Wyszukiwarka dotacji

Wzmacnianie transformacji cyfrowej i ekologicznej poprzez wprowadzenie zmian w unijnych zasadach udzielania pomocy publicznej

To dobra informacja dla podmiotów realizujących projekty unijne w ramach, których stosuje się unijne zasady udzielania pomocy publicznej. Zmiany do rozporządzenia UE nr 651/2014 w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) zostały oficjalnie przyjęte!

Przede wszystkim, aby wesprzeć rozwój cyfrowy i ekologiczny, na rzecz którego udziela się środków pomocy państwa, GEBR obowiązywać będzie przez okres dłuższy o 3 lata tj. do 31 grudnia 2026 roku.

Nowa definicja B+R

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej definicji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Przede wszystkim zostały w niej uwzględnione obszary rozwoju cyfrowego tj. branże i technologie cyfrowe, takie jak obliczenia superkomputerowe, technologie kwantowe, technologie blockchain, sztuczna inteligencja (AI), cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych i technologie związane z chmurą lub technologie przetwarzania brzegowego.

Cała definicja przedstawia się następująco:

badania b+r
prace badawczo-rozwojowe

Wprowadzenie nowej definicji jest szczególnie istotne i ma swoje uzasadnienie, ponieważ w nowej perspektywie finansowej pojawia się coraz więcej dotacji związanych z rozwojem nowych technologii cyfrowych, ich wykorzystywaniem i wdrażaniem w działalności przedsiębiorstwa. O rozwoju i transformacji cyfrowej mówiliśmy już wiele razy i uważamy, że jest to obszar, który będzie ewoluował z upływem lat. Już teraz można zauważyć jak sztuczna inteligencja jest wprowadzana do życia codziennego i codziennej działalności przedsiębiorstw. Dostrzeżenie roli technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji powinno ułatwić przedsiębiorcom posiadającym innowacyjne pomysły z obszaru IT ubieganie się o dotacje.

Zwiększone progi

Maksymalne limity pomocy publicznych zostały zwiększone następująco do podanych poniżej kwot:

Pomoc na badania i rozwój

  • badania podstawowe – 55 mln EUR
  • badania przemysłowe – 35 mln EUR
  • eksperymentalne prace rozwojowe – 25 mln EUR
  • studia wykonalności poprzedzające działania badawcze – 8,25 mln EUR

Przy czym w projektach badawczo-rozwojowych dofinansowanie przeznaczyć można na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem studiów wykonalności. Badania podstawowe odpowiadają pierwszemu poziomowi TRL i nie są objęte dofinansowaniem w klasycznych projektach B+R jak, np. Ścieżka SMART. Środki na badania podstawowe można pozyskać w ramach przedsięwzięć organizowanych przez NCN – Narodowego Centrum Nauki.

Regionalna pomoc inwestycyjna: 110 mln EUR

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP: 2,2 mln EUR

Pomoc na udział MŚP w targach: 2,2 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie

Pomoc inwestycyjna na infrastruktury naukowo-badawcze: 35 mln EUR na infrastrukturę

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 10 mln EUR

Pomoc szkoleniowa: 3 mln EUR

Pomoc na systemy ciepłownicze lub chłodnicze: 50 mln EUR

W kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki

Nie tylko transformacja cyfrowa, ale także mocno podkreślany trend proekologiczny. Działania promujące zrównoważony rozwój gospodarczy są realizowane w ramach wielu inicjatyw unijnych. Choćby program FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, bezzwrotna dotacja dostępna w konkursie Kredyt ekologiczny, program LIFE, a także dotacje w ramach programów regionalnych. Nie można też zapomnieć o Europejskim Zielonym Ładzie, którego działania mają za zadanie wspierać i spełniać wyżej wymienione inicjatywy. Najważniejsze zmiany dotyczą podniesienia progów na pomoc ukierunkowaną na ochronę środowiska. W zakresie ochrony klimatu i środowiska oraz celów związanych z energią, wspiera się w szerszym zakresie czystą i bezemisyjną mobilność, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych lub tankowania wodoru uwzględnienia również infrastruktury tankowania zaopatrującej pojazdy w wodór nieodnawialny, szerzej ujęto także zakres pomocy na energię odnawialną, bioróżnorodność, efektywność energetyczną oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów w celu propagowania efektywnego gospodarowania zasobami i wspierania przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jedną z korzystnych zmian jest również uwzględnienie warunków dotyczących pomocy w formie obniżki podatków lub opłat na ochronę środowiska.

Dodatkowo w ramach zrównoważonej Europy pomoc na usługi na rzecz MŚP może być przyznawana w formie bonów przykładowo w celu propagowania usług doradczych z zakresu ekologii. Zmiany uwzględniają także skutki wzrostu cen energii spowodowanych napastniczą wojną rosyjską przeciwko Ukrainie.

Rozliczanie kosztów pośrednich

Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego można ewentualnie obliczać na podstawie uproszczonej metody kosztów w formie stawki ryczałtowej wynoszącej do 20%, stosowanej do całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu tj. kosztów personelu, aparatury i sprzętu, budynków i gruntów, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów, kosztów doradztwa. W takim przypadku koszty projektu badawczo-rozwojowego wykorzystywane do obliczania kosztów pośrednich są ustalane na podstawie zwykłych praktyk księgowych i obejmują wyłącznie kwalifikowalne koszty wymienione wyżej.

Czy nowe zmiany już obowiązują?

Są to jedne z większych zmian w obrębie przepisów pomocy publicznej. Obowiązywać jednak będą nie od razu, ale po tzw. okresie przejściowym wynoszącym 6 miesięcy. To oznacza, że uruchomione już dotacje przykładowo z Programu FENG obejmować będą jeszcze stare regulacje.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji