rpo dś 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Katarzyna Stolarz
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Nabór w 2017r. zakończony

ZIT WrOF- Planowany termin ogłoszenia konkursu: 31 lipca 2018r.

ZIT WrOF- Planowany termin rozpoczęcia naboru: 4 września 2018r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

licencje
usługi badawcze
usługi doradcze
maszyny
oprogramowanie
urządzenia
urządzenia
wartości niematerialne i prawne
koszt wynagrodzeń
badania naukowe
budynek
grunt (ziemia)
leasing
sprzęt informatyczny
środki trwałe

Województwa

dolnośląskie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 85 000 PLN
  • maksymalna kwota: 3 655 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Celem działania jest dofinansowanie projektów zapewniających zwiększanie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, poprzez wsparcie rozpoczęcia i rozwoju prac B+R oraz zakupu wyników prac B+R i dostosowania ich do specyfiki przedsiębiorstwa.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

W ramach konkursu środki unijne mogą otrzymać przedsiębiorstwa chcące rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R poprzez:
a) prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) w oparciu o:
- innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
- opracowanie linii pilotażowych,
- opracowanie demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
- ocenię potencjału komercyjnego projektu itp.
Efekt realizacji projektów badawczych polega na opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe i procesowe). Wsparciem objęty może być cały proces powstawania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prac B+R.

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. licencji, patentów, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)
Dostosowanie i wdrożenie zakupionych wyników prac B+R możliwe będzie tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

Preferowane będą projekty:
- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych
- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej
- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw
- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi –w przypadku dużych firm

Max. okres realizacji projektu wynosi 30 miesiące od przekazania informacji o dofinansowaniu projektu.

Max. wartość projektu: 5 000 000 PLN
Min. wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN
Max. wartość wydatków kwalifikowanych: 4 300 000 PLN
Max. poziom dofinansowania: 80%


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo dś 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R