Wyszukiwarka dotacji

Wsparcie na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej – rusza konkurs Robogrant!

Po wielu miesiącach zapowiedzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w końcu nabór do konkursu Robogrant. Firmy z branży meblarskiej staną przed szansą zdobycia blisko miliona złotych na inwestycję w cyfryzację i automatyzację. Zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze informacje o konkursie.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Celem konkursu Robogrant jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. O grant mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, które, prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD). Dodatkowo wprowadzono kryterium dochodowe – warunkiem aplikacji jest, aby przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielnie grantu firma osiągnęła przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie poniższych kodów PKD ujawnionych w KRS lub CEIDG:

  • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
  • 31.02.Z. Produkcja mebli kuchennych,
  • 31.03.Z. Produkcja materaców,
  • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

W konkursie nie przewidziano wspierania mikroprzedsiębiorców.

Co można dofinansować?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie (element obligatoryjny projektu) wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Wskazane powyżej ogólne kategorie kosztów są bardzo pojemne i pozwalają na sfinansowanie szerokiego zakresu inwestycji w cyfryzację i automatyzację. Do komplementarnych maszyn i urządzeń zalicza się:

a) maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych (np. pozycjonery, tory jezdne, nastawniki, obrotniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne czy efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem);

b) maszyny i urządzenia służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, osłony, ogrodzenia, kurtyny świetlne);

c) maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujniki i kamery;

d) urządzenia komplementarne do robotów przemysłowych, niezbędne do interakcji człowiek-maszyna.

Pełny katalog kosztów kwalifikowanych dostępny jest w Regulaminie Konkursu.

Inne przydatne informacje

Do wniosku o grant opcjonalnie można załączyć Mapę drogową. Nie stanowi ona obowiązkowego załącznika, jednak rekomendujemy jej dołączenie. Wnioski wzbogacone o Mapę będą dodatkowo punktowane, co zwiększa szansę na pozytywną ocenę i zdobycie grantu. Przedsiębiorca otrzyma dodatkowo jeden punkt, gdy załączy do wniosku Mapę drogową rozumianą jako plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu. Wnioskodawcy, którzy nie zdecydują się na załączenie Mapy otrzymają 0 pkt., ale ich projekty nie zostaną odrzucone. Biorąc pod uwagę atrakcyjne warunki dofinansowania można się spodziewać, że zainteresowanie konkursem będzie duże. Każdy punkt może się więc okazać na wagę złota.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. Dopuszczalne jest rozpoczęcie realizacji projektu przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu, ale po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji przedsiębiorca realizuje jednak projekt na własne ryzyko.
Oczekiwane jest, aby Wnioskodawca wykazał w mierzalny i wiarygodny sposób m.in. jak realizacja projektu przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa w odniesieniu do: cyklu produkcyjnego, optymalizacji zadań, procesów, kosztów, wydajności, jakości i elastyczności i skalowalności produkcji, zmniejszenia zużycia materiałów, wzrostów przychodów ze sprzedaży czy zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Obowiązkowym rezultatem projektu, którego osiągnięcie trzeba będzie udowodnić, jest wprowadzenie innowacji procesowej. Wymagana jest innowacja jedynie na poziomie przedsiębiorstwa. Przez innowację procesową należy rozumieć wdrożenie nowych lub znacząco udoskonalonych procesów produkcyjnych (w tym pokrewnych) lub nowe bądź znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług.

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój pomysł kwalifikuje się do objęcia wsparciem lub też potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu Mapy drogowej – chętnie pomożemy. Przeprowadzimy bezpłatną ocenę potencjału Twojego pomysłu, a jeśli ta ocena zakończy się pozytywnym wynikiem pomożemy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Zachęcamy do kontaktu!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji