poir GO GLOBAL.PL

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Julia Bosakirska
Ekspert ds. dotacji
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

Planowany nabór wniosków w 2018 r.

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

delegacje
koszty pośrednie (ryczałt)
podwykonawstwo
usługi doradcze

Województwa

wszystkie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 150 000 PLN

Jednostka wdrażająca

NCBIR

Inne informacje

Beneficjent:
Program skierowany jest do ambitnych przedsiębiorców prowadzących prace o charakterze B+R , którzy dysponują unikalnym produktem, ale brak im środków, specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów, by szybko ten produkt skomercjalizować na rynku globalnym (czyli wprowadzić go na rynki międzynarodowe ) .

Wsparcie będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.
Działania podlegające dofinansowaniu:
- wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
- weryfikacja opracowanej strategii

Koszty kwalifikowane:
- Koszty usług doradczych i usług równorzędnych (przygotowanie strategii wejścia na rynki światowe, weryfikacja strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami)
- koszty operacyjne: delegacji członków zespołu projektowego, uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach z potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi i promocji projektu
- Koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu, rozliczane ryczałtowo

Okres realizacji projektu: max 6 miesięcy

Maksymalna wysokość wsparcia: 85% (150 000,00 PLN)
Budżet programu: 15 000 000,00 PLN

Dofinansowane będą projekty dotyczące działalności mieszczącej się w zakresie definicji wysokiej i średniowysokiej techniki wg. Eurostatu:
A. Zaawansowana technika w przemyśle:
21. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

B. Średnio - zaawansowana technika w przemyśle:
20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
25.4 Produkcja broni i amunicji
27. Produkcja urządzeń elektrycznych
28. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
29. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych

C. Usługi zaawansowanej techniki
59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
61. Telekomunikacja
62. Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
63. Działalność usługowa w zakresie informacji
72. Badania naukowe i prace rozwojowe


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację poir GO GLOBAL.PL