Badania i rozwój

Wsparcie badań, zakup usług badawczych, współpraca ze sferą B+R - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na badania lub dofinansowanie zakupu usług badawczych dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Dotacja wspiera współpracę przedsiębiorców z sektorem naukowym. Nabór startuje w styczniu 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.01.2024
Koniec składania wniosków
29.02.2024

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego będzie można uzyskać środki finansowe na badania lub zakup usług badawczych. Wsparcie obejmie także transfer technologii i rozwój współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R. Nabór rozpocznie się w styczniu i skończy się w lutym 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcjum naukowo-przemysłowe, Jednostki naukowe, uczelnie oraz organizacje badawcze

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Łódzkiego. Projekty można będzie także realizować w konsorcjum naukowo-przemysłowym.

Typy projektów

  1. Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych.
  2. Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach typu 1. Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych wsparcie obejmuje:

a) Badania przemysłowe i prace rozwojowe – opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług oraz organizacji ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

b) Wdrożenie wyników prac B+R

W ramach typu 2. Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R wsparcie obejmuje działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań m.in.:

  • opracowanie strategii komercjalizacji,
  • opracowanie studiów wykonalności,
  • przeprowadzenie badań rynkowych,
  • usługi wyceny własności intelektualnej,
  • usługi związanej z ochroną własności intelektualnej.

Z tego typu projektu mogą skorzystać także jednostki naukowe, uczelnie oraz organizacje badawcze.

Dodatkowe informacje

Budżet dotacji wynosi 60 000 000 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i kategorii i limitów wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do 20.10.2023
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas