rpo mp 1.2.3 Bony na innowacje

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

kwiecień 2018 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

usługi zewnętrzne
badania naukowe
usługi badawcze

Województwa

małopolskie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 90 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

"Bony na innowacje" to dofinansowanie na poziomie nawet do 90%. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć środki unijne na zakup usług:

1. badawczo-rozwojowych:
- badania przemysłowe i / lub eksperymentalne prace rozwojowe - mające na celu zdobycie nowej wiedzy, prowadzące do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług, dotyczące opracowania, testowania i walidacji prototypów czy projektów demonstracyjnych
- usługi w zakresie wzornictwa - wykonanie projektu wzorniczego (obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych) bądź projektu inżynierskiego (obejmuje projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz oprzyrządowania) dla danego produktu

2. proinnowacyjnych - (w ramach małego bonu lub jako część projektu w ramach dużego bonu), takich jak:
- opracowanie studium wykonalności dla projektu B+R (ocena i analiza potencjału projektu, jego szans powodzenia),
- zaawansowane badania rynkowych i analizy przedwdrożeniowe typu living lab (z udziałem końcowych użytkowników danego rozwiązania)
- badania jakości i zgodności z wymogami lub certyfikacja nowych / znacząco ulepszonych produktów lub usług
- przygotowanie lub przeprowadzenie zgłoszenia patentowego - analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe i techniczne, wycena własności intelektualnej, analizy perspektyw rynkowych

Wykonawcą usług badawczo-rozwojowych może być:
- jednostka naukowa posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A lub B
- przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
- niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium
- centrum transferu technologii
- spółka celowa uczelni

Wykonawcą usługi proinnowacyjnej może być Instytucja otoczenia biznesu (IOB) - ośrodek innowacji akredytowany przez Ministerstwo Rozwoju

Max. wartość wydatków kwalifikowanych:
- typ projektu A: Mały bon na innowacje: 50 000 PLN
- typ projektu B: Duży bon na innowacje: 100 000 PLN

Poziomy wsparcia:
90% jeżeli wnioskodawca uzyska wsparcie po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3
80% jeżeli wnioskodawca uzyska wsparcie po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3

Wsparcie w ramach Bonów na innowacje stanowi pomoc de minimis.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo mp 1.2.3 Bony na innowacje