rpo mp 1.2.3 Bony na innowacje

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-06-30 do 2017-09-18

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

usługi zewnętrzne
badania naukowe
usługi badawcze

Województwa

małopolskie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 90 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

"Bony na innowacje" to dofinansowanie na poziomie nawet do 90%. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć środki unijne na zakup usług:

1. badawczo-rozwojowych:
- badania przemysłowe i / lub eksperymentalne prace rozwojowe - mające na celu zdobycie nowej wiedzy, prowadzące do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług, dotyczące opracowania, testowania i walidacji prototypów czy projektów demonstracyjnych
- usługi w zakresie wzornictwa - wykonanie projektu wzorniczego (obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych) bądź projektu inżynierskiego (obejmuje projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz oprzyrządowania) dla danego produktu

2. proinnowacyjnych - (w ramach małego bonu lub jako część projektu w ramach dużego bonu), takich jak:
- opracowanie studium wykonalności dla projektu B+R (ocena i analiza potencjału projektu, jego szans powodzenia),
- zaawansowane badania rynkowych i analizy przedwdrożeniowe typu living lab (z udziałem końcowych użytkowników danego rozwiązania)
- badania jakości i zgodności z wymogami lub certyfikacja nowych / znacząco ulepszonych produktów lub usług
- przygotowanie lub przeprowadzenie zgłoszenia patentowego - analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe i techniczne, wycena własności intelektualnej, analizy perspektyw rynkowych

Wykonawcą usług badawczo-rozwojowych może być:
- jednostka naukowa posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A lub B
- przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
- niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium
- centrum transferu technologii
- spółka celowa uczelni

Wykonawcą usługi proinnowacyjnej może być Instytucja otoczenia biznesu (IOB) - ośrodek innowacji akredytowany przez Ministerstwo Rozwoju

Max. wartość wydatków kwalifikowanych:
- typ projektu A: Mały bon na innowacje: 50 000 PLN
- typ projektu B: Duży bon na innowacje: 100 000 PLN

Poziomy wsparcia:
90% jeżeli wnioskodawca uzyska wsparcie po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3
80% jeżeli wnioskodawca uzyska wsparcie po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3

Wsparcie w ramach Bonów na innowacje stanowi pomoc de minimis.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo mp 1.2.3 Bony na innowacje