Dotacje na Informatyzację

Rewolucja cyfrowa stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania. Niezależnie od branży, firmy, aby pozostać konkurencyjne, muszą zmieniać swój model biznesowy na cyfrowy. Zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego czy zakup środków trwałych, w tym sprzętu komputerowego to tylko przykładowe koszty z zakresu cyfryzacji, które możesz finansować przy współudziale funduszy europejskich. W ramach nowej perspektywy finansowej dofinansowanie na informatyzację firmy będzie można w szczególności pozyskać z programu FENG. Inwestycje w cyfryzację przedsiębiorstw przewidziano również w regionalnych programach operacyjnych oraz w KPO. Sprawdź, o jakie środki możesz się ubiegać, poznaj dotacje na informatykę.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 72 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Ścieżka SMART to kompleksowe działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować różne kategorie kosztów.
Dowiedz się więcej

INFOSTRATEG

Nabór do 24.04.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
6 000 000, 00 PLN
Głównym celem programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Aktualny nabór jest ukierunkowany na dofinansowanie tworzenia rozwiązań opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k.
Dowiedz się więcej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (1.2)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Polskie firmy coraz chętniej inwestują w rozwiązania informatyczne. Blisko jedna trzecia przedsiębiorstw deklaruje, że poziom ich nakładów inwestycyjnych na rozwiązania związane z elektroniką i informatyką wzrósł na przestrzeni ostatnich lat (raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 r.). Wciąż daleko nam jednak do poziomu cyfryzacji typowego dla krajów Europy Zachodniej. Polska zajmuje 24 w rankingu DESI (Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dane za rok 2022), w ostatnich 5 latach przekroczyliśmy jednak w końcu średnią unijną, co pokazuje, że jako kraj powoli zmniejszamy dystans dzielący nas od pozostałych państw członkowskich. Dlatego też duża część budżetu Funduszy Europejskich dla Polski na lata 2021-2027 została przeznaczona właśnie na wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Firmy mogą ubiegać się o pieniądze na wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 takich jak np. Internet Reczy (IoT), sztuczna inteligencja czy przetwarzanie w chmurze, celem poprawy wydajności i efektywności. Ponadto przewidziano wsparcie „miękkie” w formie dofinansowania świadczenia usług przez tzw. huby innowacji cyfrowych, czyli podmioty, które specjalizują się w działalności szkoleniowej i doradczej dotyczących nowoczesnych technologii IT, a także pomocy we wdrażaniu zmian technologicznych w firmach.

Dofinansowanie na informatyzację firmy w FENG

W programie FENG wsparcie na informatyzację przedsiębiorstw przewidziano w dwóch Priorytetach:

  • Firmy mogą ubiegać się o dotacje na cyfryzację uzupełniając projekt o charakterze B+R o dodatkowy moduł „cyfryzacja”. Warunkiem skorzystania z modułu fakultatywnego jest realizacja jednego z modułów obowiązkowych – „prace B+R” lub „wdrożenie innowacji”. Dla dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest zawsze obligatoryjny. Natomiast jeśli należysz do sektora MŚP program FENG pozwala na realizację projektu inwestycyjnego w oparciu o posiadane już wyniki prac B+R. Bazując na doświadczeniach z poprzedniej perspektywy finansowej (2014-2020) i uwagach zgłaszanych przez samych przedsiębiorców w programie FENG wprowadzono możliwość realizowania kompleksowych projektów składających się z modułów. Teraz składając jeden wniosek możesz dofinansować zupełnie różne kategorie kosztów, w tym np. zakup aparatury badawczej oraz transformację cyfrową przedsiębiorstwa. Dla Ciebie oznacza to same korzyści w postaci ograniczenia formalności i ułatwienia ścieżki aplikacji! Na co możesz przeznaczyć pieniądze pozyskane z modułu „cyfryzacja”? Możliwości jest wiele m.in. na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, digitalizację produkcji i procesów w przedsiębiorstwie (sfinansować można np. koszty robotyzacji linii produkcyjnej, wdrożenia technologii Internetu Rzeczy, stworzenia cyfrowego bliźniaka) czy cyfryzację modelu biznesowego. Katalog kosztów kwalifikowanych w module „cyfryzacja” jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno koszty specjalistycznych usług doradczych (np. doradztwo w zakresie poprawy cyberbezpieczeństwa), jak i koszty inwestycyjne, w szczególności koszty sprzętu i aparatury (komputerów, nowoczesnych urządzeń automatyzujących np. proces pakowania) oraz nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Kwalifikować można również szereg kosztów operacyjnych np. koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania czy koszt koszty zakupu patentu służących transformacji cyfrowej firmy.. Wskazane powyżej wydatki nie wyczerpują katalogu kosztów, które podlegają dofinansowaniu. Chcesz poznać wszystkie? Skontaktuj się z nami! Wspieranie kompleksowych projektów składających się z modułów przewidziano w I Priorytecie FENG (Wsparcie dla przedsiębiorców) o budżecie w wysokości 4,35 mld euro.

  • Fundusze na dofinansowanie na informatyzację firmy zarezerwowano również w II Priorytecie FENG (Środowisko przyjazne innowacjom), gdzie do podziału jest 2,65 mld euro. W priorytecie tym poza bezpośrednimi dotacjami dla przedsiębiorstw przewidziano także wspieranie całego ekosystemu innowacji cyfrowych tj. Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH) i Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI), których zadaniem będzie dostarczanie wysokiej jakości specjalistycznych usług przedsiębiorstwom, zwłaszcza z sektora MŚP.

Dotacje unijne na e-zdrowie

W perspektywie 2021-2027 przewidziane zostały także znaczne fundusze na przedsięwzięcia wpisujące się w obszar e-zdrowia. Dofinansowanie tego typu działań zakłada program m.in. operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Wspieranie projektów z obszaru e-zdrowia, w tym w szczególności zorientowanych na zwiększanie dostępności i jakości e-usług z zakresu ochrony zdrowia czy cyfryzację zasobów, przewidziano także w Regionalnych Programach Operacyjnych. Na szczeblu regionalnym możliwe jest pozyskanie dofinansowania na inwestycje w rozwiązania informatyczne służące realizacji tych celów. Sprawdź ofertę w Twoim regionie!

Chcesz pozyskać dofinansowanie na informatyzację firmy? Poznaj dostępne możliwości i aplikuj o duże pieniądze. Wszystkie niezbędne informacje o terminach naborów oraz warunkach, jakie należy spełnić znajdziesz na podstronach poświęconych konkretnym działaniom. Potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Skorzystaj z formularza kontaktowego!