Pozyskiwanie dotacji unijnych

W przeciągu 16 lat Sekwencja opracowała metodykę pracy, która opiera się na skutecznym rozumieniu potrzeb klienta. Jej wynikiem jest szybka i efektywna komunikacja pomiędzy stronami, która przekłada się na długotrwałą współpracę. Wierzymy, że współpraca, oparta na zaufaniu jest gwarantem sukcesu w procesie pozyskiwania dotacji unijnych. Dotacje unijne pozyskujemy w sposób kompleksowy, od weryfikacji pomysłu klienta po końcowe przygotowanie do kontroli ze strony instytucji. Poniżej publikujemy podstawowe informacje dotyczące każdego z etapów świadczonej przez nas usługi pozyskiwania dotacji unijnych dla firm. Świadczymy usługi ogólnopolsko a naszymi głównymi miejscami działania są Warszawa, Kraków i Łódź.

Dotacje unijne

Usługi

Dobór dotacji

Dobór dotacji

Nasi konsultanci doradzą Państwu, z którego funduszu Unii Europejskiej najskuteczniej uzyskają Państwo środki unijne. Postaramy się optymalnie dopasować potencjalne źródła współfinansowania inwestycji do indywidualnych potrzeb Państwa firmy, możliwości finansowych, rynków, na których działa przedsiębiorstwo, a także przyszłych planów rozwojowych.

Dokumentacja aplikacyjna

Dokumentacja aplikacyjna

Wspólnie z Państwa przedsiębiorstwem opracujemy wszystkie materiały, wymagane przez wybrany program pomocowy Unii Europejskiej, tj. wniosek o udzielenie wsparcia oraz wszystkie towarzyszące mu załączniki. Poznając specyfikę Państwa przedsiębiorstwa, nasi konsultanci opracują długoterminową strategię pozyskiwania dotacji unijnych dla firm, ujmującą zapotrzebowanie Państwa przedsiębiorstwa. Doświadczenie jakie posiadamy w zakresie sporządzania dokumentacji pozwala nam zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku.

Zarządzanie projektem UE

Zarządzanie projektem UE

Podpisanie umowy dotacji nie jest ostatnim etapem procesu pozyskania środków unijnych. Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie zaliczki lub refundacji kosztów, dlatego bardzo ważne jest przeprowadzenie projektu unijnego zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzających. Oferujemy Państwu pomoc przy przeprowadzaniu procedur przetargowych, zawieraniu umów z dostawcami oraz przygotowaniu raportów z realizacji projektu jak i realizacji celów projektu.

Rozliczanie projektu

Rozliczanie projektu

Prawidłowe rozliczenie projektu unijnego stanowi najważniejszy krok w powodzeniu inwestycji dotacyjnej. Błędy popełniane podczas składania wniosków o płatność mogą mieć wpływ na zmniejszenie kwoty pozyskanego dofinansowania UE dla firm, zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jak i problemy z osiągnięciem celów projektu. Oferujemy Państwu indywidualną pomoc przy każdej czynności związanej rozliczaniem projektu, kładąc duży nacisk na optymalizację kosztowo-podatkową.

Audyt przedkontrolny

Audyt przedkontrolny

Zwieńczenie projektu stanowi kontrola zrealizowanego projektu. U każdego klienta przeprowadzamy wnikliwy audyt dokumentacji projektowej. Pozwala to na przećwiczenie scenariuszy, które mają miejsce podczas kontroli ze strony Instytucji unijnej. W zakresie audytu przedkontrolnego świadczymy również usługi wychodzenia z sytuacji kryzyowych, które napotkali beneficjenci dotacji unijnych, którzy powierzyli pozyskanie dotacji nieodpowiedniemu partnerowi biznesowemu.