rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Projekty badawczo-rozwojowe

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Planowany nabór - czerwiec 2018 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

amortyzacja
aparatura badawcza
delegacje
koszty pośrednie (ryczałt)
licencje
materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp)
podwykonawstwo
promocja i reklama
sprzęt laboratoryjny
urządzenia
usługi badawcze
wartości niematerialne i prawne
koszt wynagrodzeń

Województwa

mazowieckie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 500 000 PLN
  • maksymalna kwota: 5 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Projekty badawczo-rozwojowe
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

W ramach działania preferowane będą projekty obejmujące:
• Fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych (proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy), zakończoną na tzw. pierwszej produkcji (pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa)
• Rozwój technologii- opracowanej samodzielnie lub nabytej (jeszcze nieskomercjalizowanej i niewykorzystanej w działalności gospodarczej) poprzez prace badawczo- rozwojowe uzupełniające lub dostosowujące technologię do specyfiki przedsiębiorstwa
• Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej i realizacji ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenie analiz czystości patentowej.

Realizacja projektu powinna zostać zakończona osiągnięciem min. VI poziomu gotowości technologicznej- (Technologia zademonstrowana w środowisku zbliżonym do rzeczywistego)
Projekt musi być zgodny z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia.

Min. wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN
Max. wartość wydatków kwalifikowanych: 5 000 000 PLN

Max. Poziom dofinansowania:
• Mikro i małe przedsiębiorstwa: max 80%- badania przemysłowe, max 60%- prace rozwojowe
• Średnie przedsiębiorstwa: max 75%- badania przemysłowe, max 50%- prace rozwojowe
• Duże przedsiębiorstwa: max 65%- badania przemysłowe, max 40%- prace rozwojowe

Dodatkowe informacje:
• Okres realizacji projektu w ramach tego działania nie może przekroczyć 30 września 2018 r.
• Kosztem kwalifikowanym projektu jest koszt opracowania biznes planu, który stanowi koszt de minimis, dofinansowany max 80%


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo mz 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - Projekty badawczo-rozwojowe