Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na innowacje – jak to wygląda w USA?

Dotacje na innowacje – jak to wygląda w USA?

Na dotacje na innowacje w USA mogą liczyć przedsiębiorstwa, które opracowują nowy lub ulepszony produkt czy usługę. Przyznane fundusze można najczęściej wykorzystać na koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, prototypy oraz marketing. Dotacje na innowacje są przyznawane firmą, które charakteryzują się wysokim potencjałem tworzenia miejsc pracy, pobudzania wzrostu gospodarczego a także rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Projekty muszą mieć potencjał do komercjalizacji i spełniać specyficzne potrzeby badawczo-rozwojowe USA.

Warto zwrócić uwagę na programy Small Business Innovation Research (SBIR) oraz Small Business Technology Transfer (STTR)

Programy SBIR oraz STTR finansują zróżnicowane portfolio startupów oraz małych firm z różnych obszarów technologicznych. Celem konkursów jest stymulowanie innowacji technologicznych, które będą spełniać federalne potrzeby w zakresie prac B+R oraz mają dużą szanse na zyski przez komercjalizację.
USA wspiera mniejsze firmy i zachęca do udziału w konkursach. Dotacje są dostępne dla wszystkich niezależnie od płci, wyznania, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności.
Poprzez konkurencyjny program oparty na nagrodach, SBIR i STTR umożliwiają małym firmom odkrywanie ich potencjału technologicznego i stanowią zachętę do czerpania korzyści z ich komercjalizacji. Poprzez włączenie wykwalifikowanych małych firm do krajowej areny badawczo-rozwojowej stymulowane są innowacje w zakresie zaawansowanych technologii, a Stany Zjednoczone są coraz bardziej innowacyjne, spełniając swoje specyficzne potrzeby w zakresie badań i rozwoju.

STTR a partnerstwo

Podstawowym elementem programu STTR jest partnerstwo pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi typu non-profit. Program STTR wymaga od małej firmy formalnej współpracy z instytucją badawczą w fazie I i II. Najważniejszą rolą STTR jest wypełnianie luki między wynikami badań podstawowych a komercjalizacją wynikającą z nich innowacji.

Misja i cele STTR i SBIR

Misją programów jest wsparcie nauki oraz innowacji technologicznych poprzez inwestowanie federalnych funduszy badawczych w najważniejsze amerykańskie priorytety. Dzięki temu USA buduje swoją silną gospodarkę narodową.

Cele programów są następujące:

 1. Stymulowanie innowacji technologicznych;
 2. Spełnianie federalnych potrzeb w zakresie badań oraz rozwoju;
 3. Wspieranie oraz zachęcanie do udziału w pracach przy innowacjach inne podmioty;
 4. Zwiększanie komercjalizacji w sektorze prywatnym innowacji, które pochodzą z federalnych funduszy na badania oraz rozwój;
 5. Wspieranie transferu technologii poprzez współprace B+R między małymi firmami a instytucjami badawczymi (cel programu STTR).

Kto może ubiegać się o środki?

W programach SBIR oraz STTR mogą uczestniczyć jedynie firmy ze Stanów Zjednoczonych. Firmy muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikowalności, które zostały określone w dokumentacji. Niektóre z nich zostały przedstawione poniżej:

 1. Nastawienie na zysk;
 2. Działalność prowadzona w USA;
 3. Własność oraz kontrola przedsiębiorstwa po stronie USA;
 4. Nie więcej niż 500 pracowników.

W przypadku STTR partnerska instytucja badawcza również musi spełniać pewne wymagania:

 1. Działać na terytorium USA;
 2. Być organizacją lub uniwersytetem non-profit/ krajową organizacją non-profit/ centrum badawczo-rozwojowym finansowanym ze środków federalnych (FFRDC)

Różnice między STTR a SBIR

Różnice między STTR a SBIR są następujące:

 • Laureat nagrody STTR a także jego instytucja partnerska są zobowiązani do zawarcia umowy która dotyczy własności intelektualnej. Musi ona szczegółowo określać przydział praw własności intelektualnej oraz praw do prowadzenia dalszych działań badawczo-rozwojowych lub dotyczących komercjalizacji;
 • STTR wymaga, aby przedsiębiorstwo wykonywało co najmniej 40% prac B+R, a pojedyncza partnerska jednostka badawcza co najmniej 30% prac B+R;
 • W programie STTR można zatrudnić głównego badacza przez partnerską instytucje badawczą.

Wysokość dotacji

Od października 2022r. agencje mogą przyznać nagrodę na fazę I do kwoty 295 924 USD a za fazę II do kwoty 1 972828 USD. Każda nagroda powyżej tych poziomów wymaga specjalnych zgód.
Każdego roku agencje federalne z zewnętrznymi budżetami na prace B+R, które przekraczają 100 mln dolarów są zobowiązane do przeznaczenia 3,2% tego zewnętrznego budżetu na badania i rozwój w małych firmach za pośrednictwem SBIR.
Agencje federalne które mają zewnętrzne budżety na prace B+R które przekraczają 1 mld dolarów są zobowiązane do przekazania 0,45% tego budżetu na program dla małych firm STTR. Obecnie jedenaście agencji federalnych uczestniczy w programie SBIR, a pięć z tych agencji uczestniczy również w programie STTR.
Każda agencja zarządza własnym indywidualnym programem w ramach wytycznych ustalonych przez Kongres. Agencje te wyznaczają tematy badań i rozwoju w swoich przetargach i również często przyjmują propozycje od małych firm. Nagrody przyznawane są na zasadzie konkursu po dokonaniu oceny wniosków.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji