Badania i rozwój

Wsparcie badań, zakup usług badawczych, współpraca ze sferą B+R - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na badania lub dofinansowanie zakupu usług badawczych dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Dotacja wspiera współpracę przedsiębiorców z sektorem naukowym. Nabór startuje w marcu 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
15.05.2024
Koniec składania wniosków
31.05.2024

NABÓR PIERWOTNIE PLANOWANY NA 15.04 ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY, OBECNIE NIE SĄ ZNANE NOWE DATY NABORU.

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego będzie można uzyskać środki finansowe na badania lub zakup usług badawczych. Wsparcie obejmie także transfer technologii i rozwój współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcjum naukowo-przemysłowe, Jednostki naukowe, uczelnie oraz organizacje badawcze

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Łódzkiego. Projekty można będzie także realizować w konsorcjum naukowo-przemysłowym.

Typy projektów

  1. Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych.
  2. Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach typu 1. Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych wsparcie obejmuje:

a) Badania przemysłowe i prace rozwojowe – opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług oraz organizacji ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

b) Wdrożenie wyników prac B+R

W ramach typu 2. Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R wsparcie obejmuje działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań m.in.:

  • opracowanie strategii komercjalizacji,
  • opracowanie studiów wykonalności,
  • przeprowadzenie badań rynkowych,
  • usługi wyceny własności intelektualnej,
  • usługi związanej z ochroną własności intelektualnej.

Z tego typu projektu mogą skorzystać także jednostki naukowe, uczelnie oraz organizacje badawcze.

Dodatkowe informacje

Budżet dotacji wynosi 60 000 000 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i kategorii i limitów wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 11 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 17 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 31 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 22.05.2024
Pozostało 33 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas