rpo śl 3.2 Innowacje w MŚP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Katarzyna Stolarz
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-12-29 do 2018-02-07

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

maszyny
środki trwałe
urządzenia
leasing
licencje
oprogramowanie
sprzęt informatyczny
urządzenia
usługi doradcze
wartości niematerialne i prawne
promocja i reklama

Województwa

śląskie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 100 000 PLN
  • maksymalna kwota: 3 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dotacje unijna skierowana do firm z sektora MŚP, które planują przeprowadzić inwestycje umożliwiające wdrożenie innowacji w swojej działalności. Dofinansowane mogą zostać projekty, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej - nowego produktu, usługi, technologii produkcji lub metody świadczenia usług - stosowanej co najmniej w skali regionu (województwa śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Istnieje możliwość wprowadzenia innowacji nietechnologicznych (marketingowych, organizacyjnych) tylko jako wspomagających.

Środki unijne można przeznaczyć na pokrycie:
- kosztów nabycia nowych środków trwałych- m.in. koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, szkolenia personelu i instruktażu
- kosztów nabycia wartości niematerialnych i prawnych- w szczególności zakup licencji i oprogramowania (koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, szkolenia i instruktażu pracowników)
Koszty dotyczące nabycia środków trwałych i wartości niematarialnych i prawnych muszą podelegać amortyzacji i zostać włączone do aktywów beneficjenta oraz pozostać zwiazane z projektem do końca okresu trwałości.
- kosztów nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego- poniesione w trakcie realizacji projektu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku o dofinansowanie). Kwalifikowane są wyłącznie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu
-kosztów usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji
-kosztów promocji projektu- m.in. publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej (zamieszczona treść musi w całości dotyczyć efektu realizacji projektu)

Nie będzie dofinansowany zakup lub wynajem/dzierżawa nieruchomości, ani zakup robót czy materiałów budowlanych.

Preferowane są projekty wpisujące się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (regionalne inteligentne specjalizacje: medycyna, energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne). W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Maksymalna całkowita wartość projektu: 50 000 000 EUR

Maksymalny % poziom dofinansowania:
• 45% (mikro- lub małe przedsiębiorstwa) / 35% (średnie przedsiębiorstwa) – w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej
• 50% (kosztów związanych z doradztwem w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji oraz kosztów promocji projektu)


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo śl 3.2 Innowacje w MŚP