rpo ls 3.4 Kogeneracja

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Anna Sadoch
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Brak planowanych naborów w 2017r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

urządzenia

Województwa

lubuskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dotacja rpo ls 3.4 Kogeneracja
Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, JST, uczelnie wyższe, jednostki naukowe i badawczo- rozwojowe, właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kościoły i związki wyznaniowe.

Typy projektów przewidziane do wsparcia:
- Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji ( w tym z OZE),
- Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej dla powyższych typów inwestycji*
* Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ II projektów.

Max. poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych: 85%


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo ls 3.4 Kogeneracja