Wyszukiwarka dotacji

3 mln zł dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego – rusza kolejny nabór na zakup usług doradczych

3 mln zł dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego – rusza kolejny nabór na zakup usług doradczych

Startuje kolejna runda naboru na vouchery dla przedsiębiorstw. Nabór finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Poprzednie rundy cieszyły się ogromną popularnością, w dotychczasowych pięciu naborach podpisano 360 umów z przedsiębiorcami na kwotę 22 mln zł wsparcia. Aktualnie do podziału jest 3 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O voucher mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego. Co istotne wprowadzono dwa obostrzenia tj.:

  1. Ze wsparcia wykluczone są podmioty, które otrzymały dofinansowanie na zakup usług doradczych w poprzednich naborach.
  1. O wsparcie mogą aplikować firmy, które prowadzą aktywną działalność na terenie województwa świętokrzyskiego od minimum 3 miesięcy. Przez aktywną działalność rozumie się posiadanie siedziby lub oddziału (w przypadku spółek prawa handlowego) lub głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku JDG) na terenie województwa świętokrzyskiego. Spełnienie powyższego warunku musi zostać potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji (KRS lub CEIDG).

Ile można zyskać?

Dostępne będą dwa typy voucherów:

  1. Na zakup usług standardowych – w tym przypadku górny pułap dofinansowania wynosi 20 tys. zł brutto, a maksymalna intensywność dofinansowania 75%.
  1. Na zakup usług specjalistycznych – gdzie maksymalne dofinansowanie wynosi 70 tys. zł brutto, przy zaangażowaniu wyłącznie 15% środków własnych (koszty usługi doradczej są kwalifikowane w 85%).

Maksymalne poziomy dofinansowania dotyczą sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie korzystał w projekcie z pomocy de minimis. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc de minimis jest obwarowana limitami, wartość tej pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro na przestrzeni 3 ostatnich lat podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy nie mają wolnego limitu pomocy de minimis, z uwagi na zaangażowanie w inne projekty, też mogą skorzystać z voucherów. W takim przypadku dofinansowanie będzie stanowić pomoc na usługi doradcze, co wiąże się z niższą intensywnością wsparcia (50% kosztów kwalifikowanych).

Jakie usługi można dofinansować?

Przykładowe usługi, które można sfinansować w projekcie określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Co istotne katalog ten nie ma charakteru zamkniętego – przedsiębiorcy mogą więc zgłaszać swoje propozycje usług jednak wówczas wymagana jest zgoda Operatora Systemu Popytowego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego o voucher należy przesłać drogą elektroniczną informacje dotyczące nazwy, rodzaju (standardowa/specjalistyczna) i zakresu usługi oraz krótkie uzasadnienie potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora. W konkursie będzie można więc dofinansować usługi ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców oraz specyfiki branży.

W ramach usługi standardowej sfinansować będzie można m.in. koszty analizy finansowej przedsiębiorstwa w zakresie potrzeb inwestycyjnych, analizy opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania, opracowania strategii marketingowej, opracowania biznesplanów/studiów wykonalności, badania rynku, opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO czy analizy ryzyka.

Voucher na usługę specjalistyczną przeznaczyć będzie można w szczególności na wykonanie audytu energetycznego, opracowanie mapy drogowej (planu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0), audytu innowacyjności, usługi w zakresie uzyskania ochrony patentowej czy audytu wzorniczego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym katalogiem usług doradczych (Załącznik nr 1) dostępnym tutaj: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

A co nie podlega dofinansowaniu?

Vouchera nie można przeznaczyć na sfinansowanie usługi polegającej na organizacji udziału przedsiębiorstwa w targach, misjach zagranicznych czy wyjazdach biznesowych. Ze wsparcia wykluczone są także rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze czy reklama.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

W ramach konkursu nie ma możliwości zakupu środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Jeden przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa formularze zgłoszeniowe jeden na realizację usługi standardowej i jeden na zakup usługi specjalistycznej. Maksymalny czas realizacji usługi specjalistycznej to 8 miesięcy, a usługi standardowej 4 miesiące. Projekt, niezależnie od typu usługi, należy rozliczyć w terminie do 30.09.2023 r.

Usługi standardowe będą rozliczane w formie jednorazowej refundacji, natomiast w przypadku usług specjalistycznych dopuszczono refundację maksymalnie 3 faktur częściowych.

Jak aplikować?

W pierwszej kolejności należy wybrać usługę doradczą odpowiadajacą na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa – w oparciu o przykładowe usługi wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub proponując własną. Kolejnym wymaganym krokiem jest przeprowadzenie postępowania ofertowego i wyłonienie wykonawcy przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania. Regulamin konkursowy wymaga wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 5 potencjalnych usługodawców i skutecznego pozyskania co najmniej 2 ofert cenowych do porównania. Przedsiębiorca jest dodatkowo zobowiązany do publikacji zapytania na firmowej stronie www, jeśli takową posiada. Po wyborze wykonawcy ostatnim etapem jest złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami – elektronicznie przez dedykowaną platformę internetową oraz listownie na adres Operatora.

Interesują Cię dotacje dla MŚP? Chętnie pomożemy w przygotowaniu pełnej dokumentacji oraz w rozliczeniu projektu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Po wielu miesiącach zapowiedzi w końcu jest – harmonogram naborów realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W FENG-u przewidziano kontynuację działań znanych z poprzedniej perspektywy i realizowanych w ramach POIR, jak i organizację nowych konkursów stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej
Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Dotychczas przedsiębiorstwa mogły korzystać z bezzwrotnych (dotacje) oraz zwrotnych form dofinansowania (preferencyjnie oprocentowane pożyczki). Teraz dostępna będzie jeszcze trzecia opcja tj. dotacja warunkowa. W jakich wypadkach będzie można skorzystać z tej formy dofinansowania i czy jest ona korzystna dla przedsiębiorców?
Dowiedz się więcej
Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Działania związane ze zrównoważoną działalnością przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wiele programów wsparcia w nowej perspektywie. Z artykułu dowiesz się więcej także o takich zagadnieniach jak model GOZ, odnawialne źródła energii (projekty OZE), założenia Europejskiego Zielonego Ładu czy cele polityki spójności na lata 2021-2027.
Dowiedz się więcej
Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Z końcem roku 2022 r. Komisja Europejska przekazała do Polski pierwsze środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 o kwocie równej ok. 5 mld zł. Jest to niewielka część z całej puli pieniędzy, która pozwoli na uruchomienie pierwszych programów i konkursów. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na program FENG, a w tym kredyt technologiczny i ekologiczny, a także program FEnIKS oraz FEPW.
Dowiedz się więcej
Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce jest na stosunkowo niskim poziomie i wymaga przyspieszenia. Badania zlecone w 2021 r. przez SAP dotyczące polskich przedsiębiorstw jasno pokazują, że czasy kryzysu oraz zwiększonej niepewności są lepiej tolerowane oraz znoszone przez przedsiębiorstwa, które wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzacyjne i automatyzujące procesy biznesowe.
Dowiedz się więcej
Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Blockchain w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego to łańcuch bloków. Nazwa ta odnosi się do łańcucha następujących po sobie bloków transakcyjnych, które przesyłają i przechowują informacje. Każdy z bloków zawiera ograniczoną ilość informacji, a po jego zapełnieniu tworzy się kolejny blok. Technologię blockchain najczęściej łączy się z kryptowalutami.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas