rpo mp 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Małgorzata Kursa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

brak planowanych naborów w 2018 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

roboty i materiały budowlane

Województwa

małopolskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dofinansowanie w ramach działania będzie przeznaczone na inwestycje związane ze zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, a także jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne oraz administracja rządowa

Wsparciem będą objęte następujące projekty unijne:
- rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji,
- działania obejmujące renaturalizację rzek, potoków i innych obszarów,
- inwestycje przyczyniające się do zwiększenia odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe,
- przeciwdziałania ruchom masowym

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną)


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo mp 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym