Wyszukiwarka dotacji

Czy Polska przyciąga zagranicznych inwestorów? – analiza wyników raportu Made in Poland w świetle innych danych

Rok 2021 był rekordowy jeśli chodzi o zagraniczne inwestycje w Polsce. Polska czerpie korzyści ze swojego położenia na mapie – lokalizacja w sercu Europy w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą transportową, dostępem do portów morskich, dużymi możliwościami na rynku pracy, przyjazną atmosferą w środowisku biznesowym i istotnym wsparciem publicznym czyni Polskę bardzo dobrym miejscem do inwestowania. Polski rynek posiada liczne atuty dla producentów z całego świata. Firmy działające w Polsce stale zyskują na znaczeniu stając się głównymi eksporterami produktów przemysłowych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i UE, tym samym napędzając wzrost gospodarczy i budując swoją pozycję w regionie. W raporcie Made in Poland można przeczytać, że zagraniczne firmy w 2021 r. zainwestowały w Polsce ponad 3,5 mld euro. Należy zaznaczyć, że dane te obejmują wyłącznie inwestycje „obsługiwane” przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Pełny obraz sytuacji dają wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które są jeszcze bardziej optymistyczne. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego oszacowali, że w 2021 r. napływ inwestycji zagranicznych był rekordowo wysoki i wyniósł 24,8 mld dolarów. Pod względem wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) Polska zajęła 14 miejsce na świecie i 3 miejsce w UE. W porównaniu do roku 2020 r. wartość BIZ odnotowała gigantyczny wzrost o 82%. Te rekordowe wyniki stanowią splot wielu okoliczności. Polska skorzystała na popandemicznych trendach związanych ze skracaniem łańcuchów dostaw i wojnie handlowej na linii USA-Chiny.

Co pozwala Polsce na skuteczne pozyskiwanie zagranicznych inwestorów?

Wśród głównych atutów pozwalających na skuteczne pozyskiwanie zagranicznych inwestorów znajdują się przede wszystkim ulgi podatkowe, zwolnienia z podatku, rządowe granty oraz postępująca digitalizacja procesów prawo-podatkowych. Inwestorzy zagraniczni prowadzący biznes w Polsce mają szereg możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności finansowanego ze źródeł krajowych czy też unijnych, co stanowi czynnik stymulujący zainteresowanie polskim rynkiem. Jedną z form wsparcia, która spotyka się z zainteresowaniem zagranicznych inwestorom jest zwolnienie z podatku CIT funkcjonujące w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (do 2018 r. w formie Specjalnych Stref Ekonomicznych). Inwestorzy mogą także liczyć na pomoc w postaci bezzwrotnej dotacji. Mowa tu o programie wspierania inwestycji na lata 2011-2030 potocznie nazywanym grantem rządowym (pełna nazwa to Program wspierania inwestycji gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030). Z grantu rządowego można sfinansować koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, maksymalny poziom wsparcia wynosi 10-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Co ważne obie te formy wsparcia tj. ulgę podatkową oraz grant rządowy można ze sobą łączyć.

Niepewność przepisów prawo-podatkowych w świetle raportu GBCI 2022 stworzonego przez TMF Group

Poza licznymi atutami wyzwaniem dla zagranicznych przedsiębiorców może być brak pewności i przewidywalności otoczenia fiskalnego i prawnego biznesu (częste zmiany regulacji prawno-podatkowych, brak jasnych interpretacji przepisów). W 2021 roku po wprowadzeniu Polskiego Ładu prawo podatkowe stało się bardziej skomplikowane co spowodowało niepokój i niezadowolenie wśród przedsiębiorców. Jak pokazują dane z raportu GBCI w 2022 roku Polska znalazła się na 10 miejscu na świecie i 4 miejscu w Europie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu. Polski Ład gruntownie przebudował system podatkowy zmieniając wszelkie przepisy podatkowe dotyczące korporacji, przedsiębiorców, pracowników i sposobu naliczania wynagrodzeń. Wprowadzenie tak dużych zmian, które nie zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi i dużą akcją informacyjną, a następnie kolejne nowelizacje dopiero co wprowadzonych przepisów nie sprzyjają decyzjom o założeniu działalności w Polsce. Co optymistyczne mimo tych zawirowań w większości analiz przewidywany jest wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w okresie najbliższych 5 lat.

Rozwój technologii drogą do sukcesu w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych

Wraz z ekspansją nowych technologii w biznesie kolejne obszary administracji publicznej podlegać będą cyfryzacji. Rozwój platform e-administracji z pewnością wymaga uwagi i początkowo może stanowić wyzwanie dla inwestorów (e-usługi nie zawsze są proste i intuicyjne), jednak w dłuższej perspektywie czasowej na pewno ułatwi i usprawni prowadzenie biznesu w Polsce. Zarządzanie ryzykiem podatkowym i prawnym jest jednym z czynników sukcesu inwestorów stąd ważnym jest, aby je poznać i zrozumieć, a następnie bazując na tej wiedzy dostosować swój biznesplan do lokalnych warunków.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji