Wyszukiwarka dotacji

3 mln zł dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego – rusza kolejny nabór na zakup usług doradczych

Startuje kolejna runda naboru na vouchery dla przedsiębiorstw. Nabór finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Poprzednie rundy cieszyły się ogromną popularnością, w dotychczasowych pięciu naborach podpisano 360 umów z przedsiębiorcami na kwotę 22 mln zł wsparcia. Aktualnie do podziału jest 3 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O voucher mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego. Co istotne wprowadzono dwa obostrzenia tj.:

  1. Ze wsparcia wykluczone są podmioty, które otrzymały dofinansowanie na zakup usług doradczych w poprzednich naborach.
  1. O wsparcie mogą aplikować firmy, które prowadzą aktywną działalność na terenie województwa świętokrzyskiego od minimum 3 miesięcy. Przez aktywną działalność rozumie się posiadanie siedziby lub oddziału (w przypadku spółek prawa handlowego) lub głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku JDG) na terenie województwa świętokrzyskiego. Spełnienie powyższego warunku musi zostać potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji (KRS lub CEIDG).

Ile można zyskać?

Dostępne będą dwa typy voucherów:

  1. Na zakup usług standardowych – w tym przypadku górny pułap dofinansowania wynosi 20 tys. zł brutto, a maksymalna intensywność dofinansowania 75%.
  1. Na zakup usług specjalistycznych – gdzie maksymalne dofinansowanie wynosi 70 tys. zł brutto, przy zaangażowaniu wyłącznie 15% środków własnych (koszty usługi doradczej są kwalifikowane w 85%).

Maksymalne poziomy dofinansowania dotyczą sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie korzystał w projekcie z pomocy de minimis. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc de minimis jest obwarowana limitami, wartość tej pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro na przestrzeni 3 ostatnich lat podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy nie mają wolnego limitu pomocy de minimis, z uwagi na zaangażowanie w inne projekty, też mogą skorzystać z voucherów. W takim przypadku dofinansowanie będzie stanowić pomoc na usługi doradcze, co wiąże się z niższą intensywnością wsparcia (50% kosztów kwalifikowanych).

Jakie usługi można dofinansować?

Przykładowe usługi, które można sfinansować w projekcie określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Co istotne katalog ten nie ma charakteru zamkniętego – przedsiębiorcy mogą więc zgłaszać swoje propozycje usług jednak wówczas wymagana jest zgoda Operatora Systemu Popytowego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego o voucher należy przesłać drogą elektroniczną informacje dotyczące nazwy, rodzaju (standardowa/specjalistyczna) i zakresu usługi oraz krótkie uzasadnienie potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora. W konkursie będzie można więc dofinansować usługi ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców oraz specyfiki branży.

W ramach usługi standardowej sfinansować będzie można m.in. koszty analizy finansowej przedsiębiorstwa w zakresie potrzeb inwestycyjnych, analizy opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania, opracowania strategii marketingowej, opracowania biznesplanów/studiów wykonalności, badania rynku, opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO czy analizy ryzyka.

Voucher na usługę specjalistyczną przeznaczyć będzie można w szczególności na wykonanie audytu energetycznego, opracowanie mapy drogowej (planu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0), audytu innowacyjności, usługi w zakresie uzyskania ochrony patentowej czy audytu wzorniczego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym katalogiem usług doradczych (Załącznik nr 1) dostępnym tutaj: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

A co nie podlega dofinansowaniu?

Vouchera nie można przeznaczyć na sfinansowanie usługi polegającej na organizacji udziału przedsiębiorstwa w targach, misjach zagranicznych czy wyjazdach biznesowych. Ze wsparcia wykluczone są także rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze czy reklama.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

W ramach konkursu nie ma możliwości zakupu środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Jeden przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa formularze zgłoszeniowe jeden na realizację usługi standardowej i jeden na zakup usługi specjalistycznej. Maksymalny czas realizacji usługi specjalistycznej to 8 miesięcy, a usługi standardowej 4 miesiące. Projekt, niezależnie od typu usługi, należy rozliczyć w terminie do 30.09.2023 r.

Usługi standardowe będą rozliczane w formie jednorazowej refundacji, natomiast w przypadku usług specjalistycznych dopuszczono refundację maksymalnie 3 faktur częściowych.

Jak aplikować?

W pierwszej kolejności należy wybrać usługę doradczą odpowiadajacą na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa – w oparciu o przykładowe usługi wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub proponując własną. Kolejnym wymaganym krokiem jest przeprowadzenie postępowania ofertowego i wyłonienie wykonawcy przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania. Regulamin konkursowy wymaga wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 5 potencjalnych usługodawców i skutecznego pozyskania co najmniej 2 ofert cenowych do porównania. Przedsiębiorca jest dodatkowo zobowiązany do publikacji zapytania na firmowej stronie www, jeśli takową posiada. Po wyborze wykonawcy ostatnim etapem jest złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami – elektronicznie przez dedykowaną platformę internetową oraz listownie na adres Operatora.

Interesują Cię dotacje dla MŚP? Chętnie pomożemy w przygotowaniu pełnej dokumentacji oraz w rozliczeniu projektu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji