rpo op 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Małgorzata Kursa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

IV kw. 2016

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

oprogramowanie
roboty i materiały budowlane
środki trwałe
urządzenia

Województwa

opolskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dotacje unijne dla MŚP z podregionu nyskiego (powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, nyskiego i prudnickiego) na energooszczędne technologie w przedsiębiorstwach i modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach. Drugą grupą beneficjentów będą podmioty wdrażające instrumenty finansowe. Tego rodzaju wsparcie obejmie całe województwo opolskie.
Forma wsparcia:
- MŚP z podregionu nyskiego: dotacje bezzwrotne
- podmioty wdrażające instrumenty finansowe: pożyczki (minimalna wartość projektu to 2 mln zł)

Preferencje uzyskają projekty generujące oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%. Niezbędnym elementem projektu musi być audyt energetyczny. Przedsięwzięcia powinny wykazywać pozytywny wpływ na środowisko.

Dofinansowanie wydatków:
- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 85%.
- dla projektów objętych pomocą publiczną:
małe przedsiębiorstwa: 50%
średnie przedsiębiorstwa: 40%
z możliwością zwiększenia intensywności pomocy o dodatkowe 15%.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo op 3.4 Efektywność energetyczna w MSP