rpo śl 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Katarzyna Stolarz
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Brak planowanych naborów w 2017r.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: grudzień 2018r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

urządzenia
promocja i reklama
roboty i materiały budowlane
usługi zewnętrzne

Województwa

śląskie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 170 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dofinansowanie unijne przeznaczone na unowocześnienie produkcji energii w regionie. Mogą je otrzymać projekty polegające na budowie i modernizacji instalacji służącej do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, ze źródeł energii innych niż węgiel kamienny i brunatny oraz OZE. Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów energetycznych wykorzystujących metan pochodzący z odmetanowania kopalń. Nowe instalacje i urządzenia energetycznego spalania muszą mieć jak najmniejszą z możliwych emisję CO2 i innych zanieczyszczeń.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców oraz innych podmiotów m.in. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%.
Maksymalna wartość wydatków w projekcie nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Możliwe projekty realizowane w partnerstwie.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo śl 4.4 Wysokosprawna kogeneracja