Zapytaj o dotację
Inwestycje

Wsparcie rozwoju OZE (dotacja) - FE dla Małopolskiego (2.9)

Konkurs obejmuje wsparcie rozwoju OZE w przedsiębiorstwach z województwa Małopolskiego. Wsparcie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców, jak i podmiotów sektora publicznego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.11.2023
Koniec składania wniosków
30.11.2023

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane na realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją, magazynowaniem i zarządzaniem odbiorem energii w ramach przedsiębiorstwa. Nabór rozpocznie się w listopadzie 2023 r. Ponadto kolejny nabór planowany jest na listopad 2024 r. Daty uruchomienia konkursu wskazane na stronie są poglądowe (bazują na wstępnej wersji Harmonogramu naborów w Małopolsce) i zostaną zaktualizowane wraz z publikacją szczegółowych informacji o konkursie.

Dla kogo?

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzające działalność na terenie województwa Małopolskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Magazyny energii, Zaawansowane technologie OZE

Wsparcie w formie dotacji będzie mieć zastosowanie w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu magazynowania energii z OZE oraz rodzajów OZE, dla których brakuje systemów wsparcia operacyjnego lub gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością. Wsparcie dotacyjne obejmie także działania/dokumentacje przygotowawcze i powykonawcze (ekspertyzy, audyty).

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 16 000 000 EUR. Na pierwszy nabór przeznaczone zostanie 10 000 000 EUR.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i kategorii kosztów kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych do programu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas