Wyszukiwarka dotacji

Wsparcie na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej – rusza konkurs Robogrant!

Wsparcie na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej – rusza konkurs Robogrant!

Po wielu miesiącach zapowiedzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w końcu nabór do konkursu Robogrant. Firmy z branży meblarskiej staną przed szansą zdobycia blisko miliona złotych na inwestycję w cyfryzację i automatyzację. Zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze informacje o konkursie.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Celem konkursu Robogrant jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. O grant mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, które, prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD). Dodatkowo wprowadzono kryterium dochodowe – warunkiem aplikacji jest, aby przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielnie grantu firma osiągnęła przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie poniższych kodów PKD ujawnionych w KRS lub CEIDG:

  • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
  • 31.02.Z. Produkcja mebli kuchennych,
  • 31.03.Z. Produkcja materaców,
  • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

W konkursie nie przewidziano wspierania mikroprzedsiębiorców.

Co można dofinansować?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie (element obligatoryjny projektu) wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Wskazane powyżej ogólne kategorie kosztów są bardzo pojemne i pozwalają na sfinansowanie szerokiego zakresu inwestycji w cyfryzację i automatyzację. Do komplementarnych maszyn i urządzeń zalicza się:

a) maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych (np. pozycjonery, tory jezdne, nastawniki, obrotniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne czy efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem);

b) maszyny i urządzenia służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, osłony, ogrodzenia, kurtyny świetlne);

c) maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujniki i kamery;

d) urządzenia komplementarne do robotów przemysłowych, niezbędne do interakcji człowiek-maszyna.

Pełny katalog kosztów kwalifikowanych dostępny jest w Regulaminie Konkursu.

Inne przydatne informacje

Do wniosku o grant opcjonalnie można załączyć Mapę drogową. Nie stanowi ona obowiązkowego załącznika, jednak rekomendujemy jej dołączenie. Wnioski wzbogacone o Mapę będą dodatkowo punktowane, co zwiększa szansę na pozytywną ocenę i zdobycie grantu. Przedsiębiorca otrzyma dodatkowo jeden punkt, gdy załączy do wniosku Mapę drogową rozumianą jako plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu. Wnioskodawcy, którzy nie zdecydują się na załączenie Mapy otrzymają 0 pkt., ale ich projekty nie zostaną odrzucone. Biorąc pod uwagę atrakcyjne warunki dofinansowania można się spodziewać, że zainteresowanie konkursem będzie duże. Każdy punkt może się więc okazać na wagę złota.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. Dopuszczalne jest rozpoczęcie realizacji projektu przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu, ale po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji przedsiębiorca realizuje jednak projekt na własne ryzyko.
Oczekiwane jest, aby Wnioskodawca wykazał w mierzalny i wiarygodny sposób m.in. jak realizacja projektu przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa w odniesieniu do: cyklu produkcyjnego, optymalizacji zadań, procesów, kosztów, wydajności, jakości i elastyczności i skalowalności produkcji, zmniejszenia zużycia materiałów, wzrostów przychodów ze sprzedaży czy zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Obowiązkowym rezultatem projektu, którego osiągnięcie trzeba będzie udowodnić, jest wprowadzenie innowacji procesowej. Wymagana jest innowacja jedynie na poziomie przedsiębiorstwa. Przez innowację procesową należy rozumieć wdrożenie nowych lub znacząco udoskonalonych procesów produkcyjnych (w tym pokrewnych) lub nowe bądź znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług.

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój pomysł kwalifikuje się do objęcia wsparciem lub też potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu Mapy drogowej – chętnie pomożemy. Przeprowadzimy bezpłatną ocenę potencjału Twojego pomysłu, a jeśli ta ocena zakończy się pozytywnym wynikiem pomożemy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Zachęcamy do kontaktu!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji