poir 3.3.3 Go to Brand.PL

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Planowany nabór wniosków w 2018 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

promocja i reklama
usługi
usługi doradcze
usługi zewnętrzne
delegacje

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 1 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

Celem projektu unijnego jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Ogólne założenia:
- Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji (działanie 6.1 PO IG i poddziałanie 6.5.2 PO IG);
- Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP;
- Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu;
- Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze;
- Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych).

Typy projektów:
Nawiązywanie kontaktów przez innowacyjne przedsiębiorstwa z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami oraz poszerzenie rynków zbytu dla innowacyjnych produktów i usług.
Wsparcie skierowane głównie do podmiotów:
- posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
- prowadzących działalność eksportową,
- prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Rodzaje kosztów objętych wsparciem:
1. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
2. koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
3. koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
4. koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
5. koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
6. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
7. koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
8. koszty reklamy w mediach targowych,
9. koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
10. koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
11. koszty informacyjno-promocyjne projektu.


Wśród branż wytypowanych przez resort do objęcia wsparciem znalazły się:
- Biotechnologia i Farmaceutyka
- Budowa i wykańczanie budowli
- Części samochodowe i lotnicze
- IT/ICT
- Jachty i łodzie
- Maszyny i urządzenia
- Kosmetyki
- Meble
- Moda Polska
- Polskie specjalności żywnościowe
- Sektor usług prozdrowotnych
- Sprzęt medyczny

2. Pomoc publiczna + pomoc de minimis
- powyższe wydatki (objęte pomocą de minimis) + wydatek związany z wynajęciem i zabudową i obsługą stoiska wystawowego)

Minimalna/maksymalna wartość projektu: brak/1 000 000,00 PLN

Wysokość wsparcia:
- do 50% kosztów kwalifikowanych (pomoc publiczna + de minimis)
- do 85% kosztów kwalifikowanych (de minimis): mikroprzedsiębiorstwa 85%, małe 75%, średnie 60%
- dla woj. mazowieckiego do 80% kosztów kwalifikowanych (de minimis): mikroprzedsiębiorstwa 80%, małe 75%, średnie 60%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 1 000 000,00 PLN


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 3.3.3 Go to Brand.PL