wprowadzenie opracowanych rozwiązań na rynek (wsparcie o charakterze inwestycyjnym) i rozwój swojej działalności w makroregionie.

 1. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Zautomatyzowane procesy produkcyjne to cel drugiego działania obejmującego wsparcie na robotyzację i automatyzację procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować:

 • usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych,
 • stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej,
 • wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej,
 • przeszkolenie czy też przekwalifikowanie pracowników do obsługi nowych procesów.
 1. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Przedsiębiorcy w ramach tego działania otrzymają dotacje na zielone transformacje. Wsparcie będzie obejmować komponent doradczy oraz wdrożeniowy tj. sfinansowanie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego. Co będzie można dofinansować?

 • audyt i analizę potrzeb i potencjału wprowadzania nowych rozwiązań,
 • stworzenie mapy zielonej transformacji,
 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych,
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii,
 • szkolenia/przekwalifikowania pracowników.
 1. Wzornictwo w MŚP

Działanie przede wszystkim ma wzmacniać konkurencyjność firm. W ramach FEPW przewidziany zakres obejmuje przeprowadzenie audytu w firmach i stworzenie strategii wzorniczej, która pozwoli na wdrożenie innowacji. Dodatkowo działanie zakłada wspieranie wzornictwa zgodne z ideą ekoprojektowania, wspierając tym samym inicjatywy wspisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Pozostałe obszary programu FEPW

Program dla Polski Wschodniej będzie realizował działania również w obszarach energii i klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej, transporcie i zrównoważonej turystyce. PARP nie będzie jedyną Instytucją Pośredniczącą. Za realizację działań z pozostałych obszarów odpowiedzialne będą: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Transformacja cyfrowa Polski – program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

W nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia na cyfrową transformację. Budżet programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy wynosi blisko 2 mld euro i przewiduje dofinansowanie dla projektów zakładających wdrożenie efektywnych, zaawansowanych i przyjaznych dla użytkowników e-usług oraz projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Program obejmuje wsparciem także inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i danych cyfrowych, szybkiego Internetu, cyberbezpieczeństwa oraz do systemów informatycznych.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji