poir 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-09-18 do 2017-12-18

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
licencje
maszyny
oprogramowanie
sprzęt informatyczny
środki trwałe
urządzenia
urządzenia
usługi badawcze
usługi doradcze
wartości niematerialne i prawne
koszt wynagrodzeń
amortyzacja
amortyzacja budynków
aparatura badawcza
audyt zewnętrzny
koszty pośrednie (ryczałt)
leasing
materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp)
podwykonawstwo

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 500 000 PLN
  • maksymalna kwota: 10 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

NCBIR

Inne informacje

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych na tzw. projekty aplikacyjne.
Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 200 mln zł
Terminy składania wniosków
- od 18 września do 17 października,
- od 18 października do 16 listopada,
- od 17 listopada do 18 grudnia.
Koszty kwalifikowane
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.
Poziomy wsparcia:
Mikroprzedsiębiorstwa
- do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Małe przedsiębiorstwa
- 80 % wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- 60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Średnie przedsiębiorstwa
- 75% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 4.1.4 Projekty aplikacyjne