Przetargi w Sekwencji

Firma Sekwencja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Consulting Sp.K z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości", Działanie 3.1 "Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu", Poddziałanie 3.1.2 "Rozwój MŚP", typ projektu: "Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo". Po rozważeniu ofert, które napłynęły do dnia 31.05.2017, wybrana została oferta firmy Netrix Group Sp. z o.o ul. Związkowa 26 , 20-148 Lublin

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Rozstrzygnięcie


14.06.2017r.
Firma Sekwencja Spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie serdecznie zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości", Działanie 3.1 "Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu", Poddziałanie 3.1.2 "Rozwój MŚP", typ projektu: "Fundusz Wspierania Innowacji Sekwencja szansą na wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw".

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygnięcie


14.06.2017r.
Firma Sekwencja Spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie serdecznie zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości", Działanie 3.1 "Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu", Poddziałanie 3.1.2 "Rozwój MŚP", typ projektu: "Fundusz Wspierania Innowacji Sekwencja szansą na wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw". Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygnięcie


26.07.2017r.
Firma Sekwencja Spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie serdecznie zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości", Działanie 3.1 "Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu", Poddziałanie 3.1.2 "Rozwój MŚP", typ projektu: "Fundusz Wspierania Innowacji Sekwencja szansą na wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw" Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygnięcie
01.09.2017r.

Firma Sekwencja Spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie serdecznie zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości", Działanie 3.1 "Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu", Poddziałanie 3.1.2 "Rozwój MŚP", typ projektu: "Fundusz Wspierania Innowacji Sekwencja szansą na wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw".

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygnięcie