Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na innowacje – jak to wygląda w USA?

Na dotacje na innowacje w USA mogą liczyć przedsiębiorstwa, które opracowują nowy lub ulepszony produkt czy usługę. Przyznane fundusze można najczęściej wykorzystać na koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, prototypy oraz marketing. Dotacje na innowacje są przyznawane firmą, które charakteryzują się wysokim potencjałem tworzenia miejsc pracy, pobudzania wzrostu gospodarczego a także rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Projekty muszą mieć potencjał do komercjalizacji i spełniać specyficzne potrzeby badawczo-rozwojowe USA.

Warto zwrócić uwagę na programy Small Business Innovation Research (SBIR) oraz Small Business Technology Transfer (STTR)

Programy SBIR oraz STTR finansują zróżnicowane portfolio startupów oraz małych firm z różnych obszarów technologicznych. Celem konkursów jest stymulowanie innowacji technologicznych, które będą spełniać federalne potrzeby w zakresie prac B+R oraz mają dużą szanse na zyski przez komercjalizację.
USA wspiera mniejsze firmy i zachęca do udziału w konkursach. Dotacje są dostępne dla wszystkich niezależnie od płci, wyznania, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności.
Poprzez konkurencyjny program oparty na nagrodach, SBIR i STTR umożliwiają małym firmom odkrywanie ich potencjału technologicznego i stanowią zachętę do czerpania korzyści z ich komercjalizacji. Poprzez włączenie wykwalifikowanych małych firm do krajowej areny badawczo-rozwojowej stymulowane są innowacje w zakresie zaawansowanych technologii, a Stany Zjednoczone są coraz bardziej innowacyjne, spełniając swoje specyficzne potrzeby w zakresie badań i rozwoju.

STTR a partnerstwo

Podstawowym elementem programu STTR jest partnerstwo pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi typu non-profit. Program STTR wymaga od małej firmy formalnej współpracy z instytucją badawczą w fazie I i II. Najważniejszą rolą STTR jest wypełnianie luki między wynikami badań podstawowych a komercjalizacją wynikającą z nich innowacji.

Misja i cele STTR i SBIR

Misją programów jest wsparcie nauki oraz innowacji technologicznych poprzez inwestowanie federalnych funduszy badawczych w najważniejsze amerykańskie priorytety. Dzięki temu USA buduje swoją silną gospodarkę narodową.

Cele programów są następujące:

 1. Stymulowanie innowacji technologicznych;
 2. Spełnianie federalnych potrzeb w zakresie badań oraz rozwoju;
 3. Wspieranie oraz zachęcanie do udziału w pracach przy innowacjach inne podmioty;
 4. Zwiększanie komercjalizacji w sektorze prywatnym innowacji, które pochodzą z federalnych funduszy na badania oraz rozwój;
 5. Wspieranie transferu technologii poprzez współprace B+R między małymi firmami a instytucjami badawczymi (cel programu STTR).

Kto może ubiegać się o środki?

W programach SBIR oraz STTR mogą uczestniczyć jedynie firmy ze Stanów Zjednoczonych. Firmy muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikowalności, które zostały określone w dokumentacji. Niektóre z nich zostały przedstawione poniżej:

 1. Nastawienie na zysk;
 2. Działalność prowadzona w USA;
 3. Własność oraz kontrola przedsiębiorstwa po stronie USA;
 4. Nie więcej niż 500 pracowników.

W przypadku STTR partnerska instytucja badawcza również musi spełniać pewne wymagania:

 1. Działać na terytorium USA;
 2. Być organizacją lub uniwersytetem non-profit/ krajową organizacją non-profit/ centrum badawczo-rozwojowym finansowanym ze środków federalnych (FFRDC)

Różnice między STTR a SBIR

Różnice między STTR a SBIR są następujące:

 • Laureat nagrody STTR a także jego instytucja partnerska są zobowiązani do zawarcia umowy która dotyczy własności intelektualnej. Musi ona szczegółowo określać przydział praw własności intelektualnej oraz praw do prowadzenia dalszych działań badawczo-rozwojowych lub dotyczących komercjalizacji;
 • STTR wymaga, aby przedsiębiorstwo wykonywało co najmniej 40% prac B+R, a pojedyncza partnerska jednostka badawcza co najmniej 30% prac B+R;
 • W programie STTR można zatrudnić głównego badacza przez partnerską instytucje badawczą.

Wysokość dotacji

Od października 2022r. agencje mogą przyznać nagrodę na fazę I do kwoty 295 924 USD a za fazę II do kwoty 1 972828 USD. Każda nagroda powyżej tych poziomów wymaga specjalnych zgód.
Każdego roku agencje federalne z zewnętrznymi budżetami na prace B+R, które przekraczają 100 mln dolarów są zobowiązane do przeznaczenia 3,2% tego zewnętrznego budżetu na badania i rozwój w małych firmach za pośrednictwem SBIR.
Agencje federalne które mają zewnętrzne budżety na prace B+R które przekraczają 1 mld dolarów są zobowiązane do przekazania 0,45% tego budżetu na program dla małych firm STTR. Obecnie jedenaście agencji federalnych uczestniczy w programie SBIR, a pięć z tych agencji uczestniczy również w programie STTR.
Każda agencja zarządza własnym indywidualnym programem w ramach wytycznych ustalonych przez Kongres. Agencje te wyznaczają tematy badań i rozwoju w swoich przetargach i również często przyjmują propozycje od małych firm. Nagrody przyznawane są na zasadzie konkursu po dokonaniu oceny wniosków.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji