Wyszukiwarka dotacji

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków na doradztwo w zakresie opracowania strategii cyfrowej, zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowanie szkoleń dla pracowników, a także promowanie idei transformacji cyfrowej.

Projekt Dig.IT w tym wydaniu opiera się więc na 3 głównych filarach:

 1. Doradztwo przedwdrożeniowe
 2. Granty na sfinansowanie procesu transformacyjnego
 3. Działania upowszechniające ideę transformacji cyfrowej

Do kogo kierowane jest wsparcie?

Granty przeznaczone będą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Z tej kompleksowej oferty mogą skorzystać przede wszystkich przedsiębiorstwa ukierunkowane na podniesienie poziomu swojej dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Wysokość wsparcia

Wartości grantów na finansowanie transformacji cyfrowej w celu podniesienia konkurencyjności polskich MŚP na rynku prezentują się następująco:

Minimalna wartość grantu
40 000 EUR
Maksymalna wartość grantu
200 000 EUR
Maksymalny poziom dofinansowania
70% kosztów netto projektu
Koszty kwalifikowalne
wartości niematerialne i prawne (gotowe lub zlecone oprogramowanie), usługi chmurowe, wdrożenie oprogramowania lub usług chmurowych, szkolenia pracowników, środki trwałe

Struktura projektu Dig.IT

W ramach programu grantowego dominującą częścią będzie zakup oprogramowania lub usług chmurowych, a w części uzupełniającej środki można przeznaczyć będzie na wdrożenie zakupionego oprogramowania lub usług chmurowych, szkolenia dla pracowników oraz środki trwałe niezbędne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Część obligatoryjna projektu obejmująca koszty dominujące:

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
 • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.

Część fakultatywna projektu obejmująca koszty uzupełniające:

 • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych,
 • koszty niezbędnych środków trwałych.

Wspierane obszary transformacji cyfrowej

 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych

Doradztwo w zakresie cyfryzacji MŚP

W ramach komponentu doradztwa usługi doradcze będą świadczone przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, która współpracować będzie z Agencją Rozwoju Przemysłu uruchamiającą nowy projekt grantowy. Usługi doradcze będzie mogło otrzymać 270 podmiotów z sektora MŚP. Kluczowe obszary jakie będzie wspierała Fundacja obejmują przeprowadzenie szczegółowej oceny i weryfikacji poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, opracowanie spersonalizowanej strategii transformacji cyfrowej, która zostanie odpowiednio dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa, dalej idąc doradztwo obejmuje także dokonanie oceny możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań, a także zapewnienie usług technologicznych w zakresie dopasowania oprogramowania i usług chmurowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz dostosowania nabytych technologii cyfrowych do aktualnego stanu firmy, usługi prawne dotyczące weryfikacji podmiotu sprzedającego, oceny poziomu ochrony danej technologii oraz możliwości rozwijania zakupionej technologii i w końcu usługi w zakresie wyceny kosztów procesu transformacyjnego obejmujące otrzymanie rzetelnej oceny kosztów i możliwości finansowych, które związane będą z wdrożeniem projektów cyfrowych.

Kiedy zostanie uruchomiony projekt grantowy?

Z wstępnych informacji dotyczących uruchomienia grantów na cyfryzację, wynika, że o grant będzie można się ubiegać bez skorzystania wcześniej z doradztwa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Ogłoszenie naboru planowane jest na koniec listopada bieżącego roku, a uruchomienie naboru wniosków na grudzień bieżącego roku. Nowe wsparcie zapowiada się obiecująco. Transformacja cyfrowa to bardzo ważny aspekt rozwoju przedsiębiorstw, o którym wspominaliśmy wielokrotnie. Więcej informacji o projekcie grantowym pojawi się wraz z opublikowaniem dokumentacji konkursowej.

Śledźcie naszą stronę na bieżąco w celu uzyskania najnowszych informacji i aktualizacji związanych z dotacjami. Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu przez wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji