rpo ls 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

oprogramowanie
sprzęt informatyczny
budynek
maszyny
maszyny rolnicze
roboty i materiały budowlane
urządzenia
aparatura badawcza
badania rynkowe - usługi
dokumentacja techniczna
leasing
licencje
środki trwałe
urządzenia
amortyzacja
grunt (ziemia)
nieruchomość
promocja i reklama

Województwa

lubuskie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 5 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dotacje na przeprowadzenie inwestycji celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Zyskaj do 5,5 mln zł.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa typy projektów:
I typ: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych lub zakupionych przez firmę poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych wyrobów, świadczenie usług lub wdrożenie technologii na podstawie uzyskanych wyników
II typ: wdrożenie innowacji w procesie produkcji lub świadczenie usług poprzez przeprowadzenie inwestycji obejmującej zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz ekoinnowacji

Max. wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN

Max. poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych:
- dla mikro i małych przedsiębiorstw: 55%
- dla średnich przedsiębiorstw: 45%
- dla wydatków objętych pomocą de minimis 85%

Wydatki kwalifikowane do wsparcia:
1) Koszty prac przygotowawczych do realizacji inwestycji (np. projekty branżowe, wykonawcze, ekspertyzy, opłaty administracyjne)
2) Zakup nieruchomości
3) Roboty i materiały budowlane
4) Zakup środków trwałych
5) Zakup wartości niematerialnych i prawnych


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo ls 1.5.1 Rozwój sektora MŚP