Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Rolnictwo należy zaliczyć do działów gospodarki, który może ulec modernizacji dzięki dofinansowaniu ze środków UE. W ramach poniższej kategorii znajdziecie Państwo dotacje unijne w ramach których możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na inwestycje m.in. w maszyny rolnicze co pozwoli na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

prow 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub rozwój

ARiMR kolejny nabór w ramach konkursu prow 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub rozwój, skierowany do rolników i MSP będzie w 2018 roku.

W konkursie skierowanym do rolników...

zobacz szczegóły ›
prow Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premia dla młodych rolników)

prow Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premia dla młodych rolników)

W ramach działania Premie dla młodych rolników dofinansowanie obejmie tylko osobę, która:
- nie ukońc...

zobacz szczegóły ›
prow Restrukturyzacja małych gospodarstw

prow Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wsparcie: Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana w ratach:
− I rata – 80% kwoty pomocy,
− II rata – 20% kwoty pomocy.

Beneficjent:
Rolnik osoba fizyczna ub...

zobacz szczegóły ›
prow Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc przyznawana w formie premii, w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata 20% kwoty.
Pomoc przyznawana w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.

Pref...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Wspierane będą projekty obejmujące:
- inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi...

zobacz szczegóły ›
prow 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

prow 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Rozpoznawalność produktów objętych systemami jakości wymaga nakładów na promocję i informację...

zobacz szczegóły ›
PROW Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

W Polsce dokonano wydzielenia nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. Gospodarstwa rolne położone na tych obszarach prowadzące produkcję zwierzęcą powinny posiad...

zobacz szczegóły ›
PROW Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

W zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Pomoc ma...

zobacz szczegóły ›