Szkolenia

Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjności, IS, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii - Kompetencje dla gospodarki przyszłości - FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjności, IS, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii - Kompetencje dla gospodarki przyszłości - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, której wsparcie obejmuje organizację szkoleń, warsztatów, wydarzeń mających na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w obszarach wykazujących wpływ na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu, związanych z zakresem innowacyjności, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
05.12.2023
Koniec składania wniosków
22.12.2023

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Nabór wniosków przeznaczony jest także dla ośrodków innowacji, Instytucji Otoczenia Biznesu, organizacji badawczych oraz JST.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Upowszechnienie wiedzy nt. innowacyjności, inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na organizację szkoleń, warsztatów, wydarzeń mających na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w obszarach wykazujących wpływ na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu, związanych z zakresem niniejszego typu projektu.

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty wykazuje wpływ na rozwój regionalnych inteligentnych
specjalizacji.

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie muszę spełniać niniejsze warunki:

  • podstawowa działalność przedsiębiorstwa musi być działalnością szkoleniową,
  • organizowane w ramach projektu działania muszą być kierowane do innych MŚP z wyłączeniem Beneficjenta.

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wynosi prawie 18 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Informacje dotyczące kosztów kwalifikowalnych i wysokości dofinansowania oraz innych szczegółowych warunków ubiegania się o wsparcie, zostaną podane wraz z opublikowanie ogłoszenia o naborze i całością dokumentacji konkursowej.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Upowszechnianie wiedzy i działania uświadamiające umiejętności w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki – Kompetencje dla gospodarki przyszłości – FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Nabór do 22.12.2023
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Upowszechnianie wiedzy i działania uświadamiające umiejętności w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki - Kompetencje dla gospodarki przyszłości - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, której wsparcie obejmuje organizację szkoleń, warsztatów, wydarzeń mających na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP, w obszarach wykazujących wpływ na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu w zakresie Gospodarki 4.0 i zielonej gospodarki.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.02.2024
Pozostało 64 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas