Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na innowacje – jak to wygląda w USA?

Dotacje na innowacje – jak to wygląda w USA?

Na dotacje na innowacje w USA mogą liczyć przedsiębiorstwa, które opracowują nowy lub ulepszony produkt czy usługę. Przyznane fundusze można najczęściej wykorzystać na koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, prototypy oraz marketing. Dotacje na innowacje są przyznawane firmą, które charakteryzują się wysokim potencjałem tworzenia miejsc pracy, pobudzania wzrostu gospodarczego a także rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Projekty muszą mieć potencjał do komercjalizacji i spełniać specyficzne potrzeby badawczo-rozwojowe USA.

Warto zwrócić uwagę na programy Small Business Innovation Research (SBIR) oraz Small Business Technology Transfer (STTR)

Programy SBIR oraz STTR finansują zróżnicowane portfolio startupów oraz małych firm z różnych obszarów technologicznych. Celem konkursów jest stymulowanie innowacji technologicznych, które będą spełniać federalne potrzeby w zakresie prac B+R oraz mają dużą szanse na zyski przez komercjalizację.
USA wspiera mniejsze firmy i zachęca do udziału w konkursach. Dotacje są dostępne dla wszystkich niezależnie od płci, wyznania, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności.
Poprzez konkurencyjny program oparty na nagrodach, SBIR i STTR umożliwiają małym firmom odkrywanie ich potencjału technologicznego i stanowią zachętę do czerpania korzyści z ich komercjalizacji. Poprzez włączenie wykwalifikowanych małych firm do krajowej areny badawczo-rozwojowej stymulowane są innowacje w zakresie zaawansowanych technologii, a Stany Zjednoczone są coraz bardziej innowacyjne, spełniając swoje specyficzne potrzeby w zakresie badań i rozwoju.

STTR a partnerstwo

Podstawowym elementem programu STTR jest partnerstwo pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi typu non-profit. Program STTR wymaga od małej firmy formalnej współpracy z instytucją badawczą w fazie I i II. Najważniejszą rolą STTR jest wypełnianie luki między wynikami badań podstawowych a komercjalizacją wynikającą z nich innowacji.

Misja i cele STTR i SBIR

Misją programów jest wsparcie nauki oraz innowacji technologicznych poprzez inwestowanie federalnych funduszy badawczych w najważniejsze amerykańskie priorytety. Dzięki temu USA buduje swoją silną gospodarkę narodową.

Cele programów są następujące:

 1. Stymulowanie innowacji technologicznych;
 2. Spełnianie federalnych potrzeb w zakresie badań oraz rozwoju;
 3. Wspieranie oraz zachęcanie do udziału w pracach przy innowacjach inne podmioty;
 4. Zwiększanie komercjalizacji w sektorze prywatnym innowacji, które pochodzą z federalnych funduszy na badania oraz rozwój;
 5. Wspieranie transferu technologii poprzez współprace B+R między małymi firmami a instytucjami badawczymi (cel programu STTR).

Kto może ubiegać się o środki?

W programach SBIR oraz STTR mogą uczestniczyć jedynie firmy ze Stanów Zjednoczonych. Firmy muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikowalności, które zostały określone w dokumentacji. Niektóre z nich zostały przedstawione poniżej:

 1. Nastawienie na zysk;
 2. Działalność prowadzona w USA;
 3. Własność oraz kontrola przedsiębiorstwa po stronie USA;
 4. Nie więcej niż 500 pracowników.

W przypadku STTR partnerska instytucja badawcza również musi spełniać pewne wymagania:

 1. Działać na terytorium USA;
 2. Być organizacją lub uniwersytetem non-profit/ krajową organizacją non-profit/ centrum badawczo-rozwojowym finansowanym ze środków federalnych (FFRDC)

Różnice między STTR a SBIR

Różnice między STTR a SBIR są następujące:

 • Laureat nagrody STTR a także jego instytucja partnerska są zobowiązani do zawarcia umowy która dotyczy własności intelektualnej. Musi ona szczegółowo określać przydział praw własności intelektualnej oraz praw do prowadzenia dalszych działań badawczo-rozwojowych lub dotyczących komercjalizacji;
 • STTR wymaga, aby przedsiębiorstwo wykonywało co najmniej 40% prac B+R, a pojedyncza partnerska jednostka badawcza co najmniej 30% prac B+R;
 • W programie STTR można zatrudnić głównego badacza przez partnerską instytucje badawczą.

Wysokość dotacji

Od października 2022r. agencje mogą przyznać nagrodę na fazę I do kwoty 295 924 USD a za fazę II do kwoty 1 972828 USD. Każda nagroda powyżej tych poziomów wymaga specjalnych zgód.
Każdego roku agencje federalne z zewnętrznymi budżetami na prace B+R, które przekraczają 100 mln dolarów są zobowiązane do przeznaczenia 3,2% tego zewnętrznego budżetu na badania i rozwój w małych firmach za pośrednictwem SBIR.
Agencje federalne które mają zewnętrzne budżety na prace B+R które przekraczają 1 mld dolarów są zobowiązane do przekazania 0,45% tego budżetu na program dla małych firm STTR. Obecnie jedenaście agencji federalnych uczestniczy w programie SBIR, a pięć z tych agencji uczestniczy również w programie STTR.
Każda agencja zarządza własnym indywidualnym programem w ramach wytycznych ustalonych przez Kongres. Agencje te wyznaczają tematy badań i rozwoju w swoich przetargach i również często przyjmują propozycje od małych firm. Nagrody przyznawane są na zasadzie konkursu po dokonaniu oceny wniosków.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji