Badania i rozwój

Działalność B+R przedsiębiorstw- Rozwój regionalnego potencjału B+R - FE dla Podlaskiego (1.1)

Dotacja przeznaczona jest na rozwój zdolności badawczych i innowacyjnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację prac B+R wraz z wdrożeniem. Nabór zostanie uruchomiony w 2024 roku na przełomie marca i kwietnia.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.03.2024
Koniec składania wniosków
30.04.2024

Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcja naukowo-przemysłowe

Dotacja na działalność B+R przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Projekty będzie można realizować w konsorcjum naukowo-przemysłowym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w formie dotacji:

  • prace B+R

Wsparcie w formie dotacji warunkowej:

  • wdrożenie wyników B+R

Dodatkowe informacje

Nabór w ramach dotacji na działalność badawczo-rozwojową zostanie uruchomiony w 2024 roku na przełomie marca i kwietnia. Daty zostały podane na stronie poglądowo i zostaną zaktualizowane wraz z pojawieniem się szczegółowych informacji o naborze.

Budżet dla naboru wynosi 15 000 000 PLN.

Śledzimy na bieżąco informacje o naborach do programów regionalnych i wraz z publikacją szczegółowych informacji wprowadzamy aktualizacje związane z dotacjami. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej wraz z mediami społecznościowymi!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 117 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 16.08.2023
Pozostało 68 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas