Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
W ramach kategorii Targi znajdują się dotacje, w ramach których dofinansowany będzie udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych. Poniższe dotacje mają na celu zwiększenie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

rpo łd 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Wsparcie polega na zwiększeniu współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.

Wnioskodawcą mogą być:
Mikro, małe i średnie pr...

najbliższy nabór do 09 luty 2018
pozostało: 80 dni
zobacz szczegóły ›
rpo op 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Wsparcie otrzymają projekty zakładające wsparcie współpracy gospodarczej i promocji przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym.

Beneficjentami wsparcia są podmioty MŚP.

Typy projektów:
- wsparcie...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Cel szczegółowy: zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw nastawionych na ekspansję zagraniczną i zdobywanie nowych rynków zbytu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Dotacja na działania eksportowe 322 rpo wm skierowana dla przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-w...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 3.6 Marketing Gospodarczy

Typ Beneficjenta:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
- samorząd województwa lubelskiego.
- instytucje otoczenia biznesu (IOB) .

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
1. Udzia...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Wsparcie będzie obejmowało działania mające na celu stworzeniu strategii eksportowej, która docelowo ma pomóc Beneficjentowi w rozwoju działalności eksportowej.

Wnioskodawcami mogą być:
- przedsiębiorstwa z...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie dotyczy wsparcia inwestycyjnego rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją.

W ramach niniejszego poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

W ramach poddziałania wsparcie będzie udzielane na co najmniej dwa działania z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:
- doradztwo i opracowania w zakresie wd...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Wsparciem będą objęte projekty obejmujące usługi doradcze z zakresu rozwijania działalności eksportowej, promujące postawy proeksportowe, dotyczące udziału przedsiębiorców w targach oraz nawiązywania zagranicznyc...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Cel: W ramach poddziałania realizowane są zadania związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzającej do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.3.1 Promocja gospodarcza małopolski

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wsparciu promocji małopolskich firm, w tym promocji na arenie międzynarodowej. O dotację będą mogły wnioskować Instytucje Otoczenia Biznesu, organizacje pozarząd...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich

Dofinansowanie mające na celu wsparcie działań eksportowych przedsiębiorstw akademickich oraz pomoc w wyszukiwaniu zagranicznych kooperantów.

Wsparcie przewidziane na:
-usługi doradcze obejmujące prowadzeni...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące:
promocji gospodarczej regionu, ekspansji gospodarczej MŚP oraz rozwoju inwestycyjnego regionu m.in.:
- współfinansowanie kosztów udziału MŚP w targach, wystawach, misj...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 2.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź

Wsparcie ma na celu zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez wypracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Miasto Łódź
2. Wyłącznie pod warunkiem reali...

zobacz szczegóły ›