Inwestycje

Inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych - Efektywność energetyczna - FE dla Łódzkiego (2.1)

Dotacja Inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych - Efektywność energetyczna - FE dla Łódzkiego (2.1) wspiera projekty z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych lub chłodniczych, które dystrybuują ciepło lub chłód o mocy zamówionej nie wyższej niż 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
30.04.2024
Koniec składania wniosków
31.07.2024

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa ciepłownicze oraz przedsiębiorstwa ESCO prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego, a także jednostki samorządu terytorialnego związki lub stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje budowę, przebudowę lub modernizację sieci ciepłowniczych lub chłodniczych, które dystrybuują ciepło lub chłód o mocy zamówionej nie wyższej niż 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych. W przypadku sieci będących częścią istniejącego systemu, inwestycje dotyczyć mogą wyłącznie sieci w ramach nieefektywnego sytemu ciepłowniczego lub chłodniczego. W przypadku gdy system ciepłowniczy lub chłodniczy nie istnieje, możliwa jest budowa sieci ciepłowniczych lub chłodniczych, jeśli będą one elementem planowanego nowego efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy lub zakupu magazynów ciepła lub chłodu.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru wynosi 8 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas