rpo ls 1.1 Badania i innowacje

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
budynek
certyfikat
grunt (ziemia)
licencje
maszyny
oprogramowanie
roboty i materiały budowlane
urządzenia
usługi badawcze
usługi doradcze
koszt wynagrodzeń

Województwa

lubuskie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 8 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dotacje na wyposażenie laboratoriów i działów B+R w firmach oraz komercjalizację wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa. Zyskaj do 8 mln zł dotacji!

W ramach działania dofinansowanie będzie przyznawane na:
- inwestycje w infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia prac nad innowacyjnymi produktami/ usługami i technologiami
- zakup wartości niematerialnych i prawnych w celu ich komercjalizacji
- tworzenie linii pilotażowych i ich testowania
- komercjalizację wyników prac B+R własnych lub nabytych

Typy beneficjentów:
- przedsiębiorcy,
- instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
- konsorcja przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
- konsorcja przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Max. wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
- projekty badawczo - rozwojowe: 10 000 000 PLN
- projekty inwestycyjne w infrastrukturę B+R: 10 000 000 PLN

Max. poziom dofinansowania na projekty B+R:
Mikro i małe: 80% (badania przemysłowe) 60% (prace rozwojowe)
Średnie: 75% (badania przemysłowe) 50% (prace rozwojowe)
Inne niż MŚP: 65% (badania przemysłowe) 40% (prace rozwojowe)

Max. poziom dofinansowania na projekty inwestycyjne:
Mikro i małe: 55%
Średnie: 45%
Inne niż MŚP: 35%

Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo ls 1.1 Badania i innowacje