rpo dś 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Katarzyna Stolarz
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Brak planowanych naborów w 2018r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

maszyny
środki trwałe
urządzenia
roboty i materiały budowlane

Województwa

dolnośląskie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 42 500 PLN
  • maksymalna kwota: 8 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

W ramach działania, dostępne będzie dofinansowanie dla firm sektora MŚP, przedsiębiorstw z większością udziałów po stronie JST oraz grup producentów rolnych, na projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Wspierane są projekty takie jak:
Schemat 3.2.A: Głęboka termomodernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, np. inwestycje w urządzenia do ogrzewania - kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe
Schemat 3.2.B: Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe
Schemat 3.2.C: Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
W ramach wyżej wymienionych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Preferowane będą projekty, których realizacja będzie skutkować oszczędnością energii na poziomie ponad 60%, wykorzystujące odnawialne źródła energii i takie, w których wsparcie udzielane jest przez przedsiębiorstwa usług energetycznych.

Min. wartość projektu: 50 000 PLN
Max. wartość projektu: 10 000 000 PLN (dla dużych przedsiębiorstw, w których większość udziałów lub akcji należy do JST- 2 000 000 EUR)

Max. poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych: 85%


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo dś 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP