poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-06-08 do 2018-02-28

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
badania rynkowe - usługi
podwykonawstwo
usługi
usługi badawcze
usługi doradcze
usługi zewnętrzne

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 51 000 PLN
  • maksymalna kwota: 340 000 PLN

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP

Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach oceny projektów badana będzie użyteczność projektu (rezultatu) dla przedsiębiorcy, zasadność oraz racjonalność realizacji projektu oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy. W przypadku innowacji produktowej należy wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku. Natomiast w przypadku innowacji procesowej należy wykazać pozytywny wpływ rezultatu projektu na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług.

Min. wartość projektu: 60 000 PLN
Max. wartość projektu: 400 000 PLN

Poziom i wysokość wsparcia:
1. Min. wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 000 PLN
2. Max. wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000 PLN

Intensywność wsparcia:
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Informacje dodatkowe:
- Dodatkowe punkty w ocenie otrzymają Podmioty będące członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.
- Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie). - usługi doradcze polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,
- usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt 1,
- materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1
- Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP