rpo śl 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Katarzyna Stolarz
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Nabór zakończony

Brak planowanych naborów w 2018r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

środki trwałe
urządzenia

Województwa

śląskie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 170 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Wsparcie uzyskają projekty polegające na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie z UE nie będzie w tym przypadku przyznawane na budowę, przebudowę czy remonty siedzib OSP.

Wnioskodawcami w naborze mogą być jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich związki i stowarzyszenia), a także organizacje pozarządowe.

Max. wysokość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
Max. poziom dofinansowania: 85 % kosztów projektu


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo śl 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych