Dotacje na Informatyzacj臋

Rewolucja cyfrowa stawia przed przedsi臋biorcami nowe wyzwania. Niezale偶nie od bran偶y, firmy, aby pozosta膰 konkurencyjne, musz膮 zmienia膰 sw贸j model biznesowy na cyfrowy. Zakup us艂ug programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego czy zakup 艣rodk贸w trwa艂ych, w tym sprz臋tu komputerowego to tylko przyk艂adowe koszty z zakresu cyfryzacji, kt贸re mo偶esz finansowa膰 przy wsp贸艂udziale funduszy europejskich. W ramach nowej perspektywy finansowej dofinansowanie na informatyzacj臋 firmy b臋dzie mo偶na w szczeg贸lno艣ci pozyska膰 z programu FENG. Inwestycje w cyfryzacj臋 przedsi臋biorstw przewidziano r贸wnie偶 w regionalnych programach operacyjnych oraz w KPO. Sprawd藕, o jakie 艣rodki mo偶esz si臋 ubiega膰, poznaj dotacje na informatyk臋.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich M艢P

Nab贸r do 23.01.2024
Pozosta艂o 49 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 65 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j M艢P w obszarze cyfryzacji i Przemys艂u 4.0. – FE dla Ma艂opolski (1.11)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 72 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Rozw贸j M艢P w obszarze cyfryzacji i Przemys艂u 4.0. - FE dla Ma艂opolski (1.11) wspierane b臋d膮 dzia艂ania s艂u偶膮ce transformacji cyfrowej/Przemys艂 4.0, w zakresie wytwarzanych produkt贸w, oferowanych us艂ug, stosowanych proces贸w lub przyj臋tych modeli biznesowych, a tak偶e dzia艂a艅 podnosz膮cych poziom cyberbezpiecze艅stwa. Dzia艂ania realizowane w ramach projektu musz膮 wynika膰 z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemys艂u 4.0. Nab贸r startuje 29 grudnia 2023 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 270 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych - Gospodarka w transformacji - FE dla 艁贸dzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozw贸j us艂ug zwi膮zanych z udost臋pnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemys艂owych (g贸rniczych i pog贸rniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jako艣ci baz danych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 300 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdra偶ania rozwi膮za艅 automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia odporno艣ci M艢P na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na koszty nabycia 艣rodk贸w trwa艂ych, oprogramowania patent贸w, know-how, rob贸t i materia艂贸w budowalnych czy koszty us艂ug doradczych zwi膮zanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty us艂ug szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Polskie firmy coraz ch臋tniej inwestuj膮 w rozwi膮zania informatyczne. Blisko jedna trzecia przedsi臋biorstw deklaruje, 偶e poziom ich nak艂ad贸w inwestycyjnych na rozwi膮zania zwi膮zane z elektronik膮 i informatyk膮 wzr贸s艂 na przestrzeni ostatnich lat (raport G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego z 2020 r.). Wci膮偶 daleko nam jednak do poziomu cyfryzacji typowego dla kraj贸w Europy Zachodniej. Polska zajmuje 24 w rankingu DESI (Indeks gospodarki cyfrowej i spo艂ecze艅stwa cyfrowego, dane za rok 2022), w ostatnich 5 latach przekroczyli艣my jednak w ko艅cu 艣redni膮 unijn膮, co pokazuje, 偶e jako kraj powoli zmniejszamy dystans dziel膮cy nas od pozosta艂ych pa艅stw cz艂onkowskich. Dlatego te偶 du偶a cz臋艣膰 bud偶etu Funduszy Europejskich dla Polski na lata 2021-2027 zosta艂a przeznaczona w艂a艣nie na wspieranie cyfrowej transformacji przedsi臋biorstw. Firmy mog膮 ubiega膰 si臋 o pieni膮dze na wdra偶anie technologii Przemys艂u 4.0 takich jak np. Internet Reczy (IoT), sztuczna inteligencja czy przetwarzanie w chmurze, celem poprawy wydajno艣ci i efektywno艣ci. Ponadto przewidziano wsparcie 鈥瀖i臋kkie鈥 w formie dofinansowania 艣wiadczenia us艂ug przez tzw. huby innowacji cyfrowych, czyli podmioty, kt贸re specjalizuj膮 si臋 w dzia艂alno艣ci szkoleniowej i doradczej dotycz膮cych nowoczesnych technologii IT, a tak偶e pomocy we wdra偶aniu zmian technologicznych w firmach.

Dofinansowanie na informatyzacj臋 firmy w FENG

W programie FENG wsparcie na informatyzacj臋 przedsi臋biorstw przewidziano w dw贸ch Priorytetach:

  • Firmy mog膮 ubiega膰 si臋 o dotacje na cyfryzacj臋 uzupe艂niaj膮c projekt o charakterze B+R o dodatkowy modu艂 鈥瀋yfryzacja鈥. Warunkiem skorzystania z modu艂u fakultatywnego jest realizacja jednego z modu艂贸w obowi膮zkowych 鈥 鈥瀙race B+R鈥 lub 鈥瀢dro偶enie innowacji鈥. Dla du偶ych przedsi臋biorstw modu艂 B+R jest zawsze obligatoryjny. Natomiast je艣li nale偶ysz do sektora M艢P program FENG pozwala na realizacj臋 projektu inwestycyjnego w oparciu o posiadane ju偶 wyniki prac B+R. Bazuj膮c na do艣wiadczeniach z poprzedniej perspektywy finansowej (2014-2020) i uwagach zg艂aszanych przez samych przedsi臋biorc贸w w programie FENG wprowadzono mo偶liwo艣膰 realizowania kompleksowych projekt贸w sk艂adaj膮cych si臋 z modu艂贸w. Teraz sk艂adaj膮c jeden wniosek mo偶esz dofinansowa膰 zupe艂nie r贸偶ne kategorie koszt贸w, w tym np. zakup aparatury badawczej oraz transformacj臋 cyfrow膮 przedsi臋biorstwa. Dla Ciebie oznacza to same korzy艣ci w postaci ograniczenia formalno艣ci i u艂atwienia 艣cie偶ki aplikacji! Na co mo偶esz przeznaczy膰 pieni膮dze pozyskane z modu艂u 鈥瀋yfryzacja鈥? Mo偶liwo艣ci jest wiele m.in. na podniesienie poziomu cyberbezpiecze艅stwa w przedsi臋biorstwie, digitalizacj臋 produkcji i proces贸w w przedsi臋biorstwie (sfinansowa膰 mo偶na np. koszty robotyzacji linii produkcyjnej, wdro偶enia technologii Internetu Rzeczy, stworzenia cyfrowego bli藕niaka) czy cyfryzacj臋 modelu biznesowego. Katalog koszt贸w kwalifikowanych w module 鈥瀋yfryzacja鈥 jest bardzo szeroki i obejmuje zar贸wno koszty specjalistycznych us艂ug doradczych (np. doradztwo w zakresie poprawy cyberbezpiecze艅stwa), jak i koszty inwestycyjne, w szczeg贸lno艣ci koszty sprz臋tu i aparatury (komputer贸w, nowoczesnych urz膮dze艅 automatyzuj膮cych np. proces pakowania) oraz nabycia nieruchomo艣ci zabudowanych i niezabudowanych. Kwalifikowa膰 mo偶na r贸wnie偶 szereg koszt贸w operacyjnych np. koszty wynagrodze艅 os贸b zaanga偶owanych w realizacj臋 projektu, koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania czy koszt koszty zakupu patentu s艂u偶膮cych transformacji cyfrowej firmy.. Wskazane powy偶ej wydatki nie wyczerpuj膮 katalogu koszt贸w, kt贸re podlegaj膮 dofinansowaniu. Chcesz pozna膰 wszystkie? Skontaktuj si臋 z nami! Wspieranie kompleksowych projekt贸w sk艂adaj膮cych si臋 z modu艂贸w przewidziano w I Priorytecie FENG (Wsparcie dla przedsi臋biorc贸w) o bud偶ecie w wysoko艣ci 4,35 mld euro.

  • Fundusze na dofinansowanie na informatyzacj臋 firmy zarezerwowano r贸wnie偶 w II Priorytecie FENG (艢rodowisko przyjazne innowacjom), gdzie do podzia艂u jest 2,65 mld euro. W priorytecie tym poza bezpo艣rednimi dotacjami dla przedsi臋biorstw przewidziano tak偶e wspieranie ca艂ego ekosystemu innowacji cyfrowych tj. Europejskich Hub贸w Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs 鈥 EDIH) i Centr贸w test贸w i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence 鈥 TEF AI), kt贸rych zadaniem b臋dzie dostarczanie wysokiej jako艣ci specjalistycznych us艂ug przedsi臋biorstwom, zw艂aszcza z sektora M艢P.

Dotacje unijne na e-zdrowie

W perspektywie 2021-2027 przewidziane zosta艂y tak偶e znaczne fundusze na przedsi臋wzi臋cia wpisuj膮ce si臋 w obszar e-zdrowia. Dofinansowanie tego typu dzia艂a艅 zak艂ada program m.in. operacyjny Fundusze Europejskie na Rozw贸j Cyfrowy. Wspieranie projekt贸w z obszaru e-zdrowia, w tym w szczeg贸lno艣ci zorientowanych na zwi臋kszanie dost臋pno艣ci i jako艣ci e-us艂ug z zakresu ochrony zdrowia czy cyfryzacj臋 zasob贸w, przewidziano tak偶e w Regionalnych Programach Operacyjnych. Na szczeblu regionalnym mo偶liwe jest pozyskanie dofinansowania na inwestycje w rozwi膮zania informatyczne s艂u偶膮ce realizacji tych cel贸w. Sprawd藕 ofert臋 w Twoim regionie!

Chcesz pozyska膰 dofinansowanie na informatyzacj臋 firmy? Poznaj dost臋pne mo偶liwo艣ci i aplikuj o du偶e pieni膮dze. Wszystkie niezb臋dne informacje o terminach nabor贸w oraz warunkach, jakie nale偶y spe艂ni膰 znajdziesz na podstronach po艣wi臋conych konkretnym dzia艂aniom. Potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Skorzystaj z formularza kontaktowego!