Wyszukiwarka dotacji

Wsparcie na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej – rusza konkurs Robogrant!

Wsparcie na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej – rusza konkurs Robogrant!

Po wielu miesiącach zapowiedzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w końcu nabór do konkursu Robogrant. Firmy z branży meblarskiej staną przed szansą zdobycia blisko miliona złotych na inwestycję w cyfryzację i automatyzację. Zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze informacje o konkursie.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Celem konkursu Robogrant jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. O grant mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, które, prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD). Dodatkowo wprowadzono kryterium dochodowe – warunkiem aplikacji jest, aby przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielnie grantu firma osiągnęła przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie poniższych kodów PKD ujawnionych w KRS lub CEIDG:

  • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
  • 31.02.Z. Produkcja mebli kuchennych,
  • 31.03.Z. Produkcja materaców,
  • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

W konkursie nie przewidziano wspierania mikroprzedsiębiorców.

Co można dofinansować?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie (element obligatoryjny projektu) wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Wskazane powyżej ogólne kategorie kosztów są bardzo pojemne i pozwalają na sfinansowanie szerokiego zakresu inwestycji w cyfryzację i automatyzację. Do komplementarnych maszyn i urządzeń zalicza się:

a) maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych (np. pozycjonery, tory jezdne, nastawniki, obrotniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne czy efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem);

b) maszyny i urządzenia służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, osłony, ogrodzenia, kurtyny świetlne);

c) maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujniki i kamery;

d) urządzenia komplementarne do robotów przemysłowych, niezbędne do interakcji człowiek-maszyna.

Pełny katalog kosztów kwalifikowanych dostępny jest w Regulaminie Konkursu.

Inne przydatne informacje

Do wniosku o grant opcjonalnie można załączyć Mapę drogową. Nie stanowi ona obowiązkowego załącznika, jednak rekomendujemy jej dołączenie. Wnioski wzbogacone o Mapę będą dodatkowo punktowane, co zwiększa szansę na pozytywną ocenę i zdobycie grantu. Przedsiębiorca otrzyma dodatkowo jeden punkt, gdy załączy do wniosku Mapę drogową rozumianą jako plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu. Wnioskodawcy, którzy nie zdecydują się na załączenie Mapy otrzymają 0 pkt., ale ich projekty nie zostaną odrzucone. Biorąc pod uwagę atrakcyjne warunki dofinansowania można się spodziewać, że zainteresowanie konkursem będzie duże. Każdy punkt może się więc okazać na wagę złota.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. Dopuszczalne jest rozpoczęcie realizacji projektu przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu, ale po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji przedsiębiorca realizuje jednak projekt na własne ryzyko.
Oczekiwane jest, aby Wnioskodawca wykazał w mierzalny i wiarygodny sposób m.in. jak realizacja projektu przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa w odniesieniu do: cyklu produkcyjnego, optymalizacji zadań, procesów, kosztów, wydajności, jakości i elastyczności i skalowalności produkcji, zmniejszenia zużycia materiałów, wzrostów przychodów ze sprzedaży czy zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Obowiązkowym rezultatem projektu, którego osiągnięcie trzeba będzie udowodnić, jest wprowadzenie innowacji procesowej. Wymagana jest innowacja jedynie na poziomie przedsiębiorstwa. Przez innowację procesową należy rozumieć wdrożenie nowych lub znacząco udoskonalonych procesów produkcyjnych (w tym pokrewnych) lub nowe bądź znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług.

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój pomysł kwalifikuje się do objęcia wsparciem lub też potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu Mapy drogowej – chętnie pomożemy. Przeprowadzimy bezpłatną ocenę potencjału Twojego pomysłu, a jeśli ta ocena zakończy się pozytywnym wynikiem pomożemy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Zachęcamy do kontaktu!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji