Wyszukiwarka dotacji

Coraz bliżej uruchomienia kolejnych programów z perspektywy 2021-2027

Coraz bliżej uruchomienia kolejnych programów z perspektywy 2021-2027

Nowy okres finansowania zapowiada wiele różnych programów i działań dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorstw. W nowej perspektywie możemy się spodziewać zarówno kontynuacji wielu znanych już działań (jak np. Kredyt na innowacje technologiczne), jak i uruchomienia zupełnie nowych instrumentów pomocowych. Kontynuowany będzie program dedykowany podmiotom z Polski Wschodniej. Dostępnych będzie również szereg opcji pozyskania dofinansowania na cyfryzację przedsiębiorstwa m.in. w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy czy z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach tzw. wsparcia modułowego (cyfryzacja przedsiębiorstwa stanowić będzie jeden z modułów fakultatywnych projektu).

W artykule piszemy jaki jest stan przygotowań do uruchomienia dwóch z ośmiu programów operacyjnych tj. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

FEPW – kontynuacja realizacji konkursów przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o podpisaniu porozumienia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dobrze znane i kontynuowane od lat wsparcie dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie wschodniej Polski tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Nowością w perspektywie 2021-2027 będzie włączenie do programu części woj. mazowieckiego. Obszar pomocy finansowej będzie obejmował dotacje dla startupów i przedsiębiorstw na rozwój innowacji i przedsiębiorczości, a także finansowanie zielonej transformacji i wsparcie turystyki. Przewidziana kwota dofinansowania programu wygląda korzystnie, jest to równo 2,65 mld EUR z czego ponad 1,39 mld zł przeznaczone jest na działania realizowane przez PARP.

Jakie działania będą realizowane przez PARP w ramach programu FEPW?

Program FEPW przewiduje działania odpowiadające na problemy Polski Wschodniej zgrupowane w pięciu obszarach. Dla przedsiębiorców i startupów dedykowany jest obszar pierwszy, w którym instytucją pośredniczącą będzie PARP. Obszar ten ukierunkowany jest na wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw przez możliwość sfinansowania wdrożenia szeregu nowoczesnych technologii, w tym kosztów automatyzacji procesów. Przyjrzyjmy się więc bliżej działaniom, które będą realizowane przez PARP w obszarze pierwszym – Przedsiębiorczość i innowacje:

 1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Działanie jest kontynuacją instrumentu Platformy startowe dla nowych pomysłów znanego z poprzedniej perspektywy finansowej. Beneficjentami wsparcia są startupy. Zakres działania obejmuje dofinansowanie kosztów zakupu usług związanych z pracami rozwojowymi, testowaniem i weryfikacją pomysłów biznesowych oraz przygotowaniem odpowiedniego modelu biznesowego. Ponadto nowo powstałe innowacyjne przedsiębiorstwa, które z sukcesem zakończą etap usługowy będą mogły pozyskać dotacje na wprowadzenie opracowanych rozwiązań na rynek (wsparcie o charakterze inwestycyjnym) i rozwój swojej działalności w makroregionie.

 1. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Zautomatyzowane procesy produkcyjne to cel drugiego działania obejmującego wsparcie na robotyzację i automatyzację procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować:

 • usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych,
 • stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej,
 • wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej,
 • przeszkolenie czy też przekwalifikowanie pracowników do obsługi nowych procesów.
 1. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Przedsiębiorcy w ramach tego działania otrzymają dotacje na zielone transformacje. Wsparcie będzie obejmować komponent doradczy oraz wdrożeniowy tj. sfinansowanie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego. Co będzie można dofinansować?

 • audyt i analizę potrzeb i potencjału wprowadzania nowych rozwiązań,
 • stworzenie mapy zielonej transformacji,
 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych,
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii,
 • szkolenia/przekwalifikowania pracowników.
 1. Wzornictwo w MŚP

Działanie przede wszystkim ma wzmacniać konkurencyjność firm. W ramach FEPW przewidziany zakres obejmuje przeprowadzenie audytu w firmach i stworzenie strategii wzorniczej, która pozwoli na wdrożenie innowacji. Dodatkowo działanie zakłada wspieranie wzornictwa zgodne z ideą ekoprojektowania, wspierając tym samym inicjatywy wspisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Pozostałe obszary programu FEPW

Program dla Polski Wschodniej będzie realizował działania również w obszarach energii i klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej, transporcie i zrównoważonej turystyce. PARP nie będzie jedyną Instytucją Pośredniczącą. Za realizację działań z pozostałych obszarów odpowiedzialne będą: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Transformacja cyfrowa Polski – program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

W nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia na cyfrową transformację. Budżet programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy wynosi blisko 2 mld euro i przewiduje dofinansowanie dla projektów zakładających wdrożenie efektywnych, zaawansowanych i przyjaznych dla użytkowników e-usług oraz projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Program obejmuje wsparciem także inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i danych cyfrowych, szybkiego Internetu, cyberbezpieczeństwa oraz do systemów informatycznych.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji