rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Anna Sadoch
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Brak planowanych naborów w 2017r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

urządzenia

Województwa

lubuskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Cel szczegółowy: Zwiększona liczba mieszkańców regionu korzystających z oczyszczalni ścieków

Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:
- wsparcie gospodarki wodno-ściekowej 2 – 10 tys. RLM*,
- wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w terenach o zabudowie rozproszonej, ale w granicach aglomeracji,
- budowa i modernizacja linii wodociągowych w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej albo gdy na danym terenie sieć kanalizacyjna jest zapewniona lub gospodarka ściekowa uregulowana,
- zakup urządzeń i aparatury służących gromadzeniu , odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody
*RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznacza wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

Max. poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych: 85%


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa