Wyszukiwarka dotacji

Czy Polska przyciąga zagranicznych inwestorów? – analiza wyników raportu Made in Poland w świetle innych danych

Czy Polska przyciąga zagranicznych inwestorów? – analiza wyników raportu Made in Poland w świetle innych danych

Rok 2021 był rekordowy jeśli chodzi o zagraniczne inwestycje w Polsce. Polska czerpie korzyści ze swojego położenia na mapie – lokalizacja w sercu Europy w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą transportową, dostępem do portów morskich, dużymi możliwościami na rynku pracy, przyjazną atmosferą w środowisku biznesowym i istotnym wsparciem publicznym czyni Polskę bardzo dobrym miejscem do inwestowania. Polski rynek posiada liczne atuty dla producentów z całego świata. Firmy działające w Polsce stale zyskują na znaczeniu stając się głównymi eksporterami produktów przemysłowych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i UE, tym samym napędzając wzrost gospodarczy i budując swoją pozycję w regionie. W raporcie Made in Poland można przeczytać, że zagraniczne firmy w 2021 r. zainwestowały w Polsce ponad 3,5 mld euro. Należy zaznaczyć, że dane te obejmują wyłącznie inwestycje „obsługiwane” przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Pełny obraz sytuacji dają wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które są jeszcze bardziej optymistyczne. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego oszacowali, że w 2021 r. napływ inwestycji zagranicznych był rekordowo wysoki i wyniósł 24,8 mld dolarów. Pod względem wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) Polska zajęła 14 miejsce na świecie i 3 miejsce w UE. W porównaniu do roku 2020 r. wartość BIZ odnotowała gigantyczny wzrost o 82%. Te rekordowe wyniki stanowią splot wielu okoliczności. Polska skorzystała na popandemicznych trendach związanych ze skracaniem łańcuchów dostaw i wojnie handlowej na linii USA-Chiny.

Co pozwala Polsce na skuteczne pozyskiwanie zagranicznych inwestorów?

Wśród głównych atutów pozwalających na skuteczne pozyskiwanie zagranicznych inwestorów znajdują się przede wszystkim ulgi podatkowe, zwolnienia z podatku, rządowe granty oraz postępująca digitalizacja procesów prawo-podatkowych. Inwestorzy zagraniczni prowadzący biznes w Polsce mają szereg możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności finansowanego ze źródeł krajowych czy też unijnych, co stanowi czynnik stymulujący zainteresowanie polskim rynkiem. Jedną z form wsparcia, która spotyka się z zainteresowaniem zagranicznych inwestorom jest zwolnienie z podatku CIT funkcjonujące w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (do 2018 r. w formie Specjalnych Stref Ekonomicznych). Inwestorzy mogą także liczyć na pomoc w postaci bezzwrotnej dotacji. Mowa tu o programie wspierania inwestycji na lata 2011-2030 potocznie nazywanym grantem rządowym (pełna nazwa to Program wspierania inwestycji gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030). Z grantu rządowego można sfinansować koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, maksymalny poziom wsparcia wynosi 10-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Co ważne obie te formy wsparcia tj. ulgę podatkową oraz grant rządowy można ze sobą łączyć.

Niepewność przepisów prawo-podatkowych w świetle raportu GBCI 2022 stworzonego przez TMF Group

Poza licznymi atutami wyzwaniem dla zagranicznych przedsiębiorców może być brak pewności i przewidywalności otoczenia fiskalnego i prawnego biznesu (częste zmiany regulacji prawno-podatkowych, brak jasnych interpretacji przepisów). W 2021 roku po wprowadzeniu Polskiego Ładu prawo podatkowe stało się bardziej skomplikowane co spowodowało niepokój i niezadowolenie wśród przedsiębiorców. Jak pokazują dane z raportu GBCI w 2022 roku Polska znalazła się na 10 miejscu na świecie i 4 miejscu w Europie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu. Polski Ład gruntownie przebudował system podatkowy zmieniając wszelkie przepisy podatkowe dotyczące korporacji, przedsiębiorców, pracowników i sposobu naliczania wynagrodzeń. Wprowadzenie tak dużych zmian, które nie zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi i dużą akcją informacyjną, a następnie kolejne nowelizacje dopiero co wprowadzonych przepisów nie sprzyjają decyzjom o założeniu działalności w Polsce. Co optymistyczne mimo tych zawirowań w większości analiz przewidywany jest wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w okresie najbliższych 5 lat.

Rozwój technologii drogą do sukcesu w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych

Wraz z ekspansją nowych technologii w biznesie kolejne obszary administracji publicznej podlegać będą cyfryzacji. Rozwój platform e-administracji z pewnością wymaga uwagi i początkowo może stanowić wyzwanie dla inwestorów (e-usługi nie zawsze są proste i intuicyjne), jednak w dłuższej perspektywie czasowej na pewno ułatwi i usprawni prowadzenie biznesu w Polsce. Zarządzanie ryzykiem podatkowym i prawnym jest jednym z czynników sukcesu inwestorów stąd ważnym jest, aby je poznać i zrozumieć, a następnie bazując na tej wiedzy dostosować swój biznesplan do lokalnych warunków.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji