rpo mp 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Małgorzata Mikołajczyk
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-03-31 do 2017-10-03

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

amortyzacja
amortyzacja budynków
aparatura badawcza
badania naukowe
doradztwo - wynagrodzenia
dzierżawa gruntów
koszty pośrednie (ryczałt)
leasing
licencje
materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp)
podwykonawstwo
urządzenia
usługi badawcze
usługi doradcze
usługi zewnętrzne
koszt wynagrodzeń
badania rynkowe - usługi
certyfikat
delegacje
wieczyste użytkowanie gruntów

Województwa

małopolskie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 25 000 PLN
  • maksymalna kwota: 17 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dotacje dla firm na projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym mogą wdrażać w swojej działalności innowacyjne produkty lub usługi. Typy beneficjentów w Małopolsce:
przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, -małych i -średnich firm, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni, w tym spółek celowych uczelni.

W ramach Poddziałania wspierany będzie jeden typ projektów:
TYP A: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”

Jakie działania mogą wejść w zakres projektów:
- nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, celem opracowania innowacyjnego rozwiązania technologicznego
- przygotowanie prototypów doświadczalnych
- utworzenie instalacji demonstracyjnej i pilotażowej
- walidacja danego rozwiązania
- uruchomienie pierwszej, eksperymentalnej produkcji
- przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności przedsiębiorstwa (jako uzupełniający element w projekcie badawczym)

Okres realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy.

Dofinansowanie udzielane będzie na projekty, które:
1. tematycznie wpisują się w małopolskie inteligentne specjalizacje, ujęte w obszarach branżowych: nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego LUB
2. będą realizowane w ramach obszarów spoza inteligentnych specjalizacji w formule tzw. mechanizmu eksperymentacji (limit środków na takie projekty jest ograniczony)

Minimalne koszty projektu, kwalifikujące go do wsparcia: 100 000 PLN
Maksymalne koszty projektu: 25 000 000 PLN

Poziomy dofinansowania:
• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70% (badania przemysłowe) 45% (eksperymentalne prace rozwojowe)
• Średnie przedsiębiorstwa: 60% (badania przemysłowe) 35% (eksperymentalne prace rozwojowe)
• Inni beneficjenci: 50% (badania przemysłowe) 25% (eksperymentalne prace rozwojowe)
Możliwe zwiększenie poziomu dofinansowania o 15 punktów procentowych, do maksymalnego poziomu 80% kosztów kwalifikowanych jeśli projekt zakłada efektywną współpracę lub szerokie rozpowszechnienie wyników.

Nabór podzielony jest na rundy:
I: 31.03.2017-16.05.2017
II: 17.05.2017-04.07.2017
III: 05.07.2017-31.08.2017 do godz 15:00.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo mp 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw