rpo kp 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Sandra Zboina
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Nabór II kw. 2017r. Projekty z zakresu rozowju i usprawnienia ystemu transportu miejskiego

IV kw. 2017r. Modernizacja systemów oświetlenia publicznego

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

maszyny
urządzenia
budowa systemu teleinformatycznego
oprogramowanie
sprzęt informatyczny
środki trwałe

Województwa

kujawsko-pomorskie

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Cel: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa i inni beneficjenci np. organizacje pozarządowe, JST, na projekty inwestycyjne mające na celu doskonalenie systemu transportowego w miastach. Pomoc unijna m.in. na infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru, systemy służące do zarządzania ruchem, działania ułatwiające odbywanie podróży multimodalnych i przyczyniające się do zmniejszenia zatłoczenia miast. Dotacje unijne będzie można otrzymać też na inne inwestycje wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej np. modernizacja systemów oświetlenia ulicznego czy budowa ścieżek rowerowych jak również na działania informacyjno-promocyjne, o ile będą częścią powyższych projektów.

Maksymalna wysokość wsparcia projektów nie objętych zakresem pomocy publicznej: 85% wydatków w projekcie.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo kp 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych