rpo śl 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Katarzyna Stolarz
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Brak planowanych naborów w 2017r.

Brak planowanych naborów w 2018r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

środki trwałe
usługi

Województwa

śląskie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 170 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

W Działaniu 5.4 fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wsparcie projektów służących ochronie obszarów cennych przyrodniczo oraz ochronie różnorodności biologicznej. Projekty, na realizację których można pozyskać środki unijne to np.:
- ochrona, poprawa i odtwarzanie stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków
- zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych
- budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej
- ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego redukcję presji ruchu turystycznego
- edukacja ekologiczna.

Wnioskodawcami w naborze mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
- organizacje pozarządowe
- parki krajobrazowe
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów projektu.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo śl 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej