rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 2. Prace B+R

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Małgorzata Kursa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

luty 2018 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
usługi badawcze
podwykonawstwo
oprogramowanie
urządzenia
usługi doradcze
koszt wynagrodzeń
usługi

Województwa

podkarpackie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 75 000 PLN
  • maksymalna kwota: 60 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw (MŚP i dużych) na projekty badawczo-rozwojowe, zakładające realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, włącznie z pracami demonstracyjnymi i pilotażowymi, walidacją, uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Jeśli dotacje unijne chce otrzymać duże przedsiębiorstwo, to powinno zapewnić, że otrzymane fundusze unijne nie przyczynią się do zmniejszenia liczby miejsc pracy w obecnych lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terenie Unii Europejskiej oraz powinno spełnić warunek dyfuzji innowacji lub podjąć w ramach projektu współpracę z przedsiębiorstwem z sektora MŚP, jednostką naukowo-badawczą bądź organizacja pozarządową.

Nie będą wspierane projekty unijne polegające tylko na wdrożeniu prac B+R. Prace badawczo-rozwojowe mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy np. z jednostkami naukowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi. Prace te można też zlecić do realizacji jednostce naukowej. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność projektu z regionalną inteligentną specjalizacją.

Badania przemysłowe to badania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności związanych z opracowaniem nowych produktów, procesów, usług lub ulepszeniem istniejących. Eksperymentalne prace rozwojowe opierają się zaś na wykorzystywaniu aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności celem opracowania nowych produktów, usług czy procesów. Polegają np. na opracowaniu prototypów czy projektów pilotażowych.

Nabór będzie prowadzony w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis i pomocy na projekty badawczo-rozwojowe.
Maksymalna wysokość wsparcia:
- pomoc de minimis - 85% wydatków w projekcie,
- pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną:
badania przemysłowe:
mikro-, małe przedsiębiorstwa - 70%,
średnie przedsiębiorstwa - 60%
duże przedsiębiorstwa - 50%
eksperymentalne prace rozwojowe:
mikro-, małe przedsiębiorstwa - 45%,
średnie przedsiębiorstwa - 35%
duże przedsiębiorstwa - 25%
Możliwość zwiększenia intensywności pomocy do maksymalnie 80%. Dodatkowe 15 punktów procentowych np. jeśli projekt przewiduje współpracę (między przedsiębiorcami czy między przedsiębiorstwem a jednostką badawczą) lub jego wyniki będą szeroko rozpowszechnione.

Wydatki powinny wynieść nie mniej niż 200 000 zł i nie więcej niż 75 000 000 zł.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 2. Prace B+R