rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Anna Sadoch
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

wrzesien 2017 - Planowany termin naboru

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

urządzenia

Województwa

lubuskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii
Cel działania: Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego

Typy beneficjentów:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- uczelnie/ szkoły wyższe,
- jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- operatorzy systemu dystrybucyjnego,
- właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych,
- rolnicy – prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
- grupy producentów rolnych.

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:
- budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE funkcjonujących w systemie rozproszonym,
- budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych,
- budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw (drugiej i trzeciej generacji). Wsparcie będzie miało formę dotacji, w przypadku przedsięwzięć potencjalnie finansowo opłacalnych przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych.

Max. poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych: 85%


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii