Wyszukiwarka dotacji

Wsparcie na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej – rusza konkurs Robogrant!

Wsparcie na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej – rusza konkurs Robogrant!

Po wielu miesiącach zapowiedzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w końcu nabór do konkursu Robogrant. Firmy z branży meblarskiej staną przed szansą zdobycia blisko miliona złotych na inwestycję w cyfryzację i automatyzację. Zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze informacje o konkursie.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Celem konkursu Robogrant jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. O grant mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, które, prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD). Dodatkowo wprowadzono kryterium dochodowe – warunkiem aplikacji jest, aby przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielnie grantu firma osiągnęła przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie poniższych kodów PKD ujawnionych w KRS lub CEIDG:

  • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
  • 31.02.Z. Produkcja mebli kuchennych,
  • 31.03.Z. Produkcja materaców,
  • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

W konkursie nie przewidziano wspierania mikroprzedsiębiorców.

Co można dofinansować?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie (element obligatoryjny projektu) wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Wskazane powyżej ogólne kategorie kosztów są bardzo pojemne i pozwalają na sfinansowanie szerokiego zakresu inwestycji w cyfryzację i automatyzację. Do komplementarnych maszyn i urządzeń zalicza się:

a) maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych (np. pozycjonery, tory jezdne, nastawniki, obrotniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne czy efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem);

b) maszyny i urządzenia służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, osłony, ogrodzenia, kurtyny świetlne);

c) maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujniki i kamery;

d) urządzenia komplementarne do robotów przemysłowych, niezbędne do interakcji człowiek-maszyna.

Pełny katalog kosztów kwalifikowanych dostępny jest w Regulaminie Konkursu.

Inne przydatne informacje

Do wniosku o grant opcjonalnie można załączyć Mapę drogową. Nie stanowi ona obowiązkowego załącznika, jednak rekomendujemy jej dołączenie. Wnioski wzbogacone o Mapę będą dodatkowo punktowane, co zwiększa szansę na pozytywną ocenę i zdobycie grantu. Przedsiębiorca otrzyma dodatkowo jeden punkt, gdy załączy do wniosku Mapę drogową rozumianą jako plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu. Wnioskodawcy, którzy nie zdecydują się na załączenie Mapy otrzymają 0 pkt., ale ich projekty nie zostaną odrzucone. Biorąc pod uwagę atrakcyjne warunki dofinansowania można się spodziewać, że zainteresowanie konkursem będzie duże. Każdy punkt może się więc okazać na wagę złota.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. Dopuszczalne jest rozpoczęcie realizacji projektu przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu, ale po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji przedsiębiorca realizuje jednak projekt na własne ryzyko.
Oczekiwane jest, aby Wnioskodawca wykazał w mierzalny i wiarygodny sposób m.in. jak realizacja projektu przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa w odniesieniu do: cyklu produkcyjnego, optymalizacji zadań, procesów, kosztów, wydajności, jakości i elastyczności i skalowalności produkcji, zmniejszenia zużycia materiałów, wzrostów przychodów ze sprzedaży czy zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Obowiązkowym rezultatem projektu, którego osiągnięcie trzeba będzie udowodnić, jest wprowadzenie innowacji procesowej. Wymagana jest innowacja jedynie na poziomie przedsiębiorstwa. Przez innowację procesową należy rozumieć wdrożenie nowych lub znacząco udoskonalonych procesów produkcyjnych (w tym pokrewnych) lub nowe bądź znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług.

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój pomysł kwalifikuje się do objęcia wsparciem lub też potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu Mapy drogowej – chętnie pomożemy. Przeprowadzimy bezpłatną ocenę potencjału Twojego pomysłu, a jeśli ta ocena zakończy się pozytywnym wynikiem pomożemy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Zachęcamy do kontaktu!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji