Wyszukiwarka dotacji

645 mln zł na innowacje cyfrowe w nowej Szybkiej ścieżce

Spis treści

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach, którego będzie można dofinansować koszty prac B+R zorientowanych na opracowanie innowacji cyfrowych, a także wydatki związane z przygotowaniem do ich wdrożenia na rynek. Do podziału jest 645 mln zł, jeden projekt może otrzymać maksymalnie 20 mln zł. Jest więc o co walczyć! Przedstawiamy, kto może aplikować o wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić oraz przybliżamy katalog kosztów, które można dofinansować.

Kto może startować w konkursie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się samodzielni przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe tj. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Maksymalna liczba podmiotów wchodzących w skład konsorcjum nie może przekroczyć 3. Liderem konsorcjum zawsze musi być przedsiębiorstwo.

Zakres tematyczny konkursu

Szybka ścieżka jest działaniem dobrze znanym przedsiębiorcom, w latach 2014-2021 organizowanych było kilkanaście naborów z tego działania. Ogólne zasady konkursu związane np. z wymaganą dokumentacją aplikacyjną, procedurą oceny projektu czy kategoriami kosztów kwalifikowanych nie będą więc dla przedsiębiorców zaskoczeniem. Tym razem jednak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będące organizatorem konkursu, wymaga, aby projekty wpisywały się w zakres tematyczny uwzględniający wskazane poniżej obszary.

 1. Cyberbezpieczeństwo – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Systemy monitorujące, testujące, analizujące w obszarze cyberbezpieczeństwa.
  • Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję w obszarze cyberbezpieczeństwa.
  • Cyberbezpieczeństwo jako usługa.
  • Kryptografia, uwierzytelnianie i ochrona tożsamości.
  • Cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych.
  • Cyberbezpieczeństwo sieci i IoT.
 1. Cyfryzację przemysłu – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Oprogramowanie do zarządzania w czasie rzeczywistym obiektami i procesami przemysłowymi przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych (AI, Big Data, IoT, 5G, XR).
  • Cyfrowe repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów służące do efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach (digital twin).
  • Oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na potrzeby IoT.
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych.
  • ICT w Gospodarce obiegu zamkniętego.
  • Wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby procesów przemysłowych.
 1. Cyfrowe technologie kreacyjne – obszar obejmujący takie zagadnienia badawcze jak:
  • Rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści stron.
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania na potrzeby gier.
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem.
  • Opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier.
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online.
  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo.
  • Opracowanie rozwiązań softwareowych.
  • Obszar rozwoju gier poważnych.

W ramach każdego obszaru wskazane zostały zagadnienia badawcze oraz lista proponowanych działań priorytetowych wpisujących się w te zagadnienia. Lista ta jest bardzo obszerna, dlatego ograniczyliśmy się do wylistowania wyłącznie zagadnień badawczych. Pełna lista zawierająca konkretne przykłady działań wpisujących się w zaprezentowane powyżej zagadnienia badawcze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Jeśli zastanawiasz się czy Twój pomysł wpisuje się w zakres tematyczny to skontaktuj się z nami. Nasi Eksperci pomogą Ci to ocenić, a także przeprowadzą bezpłatną analizę potencjału Twojego projektu uwzględniając kryteria wyboru projektu obowiązujące w konkursie.

Ile można zyskać? – warunki finansowe

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego projektu wynosi nawet 20 mln euro.
Intensywność dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz kategorii/typu prac (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe) i wygląda następująco:

Intensywność dofinansowania wg. wielkości przedsiębiorstwa i kategorii prac

Wsparcie ma charakter bezzwrotny (dotacyjny). Dolny limit kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln zł, górny 500 mln euro. Dzięki tak szerokim widełkom o dotację będą mogli się ubiegać zarówno przedsiębiorcy planujący szeroko zakrojone prace badawcze, jak i Ci chcący realizować projekty na mniejszą skalę.

Jakie koszty można dofinansować?

Katalog kosztów kwalifikowanych jest analogiczny jak w poprzednich naborach w ramach podziałania 1.1.1 tj. Szybka ścieżka. Będzie można więc dofinansować:

 1. Koszty wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do realizacji projektu (kategoria W) – koszty wynagrodzeń wraz z wszystkimi pozapłacowymi kosztami pracodawcy w formie np. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, wypadkowe, składek na PPK, Fundusz Pracy czy zaliczek na podatek dochodowy.
 1. Koszty podwykonawstwa (kategoria E) – koszty zlecanych na zewnątrz prac merytorycznych (np. koszty badań w zewnętrznym laboratorium). W odniesieniu do tej kategorii kosztów obowiązują limity określone w Regulaminie Konkursu.
 1. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) – np. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, wynajmu powierzchni laboratoryjnej.

Przybliżone powyżej trzy kategorie kosztów stanowią koszty bezpośrednie. Ponadto można dofinansować koszty pośrednie tj. koszty, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, a są związane z obsługą projektu. Z kosztów pośrednich sfinansowane mogą zostać przede wszystkim koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem oraz koszty administracyjne (np. koszty obsługi księgowej). Koszty pośrednie są wypłacane w formie ryczałtu i stanowią 25% sumy kosztów z kategorii W i Op.

Szczegółowo zasady kwalifikowalności kosztów zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Ile może trwać projekt?

W przeciwieństwie do historycznych naborów Szybkiej ścieżki, gdzie maksymalny czas realizacji wynosił 36 miesięcy, tym razem projekty muszą być znacznie krótsze. Planując projekt trzeba pamiętać, że nie może on wykroczyć poza datę 31 grudnia 2023 r.

Nabór do konkursu trwa tylko do 4 listopada 2022 r. Czasu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jest więc naprawdę niewiele. Chętnie pomożemy Ci w tym procesie! Możemy wesprzeć Cię zarówno w przygotowaniu części merytorycznej projektu (zbudowaniu planu prac B+R, zdefiniowaniu kamieni milowych itp.), jak i finansowej (zaplanowaniu budżetu projektu, zbudowaniu modelu opłacalności wdrożenia wyników projektu).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji