poir 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Bartłomiej Stec
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania naukowe
usługi doradcze
doradztwo - wynagrodzenia
amortyzacja
urządzenia
usługi badawcze
koszt wynagrodzeń
maszyny
środki trwałe
urządzenia
wartości niematerialne i prawne
budynek
licencje
amortyzacja budynków
aparatura badawcza
podwykonawstwo
sprzęt laboratoryjny

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 7 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

NCBIR

Inne informacje

poir 1.1.2 program dedykowany dla dużych przedsiębiorstw w celu wytworzenia w ramach prowadzonych prac rozwojowych instalacji półtechnicznych do testowania w skali półprzemysłowej technologii/procesów, celem ich optymalizacji. W ramach prac rozwojowych koniecznym jest również stworzenie prototypów produktów.

Kto może starać się o dofinansowanie:
- duże przedsiębiorstwa

Max. poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych: 25% -40%
Minimalne koszty kwalifikowane projektu 30 mln zł
Minimalna dotacja 7,5 mln zł

Koszty kwalifikowane:
- wynagrodzenia
- podwykonawstwo do 60% wartości kosztów kwalifikowanych projektu
- koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo - badawczej, wiedzy technicznej, patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych
- koszty amortyzacji aparatury naukowo - badawczej, wnip
- zakup materiałów, surowców, sprzętu laboratoryjnego (nie będącego ŚT), koszty utrzymania linii technologicznej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
- koszty pośrednie, rozliczane ryczałtowo do 17%
Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej