poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-11-20 do 2018-01-19

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
budynek
grunt (ziemia)
leasing
licencje
maszyny
nieruchomość
oprogramowanie
roboty i materiały budowlane
sprzęt informatyczny
środki trwałe
urządzenia
usługi badawcze
usługi doradcze
wartości niematerialne i prawne
koszt wynagrodzeń

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 200 000 PLN
  • maksymalna kwota: 140 000 000 PLN

Jednostka wdrażająca

PARP

Inne informacje

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie inwestycji w infrastrukturę do prowadzenia praca badawczych w przedsiębiorstwach.

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 460 mln zł

Wartość dofinansowania:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 2 mln zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projekty 50 mln EUR

Poziomy wsparcia:
Od 10% do 70% nakładów inwestycyjnych (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji)
Od 25% do 45% na prace rozwojowe

Koszty kwalifikowane
- część badawcza (prace rozwojowe): wynagrodzenia, materiały, surowcem, usługi badawcze, koszty pośrednie
- część inwestycyjna: zakup nieruchomości, zakup środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych
- część pomocy de-minimis: koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu

Kto może składać wnioski:
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Kluczowe kryteria:
Temat projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
Opracowanie agendy badawczej (plan prac badawczych na wytworzonej infrastrukturze)


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw