Zapytaj o dotację
Eksport

Pomorski Broker Eksportowy - Wsparcie przedsiębiorców - FE dla Pomorskiego (CS 1 iii)

Konkurs obejmuje wsparcie na aktywność eksportową przedsiębiorstw MŚP z województwa Pomorskiego. Wsparcie będą mogły uzyskać firmy nastawione na rozpoczęcie działań eksportowych, ich rozwój oraz zdobycie nowych rynków.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

W ramach konkursu wspierana będzie aktywność eksportowa firm z województwa Pomorskiego. Adresatami konkursu będą przedsiębiorstwa MŚP mające na celu rozpoczęcie działań eksportowych, rozwój już prowadzonej działalności eksportowej oraz zdobywanie nowych rynków. Daty konkursu pojawią się na stronie wraz z publikacją szczegółowych informacji o konkursie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie woj. Pomorskiego nastawione na chęć rozpoczęcia działań eksportowych, rozwój działalności eksportowej oraz zdobywanie nowych rynków.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Aktywność eksportowa

Oferta projektu Pomorski Broker Eksportowy zawierać będzie 3 programy:

  1. WSTĘP DO PROJEKTU

Program skierowany do firm, które nigdy wcześniej nie podejmowały działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami. Obejmuje on:

  • wsparcie Brokera Eksportowego w ocenie potencjału eksportowego firmy; 
  • seminaria i konferencje;
  • dane o eksporcie; 
  • spotkania z doświadczonymi eksporterami.

2. ROZWÓJ EKSPORTU

Program skierowany do firm chcących rozwijać dotychczasową działalność eksportową. Program umożliwia:

  • uczestnictwo w wyjazdach organizowanych przez Partnerów Projektu na wybrane międzynarodowe targi;
  • uczestnictwo w misjach gospodarczych i innych wydarzeniach gospodarczych powiązanych z eksportem organizowanych przez Partnerów Projektu;
  • dostęp do danych o eksporcie, badań i analiz rynkowych.

3. GRANTY

W ramach danego przedsięwzięcia oferowane są także granty na udział w zagranicznych targach, wystawach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych. W ramach grantu możliwe będzie:

  • ubieganie się o środki finansowe na indywidualny udział firm w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych, promujących ofertę produktową i usługową przedsiębiorstw dysponujących potencjałem eksportowym;
  • ubieganie się przez IOB o dofinansowanie na zorganizowanie wspólnego wyjazdu na targi dla MŚP.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe Opisy Osi priorytetowych dla programów są jeszcze w trakcie aktualizacji, więc o zmianach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nabór do 07.06.2023
Pozostało 78 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją konkursu są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas