popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-05-09 do 2017-12-28

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

oprogramowanie
sprzęt informatyczny
budynek
grunt (ziemia)
licencje
nieruchomość
podwykonawstwo
promocja i reklama
roboty i materiały budowlane
środki trwałe
usługi
usługi zewnętrzne
wartości niematerialne i prawne
wieczyste użytkowanie gruntów

Województwa

lubelskie
podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

Podziałanie jest kierowane do konsorcjów złożonych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Każdy projekt będzie obejmować łącznie:
- inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
- rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno- komunikacyjnych,
- opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek

Warunki ubiegania się o wsparcie:
- minimum 3 MŚP w konsorcjum,
- wskazanie nie więcej niż trzech głównych rdzeni produktu będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia jego marki, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej,
- minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów kwalifikowalnych - 80%,
- minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu -50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
- maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z budową miejsc noclegowych –15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
- utworzenie co najmniej 10 miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
- skala oddziaływania produktu powinna być co najmniej ponadregionalna

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 70%
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych- 10 mln zł

Konkurs podzielony jest na etapy:
1. 09.05.-31.05.2017r.
2. 01.06.-30.06.2017r.
3. 01.07.-31.07.2017r.
4. 01.08.-31.08.2017r.
5. 01.09.-11.10.2017 r.
6. 12.10.-28.12.2017 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie to 430 000 000 zł.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP