Badania i rozwój

Wsparcie badań, zakup usług badawczych, współpraca ze sferą B+R - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na badania lub dofinansowanie zakupu usług badawczych dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Dotacja wspiera współpracę przedsiębiorców z sektorem naukowym.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
16.09.2024
Koniec składania wniosków
31.10.2024

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego będzie można uzyskać środki finansowe na badania lub zakup usług badawczych. Wsparcie obejmie także transfer technologii i rozwój współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcjum naukowo-przemysłowe, Jednostki naukowe, uczelnie oraz organizacje badawcze

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Łódzkiego. Projekty można będzie także realizować w konsorcjum naukowo-przemysłowym.

Typy projektów

  1. Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych.
  2. Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach typu 1. Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych wsparcie obejmuje:

a) Badania przemysłowe i prace rozwojowe – opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług oraz organizacji ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

b) Wdrożenie wyników prac B+R

W ramach typu 2. Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R wsparcie obejmuje działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań m.in.:

  • opracowanie strategii komercjalizacji,
  • opracowanie studiów wykonalności,
  • przeprowadzenie badań rynkowych,
  • usługi wyceny własności intelektualnej,
  • usługi związanej z ochroną własności intelektualnej.

Z tego typu projektu mogą skorzystać także jednostki naukowe, uczelnie oraz organizacje badawcze.

Dodatkowe informacje

Budżet dotacji wynosi 60 000 000 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i kategorii i limitów wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Podane daty naboru są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 02.08.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
8 500 000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas