Wyszukiwarka dotacji

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków na doradztwo w zakresie opracowania strategii cyfrowej, zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowanie szkoleń dla pracowników, a także promowanie idei transformacji cyfrowej.

Projekt Dig.IT w tym wydaniu opiera się więc na 3 głównych filarach:

 1. Doradztwo przedwdrożeniowe
 2. Granty na sfinansowanie procesu transformacyjnego
 3. Działania upowszechniające ideę transformacji cyfrowej

Do kogo kierowane jest wsparcie?

Granty przeznaczone będą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Z tej kompleksowej oferty mogą skorzystać przede wszystkich przedsiębiorstwa ukierunkowane na podniesienie poziomu swojej dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Wysokość wsparcia

Wartości grantów na finansowanie transformacji cyfrowej w celu podniesienia konkurencyjności polskich MŚP na rynku prezentują się następująco:

Minimalna wartość grantu
40 000 EUR
Maksymalna wartość grantu
200 000 EUR
Maksymalny poziom dofinansowania
70% kosztów netto projektu
Koszty kwalifikowalne
wartości niematerialne i prawne (gotowe lub zlecone oprogramowanie), usługi chmurowe, wdrożenie oprogramowania lub usług chmurowych, szkolenia pracowników, środki trwałe

Struktura projektu Dig.IT

W ramach programu grantowego dominującą częścią będzie zakup oprogramowania lub usług chmurowych, a w części uzupełniającej środki można przeznaczyć będzie na wdrożenie zakupionego oprogramowania lub usług chmurowych, szkolenia dla pracowników oraz środki trwałe niezbędne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Część obligatoryjna projektu obejmująca koszty dominujące:

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
 • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.

Część fakultatywna projektu obejmująca koszty uzupełniające:

 • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych,
 • koszty niezbędnych środków trwałych.

Wspierane obszary transformacji cyfrowej

 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych

Doradztwo w zakresie cyfryzacji MŚP

W ramach komponentu doradztwa usługi doradcze będą świadczone przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, która współpracować będzie z Agencją Rozwoju Przemysłu uruchamiającą nowy projekt grantowy. Usługi doradcze będzie mogło otrzymać 270 podmiotów z sektora MŚP. Kluczowe obszary jakie będzie wspierała Fundacja obejmują przeprowadzenie szczegółowej oceny i weryfikacji poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, opracowanie spersonalizowanej strategii transformacji cyfrowej, która zostanie odpowiednio dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa, dalej idąc doradztwo obejmuje także dokonanie oceny możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań, a także zapewnienie usług technologicznych w zakresie dopasowania oprogramowania i usług chmurowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz dostosowania nabytych technologii cyfrowych do aktualnego stanu firmy, usługi prawne dotyczące weryfikacji podmiotu sprzedającego, oceny poziomu ochrony danej technologii oraz możliwości rozwijania zakupionej technologii i w końcu usługi w zakresie wyceny kosztów procesu transformacyjnego obejmujące otrzymanie rzetelnej oceny kosztów i możliwości finansowych, które związane będą z wdrożeniem projektów cyfrowych.

Kiedy zostanie uruchomiony projekt grantowy?

Z wstępnych informacji dotyczących uruchomienia grantów na cyfryzację, wynika, że o grant będzie można się ubiegać bez skorzystania wcześniej z doradztwa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Ogłoszenie naboru planowane jest na koniec listopada bieżącego roku, a uruchomienie naboru wniosków na grudzień bieżącego roku. Nowe wsparcie zapowiada się obiecująco. Transformacja cyfrowa to bardzo ważny aspekt rozwoju przedsiębiorstw, o którym wspominaliśmy wielokrotnie. Więcej informacji o projekcie grantowym pojawi się wraz z opublikowaniem dokumentacji konkursowej.

Śledźcie naszą stronę na bieżąco w celu uzyskania najnowszych informacji i aktualizacji związanych z dotacjami. Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu przez wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji