power 5.1 Programy profilaktyczne

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Anna Kujawa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Kolejny nabór prawdopodobnie w 2018 roku

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
doradztwo - wynagrodzenia
koszty pośrednie (ryczałt)
środki trwałe
urządzenia
usługi
usługi doradcze
koszt wynagrodzeń

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 50 000 PLN

Jednostka wdrażająca

NCBIR

Inne informacje

POWER 5.1 Programy profilaktyczne

Wsparcie ma na celu wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

Wnioskodawcą mogą być:
- Uczelnie medyczne,
- Szpitale kliniczne,
- Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia,
- Narodowy Fundusz Zdrowia
- Inne podmioty posiadające potencjał do wdrażania programów profilaktycznych

Działania możliwe do realizacji:
Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Odbiorcami wsparcia są:
- Osoby w wieku aktywności zawodowej, w większości ze zidentyfikowanych grup największego ryzyka;
- Podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
- Pracownicy/ współpracownicy podmiotów świadczących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Alokacja finansowa
15 000 000 PLN

Maksymalna wysokość dofinansowania:
100%


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację power 5.1 Programy profilaktyczne