Wyszukiwarka dotacji

Coraz bliżej uruchomienia kolejnych programów z perspektywy 2021-2027

Nowy okres finansowania zapowiada wiele różnych programów i działań dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorstw. W nowej perspektywie możemy się spodziewać zarówno kontynuacji wielu znanych już działań (jak np. Kredyt na innowacje technologiczne), jak i uruchomienia zupełnie nowych instrumentów pomocowych. Kontynuowany będzie program dedykowany podmiotom z Polski Wschodniej. Dostępnych będzie również szereg opcji pozyskania dofinansowania na cyfryzację przedsiębiorstwa m.in. w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy czy z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach tzw. wsparcia modułowego (cyfryzacja przedsiębiorstwa stanowić będzie jeden z modułów fakultatywnych projektu).

W artykule piszemy jaki jest stan przygotowań do uruchomienia dwóch z ośmiu programów operacyjnych tj. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

FEPW – kontynuacja realizacji konkursów przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o podpisaniu porozumienia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dobrze znane i kontynuowane od lat wsparcie dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie wschodniej Polski tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Nowością w perspektywie 2021-2027 będzie włączenie do programu części woj. mazowieckiego. Obszar pomocy finansowej będzie obejmował dotacje dla startupów i przedsiębiorstw na rozwój innowacji i przedsiębiorczości, a także finansowanie zielonej transformacji i wsparcie turystyki. Przewidziana kwota dofinansowania programu wygląda korzystnie, jest to równo 2,65 mld EUR z czego ponad 1,39 mld zł przeznaczone jest na działania realizowane przez PARP.

Jakie działania będą realizowane przez PARP w ramach programu FEPW?

Program FEPW przewiduje działania odpowiadające na problemy Polski Wschodniej zgrupowane w pięciu obszarach. Dla przedsiębiorców i startupów dedykowany jest obszar pierwszy, w którym instytucją pośredniczącą będzie PARP. Obszar ten ukierunkowany jest na wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw przez możliwość sfinansowania wdrożenia szeregu nowoczesnych technologii, w tym kosztów automatyzacji procesów. Przyjrzyjmy się więc bliżej działaniom, które będą realizowane przez PARP w obszarze pierwszym – Przedsiębiorczość i innowacje:

 1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Działanie jest kontynuacją instrumentu Platformy startowe dla nowych pomysłów znanego z poprzedniej perspektywy finansowej. Beneficjentami wsparcia są startupy. Zakres działania obejmuje dofinansowanie kosztów zakupu usług związanych z pracami rozwojowymi, testowaniem i weryfikacją pomysłów biznesowych oraz przygotowaniem odpowiedniego modelu biznesowego. Ponadto nowo powstałe innowacyjne przedsiębiorstwa, które z sukcesem zakończą etap usługowy będą mogły pozyskać dotacje na wprowadzenie opracowanych rozwiązań na rynek (wsparcie o charakterze inwestycyjnym) i rozwój swojej działalności w makroregionie.

 1. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Zautomatyzowane procesy produkcyjne to cel drugiego działania obejmującego wsparcie na robotyzację i automatyzację procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować:

 • usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych,
 • stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej,
 • wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej,
 • przeszkolenie czy też przekwalifikowanie pracowników do obsługi nowych procesów.
 1. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Przedsiębiorcy w ramach tego działania otrzymają dotacje na zielone transformacje. Wsparcie będzie obejmować komponent doradczy oraz wdrożeniowy tj. sfinansowanie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego. Co będzie można dofinansować?

 • audyt i analizę potrzeb i potencjału wprowadzania nowych rozwiązań,
 • stworzenie mapy zielonej transformacji,
 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych,
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii,
 • szkolenia/przekwalifikowania pracowników.
 1. Wzornictwo w MŚP

Działanie przede wszystkim ma wzmacniać konkurencyjność firm. W ramach FEPW przewidziany zakres obejmuje przeprowadzenie audytu w firmach i stworzenie strategii wzorniczej, która pozwoli na wdrożenie innowacji. Dodatkowo działanie zakłada wspieranie wzornictwa zgodne z ideą ekoprojektowania, wspierając tym samym inicjatywy wspisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Pozostałe obszary programu FEPW

Program dla Polski Wschodniej będzie realizował działania również w obszarach energii i klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej, transporcie i zrównoważonej turystyce. PARP nie będzie jedyną Instytucją Pośredniczącą. Za realizację działań z pozostałych obszarów odpowiedzialne będą: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Transformacja cyfrowa Polski – program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

W nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia na cyfrową transformację. Budżet programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy wynosi blisko 2 mld euro i przewiduje dofinansowanie dla projektów zakładających wdrożenie efektywnych, zaawansowanych i przyjaznych dla użytkowników e-usług oraz projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Program obejmuje wsparciem także inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i danych cyfrowych, szybkiego Internetu, cyberbezpieczeństwa oraz do systemów informatycznych.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji