rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo”

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

październik 2018 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania rynkowe - usługi
usługi
usługi doradcze
usługi zewnętrzne

Województwa

mazowieckie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 10 000 PLN
  • maksymalna kwota: 110 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo
W ramach działania dotacja będzie miała na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP. Beneficjent tego projektu będzie mógł otrzymać tzw. bon na doradztwo, który będzie mógł przeznaczyć na zakup usług doradczych prorozwojowych od zewnętrznego podmiotu.

Przykładowe usługi doradcze:
1.1.1. usług dotyczących opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
1.1.2. usług związanych z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalających na określenie kierunków dalszego rozwoju;
1.1.3. usług związanych z transferem technologii;
1.1.4. usług związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;
1.1.5. usług specjalistycznych związanych z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.

Wyżej wymienione usługi nie stanowią katalogu zamkniętego.

Poziom dofinansowania: max 80%

Dodatkowe informacje:
- Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział na terenie woj. mazowieckiego
- W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu
- okres realizacji projektu to max. 6 miesięcy od daty publikacji listy projektów dofinansowanych
- Dofinansowanie jest udzielane w ramach pomocy de minimis


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo”