rpo mp 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Małgorzata Kursa
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

luty 2018 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

amortyzacja
amortyzacja budynków
aparatura badawcza
badania naukowe
doradztwo - wynagrodzenia
dzierżawa gruntów
koszty pośrednie (ryczałt)
leasing
licencje
materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp)
podwykonawstwo
urządzenia
usługi badawcze
usługi doradcze
usługi zewnętrzne
koszt wynagrodzeń
badania rynkowe - usługi
certyfikat
delegacje
wieczyste użytkowanie gruntów

Województwa

małopolskie

Kwota dofinansowania projektu

  • minimalna kwota: 25 000 PLN
  • maksymalna kwota: 17 500 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Dotacje dla firm na projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym mogą wdrażać w swojej działalności innowacyjne produkty lub usługi. Typy beneficjentów w Małopolsce:
przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, -małych i -średnich firm, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni, w tym spółek celowych uczelni.

W ramach Poddziałania wspierany będzie jeden typ projektów:
TYP A: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”

Jakie działania mogą wejść w zakres projektów:
- nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, celem opracowania innowacyjnego rozwiązania technologicznego
- przygotowanie prototypów doświadczalnych
- utworzenie instalacji demonstracyjnej i pilotażowej
- walidacja danego rozwiązania
- uruchomienie pierwszej, eksperymentalnej produkcji
- przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności przedsiębiorstwa (jako uzupełniający element w projekcie badawczym)

Okres realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy.

Dofinansowanie udzielane będzie na projekty, które:
1. tematycznie wpisują się w małopolskie inteligentne specjalizacje, ujęte w obszarach branżowych: nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego LUB
2. będą realizowane w ramach obszarów spoza inteligentnych specjalizacji w formule tzw. mechanizmu eksperymentacji (limit środków na takie projekty jest ograniczony)

Minimalne koszty projektu, kwalifikujące go do wsparcia: 100 000 PLN
Maksymalne koszty projektu: 25 000 000 PLN

Poziomy dofinansowania:
• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70% (badania przemysłowe) 45% (eksperymentalne prace rozwojowe)
• Średnie przedsiębiorstwa: 60% (badania przemysłowe) 35% (eksperymentalne prace rozwojowe)
• Inni beneficjenci: 50% (badania przemysłowe) 25% (eksperymentalne prace rozwojowe)
Możliwe zwiększenie poziomu dofinansowania o 15 punktów procentowych, do maksymalnego poziomu 80% kosztów kwalifikowanych jeśli projekt zakłada efektywną współpracę lub szerokie rozpowszechnienie wyników.

Nabór podzielony jest na rundy:
I: 31.03.2017-16.05.2017
II: 17.05.2017-04.07.2017
III: 05.07.2017-31.08.2017 do godz 15:00.


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację rpo mp 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw