fundusz venture capital Sekwencja - akceleracja i preinkubacja firm MSP z Mazowsza - RPO MZ 3.1.2

Chcesz pozyskać tę dotację?

Avatar Ewa Borowska
Konsultant
Zostaw dane, skontaktuję się z Tobą.

pokaż pole wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Terminy naborów

od 2017-07-01 do 2018-06-30

Kto może składać wnioski?

mśp
duże przedsiębiorstwo
osoba
inne

Kategorie wydatków

badania rynkowe - usługi
usługi
usługi doradcze
usługi zewnętrzne

Województwa

mazowieckie

Kwota dofinansowania projektu

  • maksymalna kwota: 70 000 PLN

Jednostka wdrażająca

RPO

Inne informacje

Z usługi mogą skorzystać MŚP mające siedzibę na Mazowszu i działające nie dłużej niż 24 miesiące od momentu rejestracji, chcące w najbliższym czasie wdrożyć innowację technologiczną, a ich działalność wpisuje się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji Mazowsza.

Poziom dofinansowania: 100%

Akceleracja i inkubacja dotyczy następujących usług:
A. Informacyjne:
a) Doradztwo w zakresie asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej
b) Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej

B. Doradztwa ogólnego:
a) Analiza rynku oraz wejście na rynek
b) Analiza rynku pod kątem otoczenia rynkowego oraz kontaktu z klientem
c) Usługi doradcze w zakresie promocji i marketingu
d) Mapowanie i modelowanie procesów biznesowych

C. Finansowe i księgowe:
a) Weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości
b) Ocena systemu kontroli wewnętrznej (system obiegu dokumentów)
c) Weryfikacja stosowanego systemu do obsługi rachunkowości

D. Prawne:
a) Wsparcie w zarządzaniu własnością intelektualną
b) usługa audytu prawnego w obszarze zarządzania wierzytelnościami

E. Techniczno-administracyjne:
a) Analizy służące opracowaniu strategii zarządczej czy modelu biznesowego
b) Dostosowanie modelu biznesowego w celu zwiększenia rozwoju przedsiębiorstwa


Podobne dotacje

Skomentuj lub zapytaj o dotację fundusz venture capital Sekwencja - akceleracja i preinkubacja firm MSP z Mazowsza - RPO MZ 3.1.2