Wyszukiwarka dotacji

Czy Polska przyciąga zagranicznych inwestorów? – analiza wyników raportu Made in Poland w świetle innych danych

Czy Polska przyciąga zagranicznych inwestorów? – analiza wyników raportu Made in Poland w świetle innych danych

Rok 2021 był rekordowy jeśli chodzi o zagraniczne inwestycje w Polsce. Polska czerpie korzyści ze swojego położenia na mapie – lokalizacja w sercu Europy w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą transportową, dostępem do portów morskich, dużymi możliwościami na rynku pracy, przyjazną atmosferą w środowisku biznesowym i istotnym wsparciem publicznym czyni Polskę bardzo dobrym miejscem do inwestowania. Polski rynek posiada liczne atuty dla producentów z całego świata. Firmy działające w Polsce stale zyskują na znaczeniu stając się głównymi eksporterami produktów przemysłowych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i UE, tym samym napędzając wzrost gospodarczy i budując swoją pozycję w regionie. W raporcie Made in Poland można przeczytać, że zagraniczne firmy w 2021 r. zainwestowały w Polsce ponad 3,5 mld euro. Należy zaznaczyć, że dane te obejmują wyłącznie inwestycje „obsługiwane” przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Pełny obraz sytuacji dają wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które są jeszcze bardziej optymistyczne. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego oszacowali, że w 2021 r. napływ inwestycji zagranicznych był rekordowo wysoki i wyniósł 24,8 mld dolarów. Pod względem wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) Polska zajęła 14 miejsce na świecie i 3 miejsce w UE. W porównaniu do roku 2020 r. wartość BIZ odnotowała gigantyczny wzrost o 82%. Te rekordowe wyniki stanowią splot wielu okoliczności. Polska skorzystała na popandemicznych trendach związanych ze skracaniem łańcuchów dostaw i wojnie handlowej na linii USA-Chiny.

Co pozwala Polsce na skuteczne pozyskiwanie zagranicznych inwestorów?

Wśród głównych atutów pozwalających na skuteczne pozyskiwanie zagranicznych inwestorów znajdują się przede wszystkim ulgi podatkowe, zwolnienia z podatku, rządowe granty oraz postępująca digitalizacja procesów prawo-podatkowych. Inwestorzy zagraniczni prowadzący biznes w Polsce mają szereg możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności finansowanego ze źródeł krajowych czy też unijnych, co stanowi czynnik stymulujący zainteresowanie polskim rynkiem. Jedną z form wsparcia, która spotyka się z zainteresowaniem zagranicznych inwestorom jest zwolnienie z podatku CIT funkcjonujące w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (do 2018 r. w formie Specjalnych Stref Ekonomicznych). Inwestorzy mogą także liczyć na pomoc w postaci bezzwrotnej dotacji. Mowa tu o programie wspierania inwestycji na lata 2011-2030 potocznie nazywanym grantem rządowym (pełna nazwa to Program wspierania inwestycji gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030). Z grantu rządowego można sfinansować koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, maksymalny poziom wsparcia wynosi 10-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Co ważne obie te formy wsparcia tj. ulgę podatkową oraz grant rządowy można ze sobą łączyć.

Niepewność przepisów prawo-podatkowych w świetle raportu GBCI 2022 stworzonego przez TMF Group

Poza licznymi atutami wyzwaniem dla zagranicznych przedsiębiorców może być brak pewności i przewidywalności otoczenia fiskalnego i prawnego biznesu (częste zmiany regulacji prawno-podatkowych, brak jasnych interpretacji przepisów). W 2021 roku po wprowadzeniu Polskiego Ładu prawo podatkowe stało się bardziej skomplikowane co spowodowało niepokój i niezadowolenie wśród przedsiębiorców. Jak pokazują dane z raportu GBCI w 2022 roku Polska znalazła się na 10 miejscu na świecie i 4 miejscu w Europie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu. Polski Ład gruntownie przebudował system podatkowy zmieniając wszelkie przepisy podatkowe dotyczące korporacji, przedsiębiorców, pracowników i sposobu naliczania wynagrodzeń. Wprowadzenie tak dużych zmian, które nie zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi i dużą akcją informacyjną, a następnie kolejne nowelizacje dopiero co wprowadzonych przepisów nie sprzyjają decyzjom o założeniu działalności w Polsce. Co optymistyczne mimo tych zawirowań w większości analiz przewidywany jest wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w okresie najbliższych 5 lat.

Rozwój technologii drogą do sukcesu w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych

Wraz z ekspansją nowych technologii w biznesie kolejne obszary administracji publicznej podlegać będą cyfryzacji. Rozwój platform e-administracji z pewnością wymaga uwagi i początkowo może stanowić wyzwanie dla inwestorów (e-usługi nie zawsze są proste i intuicyjne), jednak w dłuższej perspektywie czasowej na pewno ułatwi i usprawni prowadzenie biznesu w Polsce. Zarządzanie ryzykiem podatkowym i prawnym jest jednym z czynników sukcesu inwestorów stąd ważnym jest, aby je poznać i zrozumieć, a następnie bazując na tej wiedzy dostosować swój biznesplan do lokalnych warunków.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji